16 ต.ค. 2561
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ผอ.สพท.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.
เปิดรับสมัครสอบ ผอ.สพท....
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามในประ...
11 ต.ค. 2561
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 5 รายแล้ว มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
แต่งตั้งประเภทบริหารระดับสูง 5 ราย...
     โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 5 รายแล้ว มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561...
10 ต.ค. 2561
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2561 ลงนามโดยปลัด ศธ.
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู...
     ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงิน...
10 ต.ค. 2561
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e – GIF(Thailand Electronic Government Interoperability Framework )กับ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ากับระบบสารบรรณกลางของหน่วยงานภาครัฐ(e – CMS 2.0)
ความร่วมมือ(MOU) โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสา...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล...
2 ต.ค. 2561
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นหัวหน้าคณะของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและหารือการจัดการศึกษาที่ Shiv Nadar School กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
เยี่ยมชม รร.เอกชนในอินเดีย...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นหัวหน้าคณะของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและหารือการจัดการศึกษา...
26 ก.ย. 2561
ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "ผู้เกษียณอายุราชการ" และ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบ ที่จังหวัดนครนายก
คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป....
     ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "ผู้เกษียณอายุราชการ" และ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." โดยนายการุณ สกุล...