ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค และประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
รมว.ศธ. แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 ราย...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค และประชุมองค์กรหลัก...
24 พ.ค. 2560
ศธ.มอบรถตู้ 74 คัน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ.มอบรถตู้ 74 คัน ...
     ศธ.มอบรถตู้ 74 คัน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ...
24 พ.ค. 2560
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่1๙พฤษภาคม ๒๕60 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศ...
     ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการศึกษา ของกระทรวงศึก...
19 พ.ค. 2560
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ.ขับเคลื่อนการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ และพัฒนา...
     นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเร...
19 พ.ค. 2560
ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...
     ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ...
19 พ.ค. 2560
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยคาราวานส่งโต๊ะเก้าอี้พระราชทานให้แก่สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเซษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวานฯ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
ศธ.ปล่อยคาราวานโต๊ะเก้าอี้พระราชทานแก่โรงเรียนประส...
     พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยคาราวานส่งโต๊ะเก้าอี้พระราชทานให้แก่สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โดย...
17 พ.ค. 2560