หน้า < 1 2 3 4 5 6 7 > หน้าถัดไป
รวบรวม LINK/URL เว็บสร้างสรรค์ และน่าสนใจ
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
รวมสาระความรู้ บทความ ทางวิทยาศาสตร์
เผยแพร่เกร็ดความรู้สนุกๆ หลายวิชา
หนังสือแบบฝึกโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา บทเรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ แบบทดสอบไอคิว
รวบรวมแบบทดสอบมากมายหลากหลาย
เกมส์และแบบฝึกต่างๆมากมายเพื่อฝึกทักษะ
การฝึกสมาธิ บทสวดมนต์ กฏแห่งกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอบรมจริยธรรมต่างๆ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมครอบครัว
คุณธรรมและจริยธรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ของคนในครอบครัว
มากกว่าบ้าน แถมด้วยความรู้
เกาะกระแสทันข่าวการศึกษา
เกร็ดความรู้ เรื่องราวความเป็นมาของประเพณี
ตำนานเก่าแก่ เล่าต่อกันมา

 

 

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300