นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
แต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ....
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
16 ต.ค. 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวหนังสือ "เดินทางตามรอยพระราชา" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เดินทางตามรอยพระราชา...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวหนังสือ "เดินทางตามรอยพระราชา" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธ...
13 ต.ค. 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปร...
13 ต.ค. 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560
ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 35/2560...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560 ...
4 ต.ค. 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560
ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/2560 ...
27 ก.ย. 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในโอกาสที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ติดตามงานเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลกับการศึกษา จังหว...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในโอกาสที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าก...
19 ก.ย. 2560