19 เม.ย. 2562
วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายการุณ สกุประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีประทานผ้าไตรเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ปลัด.ศธ. ร่วมพิธีประทานผ้าไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบ...
     วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายการุณ สกุประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีประทาน...
10 เม.ย. 2562
กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย" ประจำปี 2562” เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562
ประเพณีสงกรานต์ ศธ....
     กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย" ประจำปี 2562” เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2...
2 เม.ย. 2562
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและรับมอบโล่การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปีพ.ศ.2561 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานและโล่รางวัล เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบร...
     กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัต...
1 เม.ย. 2562
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
127 ปี กระทรวงศึกษาธิการ...
     กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ...
26 ก.พ. 2562
ศธ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ
ชี้แจงการเลือกตั้ง ส.ส....
     ศธ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค/จังหวัด ทั่วประเทศ...
21 ก.พ. 2562
บทความ "ศธ.สร้างความเข้มแข็งการศึกษาทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค" ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 5 ฉบับวันที่ 22 ก.พ.62
แผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค...
     บทความ "ศธ.สร้างความเข้มแข็งการศึกษาทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค" ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ห...