วิทยาลัยโยนกลำปาง เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยโยนก

Source - กรมประชาสัมพันธ์ (Th)
Wednesday, September 06, 2006 12:25

วิทยาลัยโยนกลำปาง เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น มหาวิทยาลัยโยนก หลังจากที่เปิดสอนมาแล้วเกือบ 20 ปี ทั้งระดับปริญาตรี โท และปริญาเอกในอนาคต

ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนก เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ได้ลงนามแต่ตั้งให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อนุญาตให้ วิทยาลัยโยนก เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยโยนก ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป เป็นความสำเร็จและน่าภาคภูมิใจของชาวลำปางที่น่ายินดีอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยโยนก เปิดดำเนินการครั้งแรกปีการศึกษา 2531 ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนลำปางเด่นชัย ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง มีเนื้อที่เกือบ 200 ไร่ เปิดการสอน 5 คณะ โดยมีระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชาทั้งโปรแกรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษมีคณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนปริญญาโท MBA เป็นแห่งที่ 3 ของภาคเหนือ และจะเปิดปริญญาเอกภายในปีการศึกษาต่อไป มีนักศึกษาและอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 5 ชาติ จำนวนกว่าพันคน ให้บริการระบบการศึกษาทางไกล การสอนหลักสูตรระยะสั้น การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น จัดอบรมทางวิชาการ และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการบริการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และที่สำคัญมีแผนงานที่จะพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาต่อตนเองและสังคม

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีแนวคิดที่จะหาพันธมิตรใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา และเพิ่มจำนวนหลักสูตรการเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์