E-Mail : kasamvar@emisc.moe.go.th   

...

 

 

  

 

 

               สัปดาห์นี้คงต้องเริ่มด้วยโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ซึ่งมีการประชุมเตรียมความพร้อมไประหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยมีการเปิดประชุมที่ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา หลายท่านคงได้มีโอกาสชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด ซึ่งมีการแสดงวิพิธทัศนาของนักเรียนชุดโรงเรียนในฝันขุมพลังปัญญาของชุมชน และท่านนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ได้กรุณาแสดงปาฐกถาพิเศษ จากนั้นคณะได้เดินทางไปประชุมปฏิบัติการต่อที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน เพื่อรับฟังข้อคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน และการระดมพลังการสนับสนุนจากชุมชน

                ดิฉันคงไม่เล่ารายละเอียด แต่จะขอเชิญชวนให้ติดตามดูสารคดีที่จะนำภาพ ที่น่าสนใจมาเสนอทางโทรทัศน์ภายในเดือนสิงหาคมนี้  หรือติดต่อขอสำเนาเทปได้ที่ประชาสัมพันธ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.–๒๒๘๑–๖๐๙๔ อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตที่อยากเล่าสู่กันฟังบางประการ

                การแสดงวิพิธทัศนาครั้งนี้กินใจผู้ชมทุกระดับ ผู้ใหญ่หลายคน รวมทั้งประธานสถานศึกษายอมรับว่าน้ำตาซึม เพราะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยมีศักยภาพ และแม้เด็กที่ดูธรรมดา แต่ซ่อนความฉลาดความสามารถ และความฝันที่เหนือความคาดหมาย เด็กนักเรียนประถมจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน ตัวน้อย ๆ เรียกเสียงฮือฮาจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่าสี่พันคนเมื่อเล่าด้วยเสียงซื่อ ๆ ว่า หมู่เฮากำลังรวบรวมเงินสร้างสระว่ายน้ำด้วยการช่วยกันรวบรวมเงินวันละหนึ่งบาท และหวังว่าจะได้สักหนึ่งล้านห้าภายในวันที่ห้าเดือนธันวาคม ไม่ว่าฝันจะเป็นจริงหรือไม่ แต่หนูน้อยได้แสดงให้เห็นว่า กล้าที่จะคิด กล้าที่จะฝัน และกล้าที่จะเริ่มเดินไปสู่เส้นทางแห่งความฝัน

                 ท่านนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะใช้โรงเรียนในฝันพลิกรูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน  และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาโรงเรียนอื่น ๆ ขณะนี้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทีมงานยกร่างแนวทางพัฒนาห้องสมุดไปสู่มาตรฐาน พัฒนาระบบ e-learning  กองทุนโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการหารายได้เสริมของนักเรียนซึ่งเป็นประเด็นที่นักเรียนที่มานำเสนอผลงานได้กล่าวถึงและเป็นที่ประทับใจของท่านนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลงานของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ซึ่งได้มีการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนกว่าแสนหน้า ด้วยการริเริ่มและประสานงานของอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ทราบว่า เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมมากที่สุดวันละกว่า ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ผู้สนใจที่ยังไม่เคยไปเยือน สามารถเยี่ยมชมได้ที่ WWW.Thaigoodview.com

                 ประเด็นที่มีการพูดคุยกันมากคือ การหาสปอนเซอร์ ในวันที่ ๑ ได้มีสปอนเซอร์ให้ความสนใจมาร่วมงานและเลือกโรงเรียน ส่วนใหญ่จะเลือกโรงเรียนใกล้โรงงานและกิจการ ความสนับสนุนมาในรูปแบบที่หลากหลาย หลายบริษัท เช่นการบินไทย จะเชิญชวนพนักงานออกไปช่วยโรงเรียนสอนภาษา พาโรงเรียนไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่มีคุณภาพ อนุญาตให้นักเรียนไปฝึกงาน กลุ่มโรงแรมไมนอร์ ที่มีโรงแรมในเครือถึงเจ็ดแห่ง  จะช่วยสอนภาษาและอาชีพบริการ บางแห่งสนใจจะให้เงิน หรืออบรม ทราบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรับโรงเรียนในเครือทั้ง ๔ แห่งและยินดีเปิดโอกาสให้โรงเรียนข้างเคียงได้รับประโยชน์จากการอบรมด้วย

                  ท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำกับผู้บริหารทุกคนให้เปิดใจกว้างเชิญชวนชุมชน  รวมทั้งสปอนเซอร์มาร่วมคิด และไม่มุ่งหวังเฉพาะความสนับสนุนในรูปเงิน การแสวงหาสปอนเซอร์ให้ครบทุกโรงเรียนคงเป็นภารกิจที่หนักพอสมควร ฉะนั้นทางโครงการได้ขอความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ให้หาข้อมูลของกิจการในพื้นที่หรือศิษย์เก่าที่มีกิจการเพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนกลางได้ประสานงานในระดับสำนักงานใหญ่อีกแรงหนึ่ง  ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ์ วิทยากรที่ได้รับเชิญท่านหนึ่งพูดไว้น่าฟังว่า ในที่สุดแล้ว ประโยชน์ที่จะได้จากโครงการคือ การมีเครือข่ายโรงเรียนดี ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

                  ภายในเดือนตุลาคม จะมีการศึกษาแผนของแต่ละโรง และวิเคราะห์ว่า ประเด็นใดที่โรงเรียนและชุมชนพอช่วยตนเอง ประเด็นใดส่วนกลางควรช่วย เช่น เรื่องครู  งบประมาณที่คล่องตัว ระเบียบที่ยืดหยุ่น เทคโนโลยี และสิ่งที่ต้องการความสนับสนุนจากภายนอก

                  ดิฉันได้เล่ามาค่อนข้างยาว เพราะคิดว่าเป็นแนวทางที่อาจปรับประยุกต์กับโรงเรียนอื่นได้ มีหน่วยงานและบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยที่ติดต่อมาเพื่อหารือว่าโรงเรียนที่ดูแลอยู่ไม่ใช่โรงเรียนในฝัน แต่ประสงค์จะนำแนวคิดนี้ไปใช้ ซึ่งไม่ผิดกติกาแต่ประการใด

                  ในสัปดาห์นี้ประเด็นที่มีผู้สอบถามมาจะไม่พ้นเรื่องเดิมคือ การปรับระดับตำแหน่งของเพื่อนข้าราชการพลเรือน ซึ่งยังไม่มีความก้าวหน้า แต่ดิฉันได้ขอเวลาท่านเลขาธิการ ก.. เพื่อไปพบและหารือเรื่องนี้โดยเฉพาะในวันที่ ๖ สิงหาคม เพราะมีข้อเสนอที่จะพยายามต่อรอง ได้ผลประการใด จะส่งข่าวให้ทราบ

                  ท่านผู้บริหารโรงเรียนหลายท่านได้สอบถามเรื่องการลา ได้ทราบว่าในเรื่องนี้ท่านเลขาธิการ สพฐ.ได้มีหนังสือย้ำเรื่องอำนาจการลาไปแล้ว คลิกดูสำเนาหนังสือ

                  สำหรับท่านผู้อำนวยการเขตอื่นที่ไม่ใช่เขตหนึ่งที่แสดงความเห็นว่า มีความพร้อมที่จะดูแลงานการศึกษาเอกชนเหมือนเขตพื้นที่การศึกษาที่หนึ่งนั้น สช.ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันทุกประการ ยกเว้นการขอให้เขตการศึกษาที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นสารบรรณรวมเรื่องที่จะเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแทนเขตอื่น  หากมีปัญหาหรือข้อจำกัดประการใด ขอให้เสนอแนะมาได้

                  จากการที่เพื่อนข้าราชการได้อาศัยเว็บไซต์หารือเรื่องต่าง ๆ ซึ่งบางครั้ง ดิฉันจำเป็นต้องสอบถามกลับไปที่ผู้บังคับบัญชา หลายท่านเข้าใจระบบการสื่อสารแบบใหม่  แต่หลายท่านได้มองไปว่าเป็นการทำงานข้ามสายงาน ดิฉันจึงอยากขอร้องว่า ให้เปิดโอกาสให้เพื่อนข้าราชการใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารนี้   ซึ่งหากแต่ละสำนักงานเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันเป็นปกติอยู่แล้ว คงไม่น่าเป็นกังวล และแม้มีการสื่อสารเรื่องใดเข้ามา  ดิฉันย่อมต้องขอความคิดเห็นเป็นปกติอยู่แล้ว

                   เรื่องสุดท้ายที่ขอแถมเป็นของฝากคือ เรื่องความเครียด เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีเพื่อนข้าราชการสื่อสารมาปรับทุกข์และพูดเรื่องความเครียดมากเป็นพิเศษ  จึงขอหยิบยกข้อความบางตอนจากบทความเรื่อง ”รักษาใจให้สงบสบายสไตล์พุทธ” จากหนังสือ หัวใจคือชีวิต จัดพิมพ์เผยแพร่โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย   ซึ่งเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อการรักษาสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง

                    “ความเครียดเป็นเสมือนไฟสุมขอน คือ กรุ่นลึกอยู่ภายใน...

                   แต่ความเครียดเยียวยาได้ เพราะเกิดจากอารมณ์ และอารมณ์เกิดจากความคิด

                   คนที่มีความเครียดเพราะมีอารมณ์สุดโต่ง หรือความคิดเป็นพิษ มีปมเขื่องหรือปมด้อย หรือเครียดเพราะปากท้อง

                   เราสามารถคลายความเครียดได้ด้วยสมาธิ การทำใจและอารมณ์ให้นิ่ง  และกำจัดความเครียดด้วยปัญญา

                   กล้าเผชิญความจริง

                   เข้าใจเรื่องอารมณ์ของตนและของคน (จริต ๖)

                  ไม่คาดหวังแต่พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง

                  ปิด เปิดประตูให้รับเป็นบางเวลา ฝึกแผ่เมตตา นึกถึงกฎแห่งกรรม มากกว่ากฎหมาย

                  นึกถึงธรรมชาติที่เหมือนกันของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสังสารวัฎเหมือนกัน

                  ตระหนักว่าเราทุกข์ในเรื่องของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรา”

                  บทความนี้สรุปสุดท้ายว่า

                  “ความสุขมักซ่อนตัวอยู่ใจกลางความเศร้า

                  ความเหงามักซ่อนตัวอยู่กลางความร่าเริง

                  และความกล้ามักซ่อนตัวอยู่กลางความร่าเริง

                  ขอให้มั่นใจว่าปัญญา มักซ่อนตัวอยู่ในปัญหาเสมอ

                  ขอให้เรานิ่ง หยุด แล้วคิดให้นิ่ง ลึกซึ้ง และหยุดความคิดให้ได้ ก็จะเห็นว่าปัญหาแต่ละอย่างมีทางออกเสมอ

                  ความเครียดคลายได้ และความเครียดกำจัดให้หมดไปได้ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านพุทธวิธี แบบประยุกต์”

                  

                  พบกันวันอังคารหน้า     

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
Copyright & copy : ๒๐๐๓ MOENet Thailand Service
แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : ๕ สิงหาคม  ๒๕๔๖
พัฒนา และนำเสนอ :  น.ส.นิภา แย้มวจี
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. ๐ ๒๒๘๑  ๙๘๐๙, ๐ ๒๖๒๘  ๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒  ๙๒๔๑