รวบรวมเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับเยาวชน สร้างสรรค์ พร้อมไปด้วยเนื้อหาสาระและความรู้มากมาย .....
ศิลปะ และความบันเทิง
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
http://www.vcharkarn.com/ เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจเช่น มีการบ้านและแบบฝึกหัด
http://www.eduzones.com/ เป็นเว็บไซต์ที่มีหัวข้อน่าสนใจมากมาย
http://www.tamfun.com/ กลุ่มนิทานแต้มฝัน เริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่าง
http://www.acolore.com/ เว็บสำหรับใช้วาดภาพ ระบายสีออนไลน์
http://www.lokwannakadi.com/ มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจด้านวรรณคดี
http://www.everykid.com/ เว็บไซต์สำหรับเด็ก เรื่องน่ารู้ นิทานน่ารัก
http://stks.or.th/ แหล่งรวมสื่อดิจิตอลผลงานของ(ศวท.)
http://www.ngthai.com/ นำเสนอ เนื้อหาและสารคดีที่น่าสนใจ
http://hilltribe.org/ เว็บไซต์โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์
http://www.gang-y.com เป็นช่องทางให้วัยรุ่นได้คุย และทำกิจกรรมร่วมกัน
http://www.patakorn.com/ ความรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีไทย
http://www.seal2thai.org รวมสาระความรู้ บทความ ทางวิทยาศาสตร์
http://202.29.13.53/simpleSubscriber.html สัมมนาทางวิชาการออนไลน์ พร้อมตั้งคำถามสดๆ
http://projectlib.wordpress.com เล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้
http://magnadream.spaces.live.com หนังสือออนไลน์ กระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
http://woratana.exteen.com รวมเรื่องเล่าน่ารู้สำหรับนักเขียน
http://variety.mwake.com วาไรตี้ สุขภาพ ความรู้ ความรัก
http://prema-ja.exteen.com ประกวดภาพเขียนวาด กลอนต่างๆ

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300