รวบรวมเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับเยาวชน สร้างสรรค์ พร้อมไปด้วยเนื้อหาสาระและความรู้มากมาย .....
เศรษฐกิจ และสังคม
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
http://www.rakbankerd.com/ ข้อมูลทางด้านการเกษตร เพื่อเศรษฐกิจ
http://www.tkc.go.th/ ต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
http://www.geocities.com มากกว่าบ้าน แถมด้วยความรู้
http://SUDIPAN.NET เกาะกระแสทันข่าวการศึกษา
http://www.banfun.com เกร็ดความรู้ เรื่องราวความเป็นมาของประเพณี
http://www.lablae.com ตำนานเก่าแก่ เล่าต่อกันมา
http://www.tridi.ntc.or.th วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
http://www.inetfoundation.or.th/ มุ่งเป็นสื่อกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
http://www.agrocm.com การเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรใน ชนบท
http://www.ninekaow.com/ ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ
http://www.thaitrainingzone.com รวมหลักสูตรอบรม
http://www.mathbright.com นวัตกรรมในการเรียนรู้
http://www.deknaimor.com/ ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
http://www.shethai.com แหล่งรวมข้อมูล และหลักสูตรฝึกอบรม
http://www.adsthai.net บทเรียนออนไลน์วิธีสร้างรายได้ด้วยตน
http://www.energybase.net เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจพลังงานใกล้ตัว
http://pgrocer.blogspot.com ร้านชำ
http://www.pcsf.org บริจาคเงินเด็กช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจพิการแต่ กำเนิด

 

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300