รวบรวมเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับเยาวชน สร้างสรรค์ พร้อมไปด้วยเนื้อหาสาระและความรู้มากมาย .....
คุณธรรมและจริยธรรม
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
http://www.weloveking.org/ ร่วมถวายความจงรักภักดีออนไลน์
htt/www.tkk2555.com เว็บไซต์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
http://www.blind.or.th มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
http://www.familymediawatch.org/ ครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
http://www.okkid.net/ เว็บสีขาวน้องใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ
http://www.happyoppy.com/ ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย
http://www.autisticthailand.com/ กองทุนเพื่อสิทธิคนออทิสติก
http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/ เกี่ยวกับเรื่องเพศในมุมมองที่เปิดกว้าง
http://winterwaltz.exteen.com คุณธรรมและจริยธรรม
http://www.whitemedia.org/wma/ ผู้บริโภคสื่อสีขาว และเรื่องราวดีๆเพื่อเยาวชน
http://www.suadmonnet.com สวดมนต์ที่มีบทสวด พร้อมเสียงสวดมากที่สุด
http://www.home4animals.org/ บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
http://www.gang-y.com ช่องทางให้วัยรุ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
http://www.seal2thai.org บทความจรรยาบรรณ ทางวิทยาศาสตร์
http://www.mindcyber.com/ การฝึกสมาธิ บทสวดมนต์ กฏแห่งกรรม
http://www.mindcyber.com/ การอบรมจริยธรรมต่างๆ
http://www.mindcyber.com/ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว
   

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300