ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนต...
28 มิ.ย. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ปลัด ศธ. ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 โดยมี หม่อมหลวงปนั...
27 มิ.ย. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร...
21 มิ.ย. 2560
รองศาสตรจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พร้อมด้วยคณะเข้าพบหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมหารือด้วย เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเรื่องหารือสำคัญ คือ
สมศ. เข้าพบหารือ รมว.ศธ....
     รองศาสตรจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พร้อ...
19 มิ.ย. 2560
ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2560
Update - Powerpoint บรรยายพิเศษ ...
     ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิกา...
19 มิ.ย. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผ...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิก...
16 มิ.ย. 2560