5 ก.พ. 2562
ปลัด ศธ. ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจรองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ช่วยปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน
มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน...
     ปลัด ศธ. ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจรองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ช่วยปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน...
1 ก.พ. 2562
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562
จิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562...
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่...
1 ก.พ. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ "สป.ศธ.อวดโฉมผลงานรอบ 4 ปี "ปฏิรูปการศึกษา" ตอบโจทย์แผนชาติ" ในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ผลงานรอบ 4 ปี สป.ศธ....
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ "สป.ศธ.อวดโฉมผลงานรอบ 4 ปี "ปฏิรูปการศึกษา" ตอบโจทย์แผนชาติ&q...
30 ม.ค. 2562
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อสอบ ผอ.สพท....
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งผู้อำนวยการสำ...
30 ม.ค. 2562
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือ ศธ. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ปิดสถานศึกษาในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ระหว่าง 30 ม.ค.62 เวลา 12.00 น. -1 ก.พ.62
ปิดสถานศึกษาวิกฤติ’ฝุ่นพิษ’กระทบเด็ก...
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือ ศธ. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ปิดสถานศึกษาในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธ...
30 ม.ค. 2562
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัด ศธ.แถลงมติ ครม....
     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษ...