เด็กไทยออกแบบศาลพระภูมิโมเดิร์น


รายการคิดข้ามเมฆ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ชวนชมฝีมือเยาวชนนักสร้างสรรค์จาก 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) และทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรับภาพลักษณ์ศาลพระภูมิบ้านไม้โบราณให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ความเชื่อตั้งแต่อดีตกาลที่ว่าฟ้า ดิน น้ำ ภูเขา ต้นไม้และอาคารบ้านเรือนมีผีเจ้าที่ปกปักรักษาอยู่ บวกกับความเชื่อของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ฮินดู ทำให้ต้องอัญเชิญผีเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับในศาลเพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาบ้านเรือน ฉะนั้นการตั้งศาลพระภูมิไทย จึงมีเสาเดียวเปรียบได้กับเขาพระสุเมรุมาศวิมานของพระอิศวร

สองทีมจึงต่างระดมวางแผนการออกแบบศาลพระภูมิให้เหมาะกับรีสอร์ต La Anatu ปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยทีมนักสร้างสรรค์จากบางมดได้เน้นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในเรื่องเกษตรกรรม การเคารพองค์เทพที่อยู่บนสรวงสวรรค์ ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยนำเรื่องไตรโลกา คือ นรก โลกมนุษย์ และสวรรค์ มาเป็นแนวคิดหลัก ส่วนทีมจากพระนครเหนือ เน้นในส่วนขององค์เทพเจ้า ความเชื่อของการประดิษฐ์ที่ตั้ง เพื่อเป็นเครื่องเคารพบูชาของคนไทย โดยนำเอาโครงสร้างทางวิศวโยธามาเป็นโครงสร้างหลักในการสร้างศาลพระภูมิเป็นครั้งแรก ผู้สนใจชมได้ทางรายการคิดข้ามเมฆ วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. บ่ายสามโมง

แหล่งที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์ข่าวสด