สรรค์สร้างนวัตกรรมการอ่าน

1. เมืองไอซีที

- กลุ่มสารสนเทศน่ารู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่าน ICT
- กลุ่ม ICT กับการเรียนรู้
- กลุ่มเรียนรู้
  ICT เพื่อการศึกษาวิจัย
- กลุ่ม
ICT  กับการเรียนการสอนด้านการแพทย์


 

2.เมืองนวัตกรรมวิทย์ - คณิต (สสวท. บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด เจ้าภาพ)

สนุกสุดยอดกับกิจกรรม Science Show

เล่นแรลลี่วิทย์ คณิต พัฒนาสมองให้ฉลาด

Science Wonderland

Math Wonderland

สร้างคุณธรรมให้กับเด็ก

 

3.เมืองเด็กสร้างสรรค์/ทักษะสมอง (สกศ. เจ้าภาพ)


 

4.เมืองภาษาและศิลปะ (สพฐ. และ สช. เจ้าภาพ)

กลับสู่หน้าหลัก