หมาหางด้วน ถูกหลอกว่าเท่ แต่โง่

Source - เว็บไซต์มติชน (Th)
Thursday, December 21, 2006 06:51คอลัมน์ สยามประเทศไทย
สุจิตต์ วงษ์เทศ

"การศึกษาไทยล้มเหลวเหมือนหมาหางด้วนอย่างที่ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ อุดมศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าอ่อนแอแล้ว ประเทศอ่อนแอหมดมหาวิทยาลัยไม่ค่อยได้ทำงาน ประเทศอ่อนแอมาก" เพราะ "มหาวิทยาลัยหมดเวลาและหมดกำลังไปกับการสอนคนอยากได้ปริญญา แต่ไม่อยากเรียน" มหาวิทยาลัยเลยไม่มีพลังเหลือไปทำวิจัยที่จะสร้างความรู้ใหม่เพื่อความเข้าใจปัญหาต่างๆ ของสังคม ที่สอนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยล้วนมุ่งสอนหนังสือเอาตำราเป็นตัวตั้ง แต่ไม่ได้เรียนรู้ชีวิตคนในสังคม ในชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ข้อความทั้งหมดข้างต้น ผมสรุปจากคำเสนอแนะของอาจารย์หมอประเวศ วะสี (พิมพ์ในโพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2549)
มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเหมือนหมาหางด้วน เอาตำราเป็นตัวตั้ง ทำให้ประเทศอ่อนแอ อาจารย์หมอประเวศว่ามีเหตุใหญ่อย่างน้อย 2 เรื่อง คือให้ความสำคัญรูปแบบและฐานานุรูปมากกว่าเนื้อหาสาระและแก่นสาร กับอีกเรื่องหนึ่งวุ่นวายอยู่กับการบริหารกฎระเบียบราชการ แต่ไม่ได้บริหารวิชาการ
ทางแก้ไขต้องให้ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยเลิกทำ 2 เรื่องใหญ่นั้น หันมาให้ความสำคัญเนื้อหามากกว่ารูปแบบ กับมุ่งบริหารวิชาการเป็นสำคัญ

ตราบใดที่มหาวิทยาลัยไม่ยอมแก้ไขตัวเอง จะอยู่ในระบบหรือออกนอกระบบก็ไม่มีความหมาย เพราะถึงอย่างไรก็หมาหางด้วน นักศึกษาควรเรียกร้องสิ่งนี้จากมหาวิทยาลัยมากกว่าจะหลงกลไปตกหลุมพรางของครูบาอาจารย์กะล่อนเพื่อความอยู่รอดของตัวครูอาจารย์เอง ไม่ใช่ของคนอยากเรียนรู้คือ นักศึกษา

หมาเคยมี 9 หาง แต่ถูกผู้มีอำนาจเหนือกว่าหวงวิชาความรู้ตัดไป 8 หาง เลยเหลือหางเดียว จะเก็บเกี่ยววิชาความรู้ก็ถูกพวกกะล่อนเจ้าเล่ห์ตัดให้ด้วนเสียอีก แล้วยังลวงว่า หมาหางด้วนแล้วเท่ แต่ไม่ได้บอกว่าโง่


                                                                                                                                                                               ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon