สอบบรรจุครู


[ ดูผู้ตอบเพิ่มเติม ] [ เขียนตอบเพิ่มเติม ] [ กระดานแสดงความคิดเห็น ] [ FAQ ]

รายละเอียดผู้เขียน ชื่อ : panda (203.157.14.245) วันที่ 14 มกราคม 2545 at 15:31:53:

ข้อความ : ไม่ทราบว่าปี 45 นี้จะมีการสอบบรรจุครูหรือเปล่า
ถ้ามีการสอบนั้นไม่ทราบว่าถ้าไ่ม่มีวุฒิครูนั้นมีสิทธิสอบหรือเปล่า


ผู้ตอบเพิ่มเติม :เขียนตอบเพิ่มเติม

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Link Goto URL ที่แนะนำ: :www.moe.go.th
ชื่อ Website : กระทรวงศึกษาธิการ
ใส่รูปภาพ Image URL:


[ ผู้ตอบเพิ่มเติม ] [ เขียนตอบเพิ่มเติม ] [ กระดานแสดงความคิดเห็น ] [ FAQ ]