วีธีนำ Splashpage ไปใช้ยังหน่วยงานของท่าน
ให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ index.html อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของท่าน
แล้วทำการเปลี่ยนไฟล์หน้าหลักของท่านเป็นชื่อ index.php เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่