12 ส.ค. 2562
รมว.ศธ. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Share For Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพฐ.
รมว.ศธ.แถลงข่าวโครงการ Share For Child “เดิน วิ่ง ...
     รมว.ศธ. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Share For Child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพฐ. ...
7 ส.ค. 2562
นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ศธ.ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ...
     นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการของกร...
23 ก.ค. 2562
ศธ.พร้อมใจปลูกต้นไม้กว่า 5 แสนต้นทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนกลางจัดที่ จ.ลพบุรี
ศธ.ปลูกป่า​เฉลิมพระเกียรติ​...
     ศธ.พร้อมใจปลูกต้นไม้กว่า 5 แสนต้นทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนกลางจัดที่ จ.ลพบุรี...
23 ก.ค. 2562
รัฐมนตรี และคณะผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
ศธ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร...
     รัฐมนตรี และคณะผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล...
8 ก.ค. 2562
ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน) 311 คน 25 ล้านบาท หลังโดนโกงมาตั้งแต่ปี 2547
ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ...
     ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน) 311 คน 25 ล้านบาท หลังโดนโกงมาตั้งแต่ปี 254...
2 ก.ค. 2562
ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง และหน่วยงานในกำกับ
ขับเคลื่อน ป.ย.ป.ส่วนกลาง...
     ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการส...