"ราชินี" พระราชทาน 3 แสนกรมศิลป์ฟื้นฟูชุดโขนโบราณ

Source - สยามรัฐ (Th)
Monday, January 22, 2007 04:16

"สมเด็จพระราชินี"พระราชทานทรัพย์ 3 แสนบาทให้"กรมศิลป์"ฟื้นฟูชุดโขนประจำชาติ ขณะที่รมว.วัฒนธรรม น้อมรับพระราชกระแส สั่งกรมศิลปากร ดำเนินการปรับปรุงชุดเครื่องแต่งกายโขน พระนาง ยักษ์ หนุมาน แบบดั้งเดิมให้แล้วเสร็จทันเฉลิมฉลองในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.50 คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับทราบจากนายอารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากรว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์เรื่อง เครื่องแต่งกายโขนของกรมศิลปากร โดยทรงเป็นห่วงชุดแต่งกายโขนปัจจุบัน ชุดพระนาง ยักษ์ หนุมาน แต่ละขนาด รูปแบบ สีและลวดลาย แตกต่างไปจากในสมัยเดิมมาก พระองค์ท่านจึงได้พระราชทานทรัพย์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อให้กรมศิลป์นำไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของเดิมและทำการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนให้มีลวดลายประณีต งดงาม ตามแบบแต่งกายโขนเดิม

คุณหญิงไขศรี กล่าวอีกว่า รู้สึกปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวินิจฉัยชุดโขน เพราะโขนเป็นศิลปะการแสดงประจำชาติ มีมาแต่ในสมัยอยุธยา จนถึงปัจจุบัน เห็นว่าควรฟื้นฟูรักษาชุดโขนเดิมไว้ ให้คนรุ่นหลังได้เห็นการแต่งกายโขนในสมัยเดิม ทั้งเป็นการส่งเสริมช่างกรมศิลป์ไปในตัวอีกด้วย หากมองชุดแต่งกายพระนางของนาฏศิลป์กรมศิลป์สวมใส่ปัจจุบันแบบผิวเผิน จะเห็นว่าเมื่อชุดโดนแสงไฟ จะมีลักษณะสวยงาม แต่ดูใกล้ชิดแล้วจะเห็นลวดลายค่อนข้างหยาบ จึงได้สั่งอธิบดีกรมศิลป์ติดตามงานฟื้นฟูชุดโขน และรายงานความคืบหน้าให้พระองค์ทราบ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันงานเฉลิมฉลองในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธ.ค. 2550

ด้าน นายอารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลป์รู้สึกปลาบปลื้มที่พระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ถึงเรื่องเครื่องแต่งกายโขนของกรมศิลปากร เมื่อครั้งจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน"นารายณ์ปราบนนทุก"เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร เมื่อปลายปี 2546 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชวินิจฉัย แตกต่างไปจากสมัยเดิมมาก จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อใช้ในการนี้ ยังคงเก็บรักษาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้ ใช้งบกรมศิลป์ดำเนินการ

อธิบดีกรมศิลป์ กล่าวอีกว่า ชุดแต่งกายโขนนี้ ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อค้นหาภาพถ่ายเก่าๆ ในหอสมุดแห่งชาติ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งภาพถ่ายโขนที่ได้ จะอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 7 มีคุณจักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ ทำการคัดลอกลาย มอบให้ฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง กลุ่มจัดการแสดงสำนักการสังคีต ดำเนินการปักลายต่อไป

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุรี ทรงพระราชทานคำแนะนำให้กรมศิลป์ทดลองใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย โดยการนำลวดลายที่ได้จากการออกแบบมาสแกนลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทดลองปักเปลี่ยนสี ก่อนนำไปดำเนินการปักจริง

"ผลที่ได้จากลายเขียนมีความสมบูรณ์ มีความคมชัด ขนาดมาตรฐานของลาย ตัวกระหนก กระจัง ฯลฯ เท่ากัน และสวยงามมากกว่าการลอกลายด้วยมือที่มักจะไม่เท่ากัน คำแนะนำของพระองค์ท่านช่วยให้การดำเนินงานชุดโขนโบราณลดขั้นตอนในการปักได้มาก ทั้งนี้ได้ทำชุดโขนตัวอย่างขึ้นมา 1 ชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชวินิจฉัยต่อไป" นายอารักษ์ กล่าว


                                                                                                                                                ที่มา: กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--สยามรัฐ