การศึกษา" กศย.เช็คบิลลูกหนี้"กองทุนกู้

Source - แนวหน้า (Th)
Tuesday, May 23, 2006 08:54


นายเปรมประชา ศุภสมุทร ผู้จัดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า นายทนง พิทยะ รักษาการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังได้เชิญนายจตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกยศ. เข้ามาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องผู้กู้ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ได้มีการนำเข้าหารือคือเรื่องผู้ค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันกรณีที่ไม่ใช่บิดามารดาของผู้กู้ที่ไม่อยากค้ำประกันผู้กู้ต่อไปนั้น ผู้กู้สามารถเปลี่ยนผู้ค้ำประกันได้ เนื่องจากผู้ค้ำประกันรายใหม่ต้องมีหลักประกันที่ดีกว่าผู้ค้ำประกันรายเก่า ส่วนดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมสูงถึง 18% นั้น กยศ.สามารถลดให้แก่ผู้กู้ในขั้นตอนประนีประนอมก่อนฟ้องร้องต่อศาลซึ่งลดได้สูงสุดถึง80%

นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการว่าจ้างทนายให้กับผู้กู้ที่ผิดนัดชำระ โดยจะคิดอัตราเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งในต้นเดือนมิถุนายน 2549 จะมีการเข้าไปหารือกับสำนักงานศาลยุติธรรมโดยเบื้องต้นจะตั้งอัตราค่าทนายสำหรับผู้กู้ไว้ที่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อราย

"ในปี 2549 มีผู้ครบกำหนดชำระเงินให้กับกยศ.แต่ยังไม่มีการติดต่อเพื่อชำระเงินจำนวนทั้งสิ้น 30,000 ราย คิดเป็นจำนวน 28% ของผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระทั้งหมด คิดเป็นวงเงินประมาณ 80,000 บาทต่อราย หรือ 2,400 ล้านบาท ซึ่งผู้ค้างชำระในกลุ่มนี้จะต้องชำระค่าปรับ 15% ต่อปีของยอดเงินต้นที่ต้องชำระ แต่สามารถเจรจาประนอมหนี้ในส่วนนี้ได้" นายเปรมประชากล่าว

ที่มา : แนวหน้า