รวบรวมเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับเยาวชน สร้างสรรค์ พร้อมไปด้วยเนื้อหาสาระและความรู้มากมาย .....
เสริมสร้างวิชาการ
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
รวมหลักสูตรอบรม
นวัตกรรมในการเรียนรู้
dictionary online ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย
ศูนย์รวมข่าวอบรมสัมมนา-ข่าวการศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง ข้อสอบ O-NET , A-NET
แหล่งรวมข้อมูล และหลักสูตรฝึกอบรม
ค้นหาข้อมูลสารเคมีจากชื่อ และเลขอ้างอิงสากล
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรม การวิจัย
จัดทำโดย NECTEC
บริการแบบทดสอบ แบบสุ่มข้อสอบ
ฝึกหัดโดยให้ครูตั้งคำถามและให้นักเรียน ตอบ
บทความของ ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม

http://www.adsthai.net

บทเรียนออนไลน์วิธีสร้างรายได้ด้วยตน เองฟรีๆ
เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจพลังงานใกล้ตัว
การเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรใน ชนบท
ฐานข้อมูลการวิจัย ในด้านการศึกษา

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300