รวบรวม LINK/URL เว็บสร้างสรรค์ และน่าสนใจ
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา บทเรียนออนไลน์วิชาคอม
ร่วมถวายความจงรักภักดีออนไลน์
เรียนออนไลน์ ข้อสอบพร้อมเฉลยวิธีคิด
เว็บไซต์ที่คุณอยากเรียนคณิตศาสตร์
จุฬาออนไลน์ นำความรู้จากจุฬาสู่ภูมิภาค
ใช้ตัวการ์ตูนเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน
บทเรียนช่วยสอนคุณลักษณะของอลูมิเนียม
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยครูคณิตศาสตร์
การเรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เว็บสีขาวน้องใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ
ลดช่องว่างระหว่างวัยเพื่อสร้างสังคมให้กับผู้สูงวัย
กองทุนเพื่อสิทธิคนออทิสติก
เว็บไซต์ของศรีดา ตันทะอธิพานิช
พัฒนาระบบและจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา
เว็บไซต์เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย
ค้นหาอัจฉริยภาพทางการศึกษา รวมบทความที่น่าสนใจ
สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูที่กำลังหาสื่อการสอน
พื้นที่รายการสำหรับเด็กและเยาวชนผ่านอินเทอร์เน็ต

 

 

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300