อบจ. เชียงรายผุดโรงเรียนมัธยมแห่งแรกภาคเหนือ

Source - เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ (Th)
Thursday, February 16, 2006 13:35


           "รัตนา จงสุทธนามณี" ฝ่ากระแสต่อต้านจากฝ่ายค้าน ตั้งกองการศึกษาและกองการสิ่งแวดล้อม นำร่องผุดโรงเรียนมัธยม สังกัดอบจ.เชียงราย แห่งแรกภาคเหนือ คาดเปิดการสอนในปี 2549

           จากกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เชียงราย นำโดยนางรัตนา จงสุทธนามณี นายกอบจ.เชียงราย ได้ดำเนินนโยบายโดยการจัดตั้งกองการศึกษาและกองการสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่ จนเป็นเหตุทำให้เกิดการต่อต้านจากกลุ่มสมาชิกอบจ.ฝ่ายค้านว่าไม่มีความจำเป็นและควรจัดสรรงบประมาณของอบจ.ไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ อย่างทั่วถึง

           ขณะที่ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าเพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษาในอนาคตนั้น ล่าสุดฝ่ายบริหาร อบจ.เชียงราย ยังคงเดินหน้าจัดตั้งกองการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างเพื่อเตรียมเปิดโรงเรียนสังกัด อบจ.เป็นแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศแล้ว

           นายสมศักดิ์ มาลาวิลาศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย กล่าวว่า อบจ.เชียงราย เตรียมเปิดโรงเรียนสังกัด อบจ.เป็นแห่งแรกในภาคเหนือเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนในการจะเข้าศึกษาตามสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเปิดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามช่วงชั้น 3-4 ของกระทรวงศึกษาธิการ   โดยภายในโรงเรียนนอกจากจะเปิดทำการเรียนการสอนตามพื้นฐานปกติ ยังพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัด ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เช่น ด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ - จีน) และกีฬา

          สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนั้นทางอบจ.เชียงราย ได้วางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการเอาไว้ประมาณ 70 ล้านบาท โดยคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนภายในสนามกีฬากลาง จ.เชียงราย ด้านทิศตะวันออก เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง

          เบื้องต้นออกแบบให้มีอาคาร 2 อาคาร แยกเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลังและอาคารเอนกประสงค์อีก 1 หลัง ซึ่งขณะนี้ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนไปยังสภาเทศบาลนครเชียงราย และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขต 1 เพื่ออนุมัติแล้วคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้

          "โรงเรียนใหม่คงจะเปิดทำการเรียนการสอนได้ภายในปีการศึกษา 2549 หรือราวกลางปีนี้ เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพียงปีเดียวจำนวน 2 ห้อง รวมทั้งหมด 60 คนก่อน โดยเบื้องต้นคงจะอาศัยห้องเรียนที่อาคารศูนย์ป่าแดงข้างโรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสนามกีฬากลางมากนักไปพลางก่อน จนกว่าการก่อสร้างภายในสนามกีฬาจะแล้วเสร็จ"นายสมศักดิ์ กล่าวและว่า

          รูปแบบเบื้องต้น คือ จะมีการแจกหนังสือและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียนฟรีตลอดหลักสูตร โดยนักเรียนที่จะเข้าเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความชำนาญด้านกีฬาอย่างน้อยหนึ่งประเภทเพื่อสนับสนุนให้เป็นนักกีฬาชั้นแนวหน้าต่อไป

          นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การจัดตั้งโรงเรียนสังกัด อบจ.เชียงราย ครั้งนี้นอกจากจะเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ โดยแห่งแรกคือที่ จ.ชลบุรี แล้ว ยังถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหากรณีการคัดค้านหรือการสนับสนุนการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของกลุ่มครูอาจารย์ในปัจจุบันด้วย เพราะเป็นการจัดตั้งใหม่จึงไม่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเดิมที่ผ่านมา

          รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ อบจ.เชียงราย ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 83 ล้านบาท เพื่อเข้าพัฒนาสนามกีฬากลาง จ.เชียงราย เป็นการปรับสถานที่และพัฒนาการกีฬาไปพร้อมๆ กันแล้ว จากจำนวนงบประมาณที่มีทั้งหมดของ อบจ.จำนวนประมาณ 365 ล้านบาท

          ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงเรียนครั้งนี้ถือว่าคล้ายกับกรณีการจัดตั้งโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีนายวันชัย จงสุทธนามณี สามีของนางรัตนาเป็นนายกเทศมนตรีอย่างมาก โดยปัจจุบันเทศบาลมีการจัดตั้งโรงเรียนได้แล้วจำนวน 6 แห่งและกำลังขยายไปเรื่อยๆ ด้วย

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com