นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand GreenMech Contest 2018”
Thailand GreenMech Contest...
     นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม Thailand GreenMec...
18 มิ.ย. 2561
นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ.ร่วมเวทีเสวนา “องค์กรคุณธรรม : สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจคุณธรรม” ในงานงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ...
     นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัด ศธ.ร่วมเวทีเสวนา “องค์กรคุณธรรม : สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจคุณธรรม” ในงานงานสมัชชาคุณธรร...
16 มิ.ย. 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี...
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพนัสนิ...
18 มิ.ย. 2561
กระทรวงศึกษาธิการ หนุน สสส.และเครือข่ายงดเหล้า จัดกิจกรรม "ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย"
ปลูกพลังบวก สร้า้งภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง...
     กระทรวงศึกษาธิการ หนุน สสส.และเครือข่ายงดเหล้า จัดกิจกรรม "ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำ...
15 มิ.ย. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือสั่งการไปยังศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน
ตรวจติดตามอาหารกลางวันของนักเรียน...
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือสั่งการไปยังศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ...
8 มิ.ย. 2561
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่ง สป.ศธ.ให้ข้าราชการรักษาการ/ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ว่าง 8 ราย
คัดเลือกเชี่ยวชาญ 8 ราย...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่ง สป.ศธ.ให้ข้าราชการรักษาการ/ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งประเภทวิชาก...
28 พ.ค. 2561