ครั้งที่ วันที่ประชุม ประธาน ไฟล์ วัน/เดือน/ปี

03/2554

วันอังคาร ที่ 05 เมษายน 2554 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (170kb)1
03 พฤษภาคม 2554

02/2554

วันอังคาร ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2554 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (167kb)
15 กุมภาพันธ์ 2554

01/2554

วันอังคาร ที่ 01 มกราคม 2554 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (208kb)
25 มกราคม 2554

08/2553

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (186kb)
15 ธันวาคม 2553

07/2553

วันอังคาร ที่ 05 ตุลาคม 2553 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (142kb)
08 ตุลาคม 2553

06/2553

วันอังคาร ที่ 07 กันยายน 2553 ันายนิวัตร      นาคะเวช pdf (160kb)
13  กันยายน 2553

05/2553

วันอังคาร ที่ 06 กรกฎาคม 2553 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (148kb)
09  กรกฎาคม 2553

04/2553

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2553 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (146kb)
17  มิถุนายน 2553

03/2553

วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม 2553 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (140kb)
10  พฤษภาคม 2553

02/2553

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (140kb)
19  กุมภาพันธ์ 2553

01/2553

วันอังคาร ที่ 05 มกราคม 2553 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (137kb)
07  มกราคม 2553

23/2552

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2552 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (155kb)
04  มกราคม 2553

22/2552

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552 ันายเฉลียว    อยู่สีมารักษ์ pdf (147kb)
18  ธันวาคม 2552

21/2552

วันอังคาร ที่ 01 ธันวาคม 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (143kb)
04  ธันวาคม 2552

20/2552

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (134kb)
13  พฤศจิกายน 2552

19/2552

วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (169kb)
09  พฤศจิกายน 2552

18/2552

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2552 นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา pdf (151kb)
28  ตุลาคม 2552

17/2552

วันอังคาร ที่ 06 ตุลาคม 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (164kb)
09  ตุลาคม 2552

16/2552

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (176kb)
02  ตุลาคม 2552

15/2552

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน

pdf (131kb)
เอกสารแนบ 1(1240kb)
เอกสารแนบ 2 (912kb)

18  กันยายน 2552

14/2552

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (177kb)
27  กรกฎาคม 2552
13/2552 วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2552 นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ่ pdf (183kb)
17  กรกฎาคม 2552
12/2552 วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (173kb)
03  กรกฎาคม 2552
11/2552 วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (173kb)
20  มิถุนายน 2552
10/2552 วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (211kb)
05  มิถุนายน 2552
9/2552 วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (161kb)
22  พฤษภาคม 2552
8/2552 วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (163kb)
16  พฤษภาคม 2552
7/2552 วันอังคาร ที่ 07 เมษายน 2552 นายบุญรัตน์   วงศ์ใหญ่

เอกสาร1 (5135kb)
เอกสาร2 (5553kb)
รายงานการประชุมฯ(99kb)

10  เมษายน 2552
6/2552 วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (194kb)  
5/2552 วันอังคาร ที่ 03 มีนาคม 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (209kb)  
4/2551 วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 นายสุรเทพ   ตั๊นประเสริฐ pdf (178kb)  
3/2551 วันอังคาร ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (178kb)  
2/2551 วันอังคาร ที่ 20 มกราคม 2552 นายสุรเทพ   ตั๊นประเสริฐ pdf (138kb)  
1/2552 วันอังคาร ที่ 06 มกราคม 2552 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (134kb)  
38/2551 วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2551 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (167kb)  
37/2551 วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2551 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (196kb)  
36/2551 วันอังคาร ที่ 09 ธันวาคม 2551 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (198kb)  
35/2551 วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2551 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (141kb)  
34/2551 วันอังคาร ที่ 04 พฤศจิกายน 2551 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (143kb)  
33/2551 วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2551 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (181kb)  
32/2551 วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2551 นายชินภัทร  ภูมิรัตน pdf (211kb)  
31/2551 วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2551 นายชินภัทร   ภูมิรัตน pdf (139kb)  
30/2551 วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร pdf (107kb)  
29/2551 วันอังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร pdf (127kb)  
28/2551 วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (163kb)  
27/2551 วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (93kb)  
26/2551 วันอังคาร ที่ 15 กรกฎาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (122kb)  
25/2551 วันอังคาร ที่ 08 กรกฎาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (137kb)  
24/2551 วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (167kb)  
23/2551 วันอังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์

pdf (83kb)

บรรยาย PMQA ppt (2.56Mb)

 
22/2551 วันอังคาร ที่ 17 มิถุนายน 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (101kb)  
21/2551 วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (149kb)  
20/2551 วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (111kb)  
19/2551 วันอังคาร ที่ 27 พฤษภาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (114kb)  
18/2551 วันอังคาร ที่ 20 พฤษภาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ ร่าง pdf (120kb)  
17/2551 วันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (116kb)  
16/2551 วันอังคาร ที่ 6 พฤษภาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (146kb)  
15/2551 วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (136kb)  
14/2551 วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (130kb)  
13/2551 วันอังคาร ที่ 08 เมษายน 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (116kb)  
12/2551 วันอังคาร ที่ 25 มีนาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (100 kb)  
11/2551 วันอังคาร ที่ 18 มีนาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (148 kb)  
10/2551 วันอังคาร ที่ 11 มีนาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (116 kb)  
9/2551 วันอังคาร ที่ 4 มีนาคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (106 kb)  
8/2551 วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (96 kb)  
7/2551 วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (134 kb)  
6/2551 วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (114 kb)  
5/2551 วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (130 kb)  
4/2551 วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (132 kb)  
3/2551 วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ -  
2/2551 วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (196 kb)  
1/2551 วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2551 นางจรวยพร  ธรณินทร์ pdf (186 kb)  

กลับหน้ากระทรวง 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานกลาง  สำนักอำนวยการ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                       
โทร. 0 2281 9264, 0 2628 6021 แฟกซ์ 0 2281 1753
ปรับปรุง : 03 พฤษภาคม 2554
พัฒนา และนำเสนอ
:
กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : supintra@sueksa.go.th

 

จำนวนเข้าชม =   เริ่มนับวันที่  24  พฤศจิกายน 2549