มสธ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

Source - เว็บไซต์คมชัดลึก (Th)
Wednesday, August 16, 2006 08:18


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไปในเดือนสิงหาคม ดังนี้
หลักสูตรกลยุทธ์การใช้กิจกรรมเพื่อการฝึกอบรม อบรมวันที่ 21-22 สิงหาคม 2549 ค่าลงทะเบียน 3,800 บาท
หากชำระค่าลงทะเบียนก่อนการจัดอบรม 7 วันทำการ ลดทันที 300 บาท

สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมาธิราช โทร. 0 2504 7715 - 17, 0 2503 3871 โทรสาร 0 2503 3558 หรือติดตามได้ที่ www.stou.ac.th E-mail:ceoffice@stou.ac.th

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก