รหัสโรงเรียน


[ ดูผู้ตอบเพิ่มเติม ] [ เขียนตอบเพิ่มเติม ] [ กระดานแสดงความคิดเห็น ] [ FAQ ]

รายละเอียดผู้เขียน ชื่อ : ครูทะเบียน (202.183.142.27) วันที่ 23 สิงหาคม 2545 at 21:45:27:

ข้อความ : รหัสโรงเรียนที่เปลี่ยนใหม่ ใช้กับทุกงานในโรงเรียนใช่มั๊ย รวม GPA และ บัตรประจำตัวนักเรียนด้วย ใครทราบตอบด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ


ผู้ตอบเพิ่มเติม :เขียนตอบเพิ่มเติม

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Link Goto URL ที่แนะนำ: :www.moe.go.th
ชื่อ Website : กระทรวงศึกษาธิการ
ใส่รูปภาพ Image URL:


[ ผู้ตอบเพิ่มเติม ] [ เขียนตอบเพิ่มเติม ] [ กระดานแสดงความคิดเห็น ] [ FAQ ]