ชื่อ-นามสกุล 
หน่วยงาน 
จังหวัด 
ข้อความ  ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 ย้อนกลับ

2,607