ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
ปลัด ศธ. ตรวจเยี่ยม กศน.วังน้ำเขียว...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)อำเภอวั...
23 ส.ค. 2560
นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลูกปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
รมว.ศธ และ ปลัด ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลูกปัญญา อำเ...
     นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้...
23 ส.ค. 2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการ กศจ.ทุกคณะ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารชั่วคราว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว...
     เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เส...
23 ส.ค. 2560
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศ...
     นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ...
23 ส.ค. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเรืองศรีวิทยา  และสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิริธร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการส...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเรืองศรีวิทยา และสถาบันการศึกษาและพัฒ...
23 ส.ค. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สป.จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสำนัก...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน...
17 ส.ค. 2560