มทร.ศรีวิชัย สร้างเครื่องดองผลไม้ด้วยแรงลม
 

Source - บ้านเมือง (Th)
Wednesday, July 11, 2007 09:12มทร.ศรีวิชัย สร้างเครื่องดองผลไม้ด้วยแรงลม

ในอดีตประชากรมีการบริโภคอาหารการกินพอประมาณกับผลผลิตที่ได้ หมุนเวียนพืชผัก ผลไม้ หลายชนิดตามฤดูกาล ซึ่งเกิดจากความสมดุลทางธรรมชาติ การทำกิจกรรมใดๆ ธรรมชาติเป็นตัวกำหนด ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน พืชผัก ผลไม้ โดยผู้บริโภคสามารถเลือกกินได้เฉพาะอาหารในฤดูกาลนั้นๆ และหากมีอาหารผลไม้เหลือเยอะก็จะมีการเก็บอาหารโดยการถนอมอาหารไว้บ้าง ส่วนมากจะเป็นการทำให้แห้งโดยการอาศัยแสงแดด เพื่อเก็บอาหารไว้บริโภค ซึ่งต่างกับปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการเกษตร หรืออุตสาหกรรม การดองผลไม้ เป็นวิธีการถนอมอาหารที่ใช้กันมานาน เพื่อชะลอการเน่าเสียของผลไม้และเป็นการยืดอายุเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้หลายเดือนโดยไม่ต้องอาศัยห้องเย็น กระบวนการดองเริ่มมีขึ้นจากความต้องการยืดอายุการเก็บอาหารเพื่อใช้ในระหว่างที่ไม่ใช่ฤดูกาลของผลิตผลนั้นๆ หรือเพื่อไว้บริโภคในระหว่างเดินทางไกลโดยเฉพาะการเดินเรือ นอกจากนี้การดองยังทำให้เกิดลักษณะเฉพาะในด้านรสที่เป็นชื่นชอบของผู้บริโภคอีกด้วย ปัจจุบันการบริโภคผลไม้ดองยังคงเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะสามารถเปลี่ยนอาหารเป็นพิษหรือที่บริโภคไม่ได้ให้บริโภคได้ล่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย

ยิ่งความต้องการของผู้บริโภคมีมากขึ้นในด้านการบริโภคผลไม้สดและผลไม้ดอง เพื่อ
บำรุงสุขภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดย ผศ.สุรพล ชูสวัสดิ์ ร่วมกับนักศึกษา จึงเล็งเห็นความสำคัญในการบริโภคของประชากรที่มีมากขึ้น จึงได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องดองผลไม้ซึ่งใช้แรงดันลมเป็นตัวช่วยในการผลิตผลไม้ดอง โดยใช้ลมเป็นตัวทำให้ผลไม้ที่หมักดองไว้สุกเร็วขึ้นแต่คุณภาพอาหารยังคงเหมือนเดิม อีกทั้งเครื่องดองผลไม้ดังกล่าวยังช่วยรองรับผลไม้ที่สุกตามฤดูกาลที่มีมากจนล้นตลาด และสามารถช่วยทำให้ผลไม้เหล่านั้นเก็บไว้ได้นานและยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานผลไม้นอกฤดูกาลได้อีกด้วย

เครื่องดองผลไม้ด้วยแรงดันลมมีลักษณะเป็นถังหมักดองด้วยแรงดันอากาศน้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ต้นทุนในการผลิตประมาณ 36,756 บาท ตัวเครื่องประกอบด้วย 3 ส่วน คือ โครงสร้างถังตะแกรงสำหรับบรรจุผลไม้ ฝาถังประกอบด้วยวาล์ว เปิด-ปิด ลม เกจวัดความดัน วาล์วนิรภัย และตัวล็อกฝาถัง จำนวน 16 ตัว เป็นแบบสกรูล็อกจับยึดแน่น โดยเน้นความทนทานต่อแรงดันลมไม่เกิน 4 บาร์ ในการทดลองวัตถุดิบโดยใช้มะม่วงอ่อน 6 กิโลกรัม น้ำสะอาด 30 ลิตร เกลือ 700 กรัม น้ำตาลปี๊บ 100 กรัม ใช้แรงดันลม 3 บาร์ เวลาในการทดลอง 46 ชั่วโมง พบว่าลักษณะภายนอกของมะม่วง ผิวเป็นสีเหลืองสดไม่ซีด เมื่อทำการชิม พบว่ามีรสชาติไม่เค็มมากเกินไป ไม่ขม เนื้อกรอบแน่น เมื่อดูภาพรวมของมะม่วงดอง พบว่ารสชาติสีผิวใกล้เคียงกับผลไม้ดองทั่วไปในท้องตลาด หาดดองที่ระยะเวลา 68 ชั่วโมง พบว่าลักษณะมะม่วงดองมีสีผิวเหลืองซีด ไม่สด เนื้อค่อนข้างเปื่อย รสชาติค่อนข้างเค็มเกินไป ในการดองผลไม้จึงเหมาะที่จะใช้ระยะเวลาดอง เพียง 46 ชั่วโมงเท่านั้น ในการใช้เครื่องดองผลไม้ด้วยแรงดันลมจะดองได้เร็วและลดเวลาลงกว่าการดองทั่วไป ประมาณ 75% เครื่องดองผลไม้ดังกล่าว สามารถดองผลไม้ได้ทุกชนิด และมีกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยากอีกด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุรพล ชูสวัสดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โทรศัพท์ 08-6955-2154 หรือ 0-7431-7100 ต่อ 1305

                                                                                                                                                ที่มา: กรุงเทพ--11 ก.ค.--บ้านเมือง