รูปภาพประกอบเว็บไซต์

 

     e-learnning กรุณาดาวน์โหลดตัวลงทะเบียนที่หน้าดาวน์โหลด ในหัวข้อ software & driver) ลองไปดูนะครับตัวอย่างการเรียนรู้ตามวิชาด้านล่าง เป็นรูปภาพการ์ตูนที่น่าสนใจมากๆ ลองไปดูแล้วนะครับ แบบว่าชอบสุดๆๆ แบบนี้เด็กชอบมากๆ เรียนรู้เหมือนดูการ์ตูน เลย เรียนรู้แบบใหม่ที่เหมาะสมกับเด็ก ที่ไม่น่าเบื่อหน่ายครับ

 

 

 

 

ตัวอย่างบทเรียนสำหรับระดับประถม

 

ภาษาไทย

1.

ความเข้าใจในการอ่านคำใหม่(ป.1)

2.

คำใหม่ในบทเรียน(ป.2)

3.

การคัดลายมือ(ป.3)

4.

คำควบกล้ำ,อักษรนำ(ป.4)

5.

ภาษาอังกฤษในภาษาไทย(ป.5)

6.

การใช้ห้องสมุด(ป.6)

 

 

 

วิทยาศาสตร์

1.

หน้าที่และควาสำคัญของอวัยวะในร่างกายของเรา(ป.1)

2.

แรงแม่เหล็ก(ป.2)

3.

การออกแรง(ป.3)

4.

อาหารและพลังงานที่ร้างกายต้องการ(ป.4)

5.

แรงลอยตัว(ป.5)

6.

แม่เหล็กไฟฟ้า(ป.6)

 

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.

โรคที่ควรรู้จัก(ป.1)

2.

สิ่งแวดล้อมกับชีวิต(ป.2)

3.

สุขภาพดี(ป.3)

4.

มวยไทย(ตอนที่1) (ป.4)

5.

ว่ายน้ำ (ตอนที่1) (ป.5)

6.

 

 

 

คณิตศาสตร์

1.

การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก(ป.1)

2.

การนับลด(ป.2)

3.

การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก(ป.3)

4.

การอ่านและการเขียนเศษส่วน(ป.4)

5.

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณทศนิยม(ป.5)

6.

การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง(ป.6)

 

 

 

ภาษาอังกฤษ

1.

My family tree(ป.1)

2.

My fruits(ป.2)

3.

My family time(ป.3)

4.

Going to the market (ป.4)

5.

Let is go to the sea(ป.5)

6.

My favorite things(ป.6)

 

 

 

ศิลปะและดนตรี

1.

การพิมพ์(ป.1)

2.

การฉีกกระดาษ(ป.2)

3.

การพิมพ์จากแม่พิมพ์กระดาษแข็ง(ป.3)

4.

การขูดสีเทียน(ป.4)

5.

จิตรกรรมไทย(ป.5)

6.

โครงสร้างจากเศษวัสดุ(ป.6)

 

 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.

รายได้และรายจ่าย(ป.1)

2.

การมีส่วนร่วมในการผลิตและการบริโภคอย่างฉลาด(ป.2)

3.

บทบาทหน้าที่ของครอบครัวในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค(ป.3)

4.

พระพุทธ(ป.4)

5.

พระธรรม(ป.5)

6.

พระพุทธ(ป.6)

 

 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.

งานประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุและเศษวัสดุ(ป.1)

2.

ประเภทของงานธุรกิจ(ป.2)

3.

ประโยชน์ของงานประดิษฐ์(ป.3)

4.

ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์(ป.4)

5.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแกะสลัก(ป.5)

6.

ไม้ปัดฝุ่นเชือกฟาง(ป.6)

 

 

 

 

ตัวอย่างบทเรียนสำหรับเด็กอนุบาล

 

 

รับชมวีดีโอ

แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.learnsanook.com