เมื่อวันที่ 22 มกราคม 51: นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวล และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง และเป็นผู้ถือใบอนุญาตในนามสำนักพระราชวัง พร้อมทั้งเป็นผู้จัดการโรงเรียน และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

              ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของโรงเรียนวังไกลกังวล สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และวิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวล พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องออกอากาศ ห้องควบคุม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนต้นทางและร่วมประชุมทางไกลที่ออกอากาศไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดแม่ฮ่องสอน


*********************************
กลุ่มสารนิเทศ/รายงาน