คำอวยพรปีใหม่จากนายนายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รอสักคูร่ภาพจะขึ้นอัตโนมัติสมุดอวยพรปีใหม่ ๒๕๔๙

ส่งการ์ดอวยพรปีใหม่