"KMUTT"บางมด ซิวแชมป์สุดยอดหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์แห่งประเทศไทย

          “เคเอ็มยูทีที" (Team KMUTT) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ขนาดเล็กชิงแชมป์ประเทศไทย รับทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท ก่อนบินตรงเป็นตัวแทนประเทศไทย ชิงแชมป์ฟุตบอลหุ่นยนต์โลก (World Robocup Soccer: Humanoid League) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายนนี้


          บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดการแข่งขัน ฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ขนาดเล็กชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญในสาขาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่นิสิต นักศึกษา พร้อมกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและสนับสนุนการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ในการทำหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนสูง และที่สำคัญเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Robocup Soccer: Humanoid League ณ ประเทศสิงคโปร์ ในปี 2010 ต่อไป


          ทั้งนี้ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ คือ การนำหุ่นยนต์มาแข่งขันความสามารถกัน โดยใช้เกมฟุตบอลเป็นเกณฑ์ตัดสอน การแข่งขันฟุตบอลฮิวมานอยดนับเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่มีความท้าทายมากที่สุด ในการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งหมด เรื่องจากหุ่นยนต์แต่ละตัวนอกจากจะต้องมีความสามารถในการเล่นฟุตบอลแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม รู้จักหุ่นยนต์ในทีมเดียวกัน และแยกแยะฝั่งตรงข้ามได้ และที่สำคัญเนื่องจากหุ่นยนต์ทุกตัว ไม่สามารถใช้แหล่งประมวลภาพนอกตัวหุ่นได้ หุ่นยนต์จึงต้องมีความฉลาก และสามารถทำงานอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นทีมที่พัฒนาหุ่นยนต์ จะต้องใช้ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ในหลายสาขามาบูรณาการรวมกัน และสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม หุ่นยนต์จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามโจทย์ที่ตั้งไว้


          ซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ขนาดเล็กชิงแชมป์ประเทศไทย แต่ละทีมต้องสร้างหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จำนวน 2 ตัวเพื่อเข้าแข่งขันฟุตบอล ทีมที่ทำคะแนนสูงสุดเวลาการแข่งขัน ด้วยเวลาเพียง 20 นาที ตกเป็นของทีม“เคเอ็มยูทีที" (Team KMUTT) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้เป็นผลสำเร็จ ต่อด้วยทีม Tonkla จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีมCIM MUT จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทีม BSKU-I จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


          “เป้” กอรุ้ง ศักดิ์ทวีกุลกิจ นักศึกษาปริญญาโทชั้นปี 2 ภาควิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัวแทนTeam KMUTT เปิดเผยถึงกลไกการทำงานและความสามารถของหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ว่า การควบคุมของหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จะแบ่งออกเป็นการควบคุม 2 ระดับ คือ การควบคุมระดับล่าง และการควบคุมระดับสูง พร้อมทั้งการคำนวณหาตำแหน่งของวัตถุ


          “การควบคุมระดับล่างจะเน้นการควบคุมมอเตอร์ที่ใช้ในการเดิน นอกจากนี้การควบคุมระดับล่างยังรับสัญญาณจากเซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุม และความเอียงของหุ่นยนต์ ดังนั้นหุ่นยนต์จึงสามารถที่จะลุกขึ้นยืน หรือทรงตัวได้เองโดยอัตโนมัติด้วยการควบคุมระดับล่า ส่วนการควบคุมในระดับบนนั้น ส่วนมากจะใช้การประมวลภาพ การคิดแผนของหุ่นยนต์ ซึ่งการควบคุมระดับบนจะรับภาพจากกล้อง และการทำวัดค่ามุมองศาจากมอเตอร์ 2 ตัวที่ใช้ควบคุมการหันคอของหุ่น ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะคล้ายเป็นมนุษย์ หลังจากนั้นจะคำนวณหาตำแหน่งของวัตถุ และการส่งเส้นทางการเดินไปให้การควบคุมระดับล่าง นอกจากนี้ยังรับสัญญาณ WLAN อีกด้วย”


          เป้ ยังบอกต่ออีกว่า การทำงานเป็นทีมจะช่วยให้การพัฒนาหุ่นยนต์เป็นไปได้ด้วยดี “ทุกคนจะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันไป บางคนจะมีหน้าที่ดูแลระบบซอฟต์แวร์ ส่วนบางคนจะดูแลระบบฮาร์ดแวร์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พวกเราทุกคนจะต้องรับฟังความคิดของผู้ร่วมทีมด้วยเช่นกัน จะไม่มีหัวหน้าทีม หรือลูกน้อง เพราะเราถือว่าการทำงานครั้งนี้ คือผลงานที่เราได้ทำร่วมกัน และที่สำคัญการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีลักษณะคล้ายเป็นมนุษย์ไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่า การเคลื่อนไหวท่าทาง และตำแหน่งของวัตถุ กำหนดลูกฟุตบอล มีสีอะไร สามารถยิงเข้าประตูได้ในลักษณะกี่องศา ทุกอย่างต้องใช้กลไกและระบบคอมพิวเตอร์ที่ละเอียดและครบถ้วน”


          นอกจากความสามารถของ Team KMUTT ที่เข้าตากรรมการแล้ว ยังมีน้องใหม่ จากทีม BSKU-I จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ยังแถมพวงอีกหนึ่งรางวัลพิเศษคือ หุ่นยนต์เต้นประกอบเพลงยอดเยี่ยม


          “โชค” โชคชัย เป็งระยา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอ่ยว่า ไม่เคยมีประสบการณ์ในการออกแบบหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์มาก่อน จึงได้ประชุมปรึกษา และได้ข้อสรุปว่า จะประยุกต์นำหุ่นยนต์ BIOLOID มาเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบในการศึกษาและพัฒนาให้เป็นมากกว่าหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ธรรมดา


          “หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ Chongkho-I เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กรุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นชื่อของหุ่นยนต์ที่เราได้ตั้งชื่อตามดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกชงโค ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ และชอฟต์แวร์โดยใช้ Board Microcontroller AVR Atmega 128 ในการควบคุมเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยเลือกใช้ ดิจิตอลเซอร์โวมอเตอร์ รุ่นโรโบติสไดนามิกเซล AX-12สำหรับในส่วนของการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นการแตะฟุตบอล หรือเต้นประกอบเพลง จะมาสามารถเคลื่อนที่ เดินหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขา ย่ำเท้าอยู่กับที่ หรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนนั้น เราจะใช้ซอฟต์แวร์ AVR Studio 4 ในการพัฒนาควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซี โดยใช้ซิปประมวลผลสำหรับการมองเห็นคือ ARM 9 Mini 2440 และจะเชื่อมต่อผ่านไปยังซิปประมวลผล AVR ATmega 128 โดยผ่าน RS232 เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์แบะค้นหาตำแหน่งของวัตถุได้ตากที่ต้องการค้นหา”


          ด้าน ดร. ถวิดา มณีวรรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ขนาดเล็กชิงแชมป์ประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันนี้จะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทยเพิ่มพูนศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ “พวกเขาต้องปรับใช้หลักการต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถรักษาความสมดุลของขาทั้งสองข้างและสามารถเล่นฟุตบอลได้ “เรามีความยินดีที่ได้เห็นการพัฒนาและความก้าวหน้าของนิสิต นักศึกษาเหล่านี้ นอกจากนี้ การได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติจะทำให้ตัวแทนประเทศไทยได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนทัศนะกับเพื่อนต่างชาติ และยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ระดมความคิดเพื่อแข่งขันกับทีมนิสิต นักศึกษาที่มีความสามารถในระดับหัวกะทิจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ”

แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ผุ้จัดการ