5 ธ.ค. 2561
ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561
วันชาติ...
     ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพร...
27 พ.ย. 2561
ปลัด ศธ."การุณ สกุลประดิษฐ์" ลงพื้นที่แม่สอด ติดตามโครงการนำร่องส่งเสริมพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บนพื้นที่สูง...
     ปลัด ศธ."การุณ สกุลประดิษฐ์" ลงพื้นที่แม่สอด ติดตามโครงการนำร่องส่งเสริมพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสา...
20 พ.ย. 2561
ปลัด ศธ. ร่วมพิธีประกาศรูปแบบการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร “อ่างขางโมเดล” โดย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี ที่เชียงใหม่
อ่างขางโมเดล...
     ปลัด ศธ. ร่วมพิธีประกาศรูปแบบการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร “อ่างขางโมเดล” โดย รมว.ศึกษาธิการ เ...
14 พ.ย. 2561
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลของโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
รัฐบาลเตรียม เปิดNational e-Library ห้องสมุดอิเล็ก...
     นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลของโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอ...
13 พ.ย. 2561
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เผยการตรวจสอบกรณีทุจริตงบประมาณจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
ตรวจสอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับ รร.เอกชน...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เผยการตรวจสอบกรณีทุจริตงบประมาณจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนในพื้นที่...
9 พ.ย. 2561
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา
ศธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ ...