รวบรวม LINK/URL เว็บสร้างสรรค์ และน่าสนใจ
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ ตัวอย่างคำคม
Dictionary Online for You แปลศัพท์
กังหันไทย, กังหันลมผลิตไฟฟ้าการพันขดลวด
ชีววิทยา (Biology) สำหรับครู และนักเรียน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเช่น มีการบ้านและแบบฝึกหัด
เป็นเว็บไซต์ที่มีหัวข้อน่าสนใจมากมาย
บทเรียนออนไลน์วิธีสร้างรายได้ด้วยตน
เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจพลังงานใกล้ตัว
พจนานุกรมออนไลน์หลากภาษา
ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ แบบทดสอบไอคิว
การออกแบบและวิธีการสอนทำเว็บ
เว็บ kanchanapisek
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย
เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับตราไปรษณียากร
ระบบเครือข่ายข้อมูลของตำบล  
เว็บไซต์ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ข้อมูลทางด้านการเกษตร
ต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยบูรณาการ

 

 

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300