7 มิ.ย. 2562
ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ที่นครพนม มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมจำนวน 6,810 คน
งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสา ภาคอีสาน...
     ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนาย...
6 มิ.ย. 2562
ศธภ.8 จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออก) ที่ชลบุรี มีลูกเสือ-เนตรนารี 8 จังหวัดภาคตะวันออก และติมอร์-เลสเต เข้าร่วม 6,810 คน
งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาค ตวอ....
     ศธภ.8 จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออก) ที่ชลบุรี มีลูกเสือ-เนตรนารี 8 จัง...
5 มิ.ย. 2562
ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ที่ประจวบคีรีขันธ์ มีลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมจำนวน 6,810 คน
งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาคกลาง...
     ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 ที่ประจว...
4 มิ.ย. 2562
ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาคเหนือ...
     ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ที่สนา...
29 พ.ค. 2562
ผลการประชุม ป.ย.ป. 4/2562 โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. เป็นประธานการประชุม
ผลการประชุม ป.ย.ป....
     ผลการประชุม ป.ย.ป. 4/2562 โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อน ...
24 พ.ค. 2562
ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผล ป.ย.ป. แก่บุคลากร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ ที่ จ.นนทบุรี
ขับเคลื่อน ป.ย.ป....
     ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผล ป.ย.ป. แก่บุคลากร ศธภ./ศธจ.ทั่วประเทศ ที่ จ.นนทบุรี...