::: วีดิโองานปีใหม่ 2554 บริเวณหน้ากระทรวง :::

::: ส.ค.ส.พระราชทานปี 2554 :::

::: เข้าสู่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ :::