ยักษ์ใหญ่ด้านการศึกษาทั่วโลกพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาการศึกษาในงาน EDUCA 2009

          รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ EDUCA2009 กล่าวว่า ตามที่ประเทศชั้นนำด้านการจัดและพัฒนาการศึกษาของโลกได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ นั้น ขณะนี้ได้มีการจัดโปรแกรมการประชุมเรียบร้อยแล้วซึ่งตลอดโปรแกรมการประชุมนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะได้รับความความรู้  แนวคิด และตัวอย่างที่เป็น Best Practices ใน 3 มิติ คือ 1) ระดับนโยบาย-ทิศทางในการปฏิรูปการศึกษา, 2) กลยุทธ์การจัดการศึกษา, 3) เทคนิคการจัดการเรียนรู้
          โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับโลกจากประเทศชั้นนำด้านการศึกษา อาทิ Mr.Sakari Karjalainen ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจะมาพูดในหัวข้อ หลักสำคัญของฟินแลนด์ในการพัฒนาการจัดศึกษา: “ฟินแลนด์ทำอย่างไรจึงพัฒนาการศึกษาจนอยู่ในกลุ่มชั้นนำของโลก” Mr.Masagos Zulkifli ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปร์: แนวทางการปฏิบัติและกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษาของสิงคโปร์ และ Dr.Bernard Hugonnier รองผู้อำนวยการด้านการศึกษาของ OECD ในหัวข้อมุมมองใหม่ของครูและการสอนที่เปี่ยมคุณภาพ: ผลการสำรวจระดับนานาชาติครั้งแรกของ OECD เพื่อการก้าวสู่การเป็นครูและโรงเรียนชั้นนำ รวมถึง Mrs.Julie Hoo ครูใหญ่ผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน Raffles Girls ประเทศสิงคโปร์ จะมาแบ่งปันในหัวข้อการปฏิรูปหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสิงคโปร์: เหตุใดจึงสอนน้อยลงขณะที่เรียนรู้มากยิ่งขึ้นและหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย เป็นต้น
          ทั้งนี้ ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2552 โดยลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
www.educa-iclt.com หรือขอแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หมายเลข 02-748-7007 ต่อ 126, 137 ทั้งนี้ จะมีค่าลงทะเบียน 500 บาท ซึ่งท่านจะได้รับเอกสารประกอบการประชุม, ระบบช่วยแปลภาษา, อาหารว่าง, อาหารกลางวัน,และใบเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมประชุมฯ สำหรับการประชุม EDUCA 2009 ครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-748-7007 educa2009

          สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net