ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
 หน้าแรก |  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  แผนที่ |  นิทรรศการ |  การจัดกิจกรรม |  การบริหารจัดการ |  ติดต่อสอบถาม
เว็บลิงค์


  กระทรวงศึกษาธิการ

  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ภาคกลาง

  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ภาคเหนือ
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิดใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
  1.1 เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยทั่วไป ผู้บริหารเศรษฐกิจมีเป้าหมายที่สำคัญสามประการคือ
     ก) ด้านประสิทธิภาพคือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมักจะพิจารณาจากการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestio Product)     อ่านทั้งหมด >>>
   นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ : นิทรรศการและการสาธิตงานศิลปาชีพ   
นิทรรศการ      นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
     นิทรรศการและการสาธิตงานศิลปาชีพ   การจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรม      ๑. กิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และ
           โครงการศิลปาชีพ
     ๒. กิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรม
     ๓. กิจกรรมการให้หน่วยงานของรัฐ และเอกชนเข้ามาจัดกิจกรรม
     ๔. กิจกรรมการพักแรมในพื้นที่   แผนที่ตั้ง   
แผนที่      แผนที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ภาคใต้
     แผนผังภายในศูนย์
ช่อง 3 : ช่อง 5 : ช่อง 7 : ช่อง 9 : ช่อง 11 : ITV : UBC : เดลินิวส์ : ไทยรัฐ : ข่าวสด : กรุงเทพธุรกิจ : ฐานเศรษฐกิจ : อ.ส.ม.ท
Bangkok Post : The Nation : ผู้จัดการ : GNN : INN : ThaiPost : มติชน : เส้นทางเศรษฐกิจ : สยามธุรกิจ : แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ : คม ชัด ลึก : DTAC : GSM : M-Web ; กองสลาก : การท่องเที่ยว


ศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคใต้
และ
ศูนย์สาธิต และส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี