ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวั...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู...
23 ก.พ. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน
ประชุมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศร...
21 ก.พ. 2560
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ปรับปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย โดยให้ท...
     นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 60...
20 ก.พ. 2560
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน“เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยนิทรรศการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการฝึกอาชีพฟรี และจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ...
     นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน“เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพต...
15 ก.พ. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 7/2560
ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 7/2560...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 7/2560...
14 ก.พ. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ.จัดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษ...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระ...
6 ก.พ. 2560