โรงพยาบาล

    มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า บริเวณวังจันทรเกษมนี้เคยใช้เป็นที่ตั้ง โรงพยาบาล มีผีเด็ก ชื่อเจ้าจุกวิ่งอยู่บนตึกใหญ่ เป็นประจำเวลาค่ำคืน ทำให้ข้าราชการที่นอนเวรไม่กล้านอนที่ตึกใหญ่ จึงต้องไปนอนเวรที่ ป้อมยามหน้าประตู และมีประตูผี ที่มุมกรมอาชีวศึกษา ด้านสะพาน มัฆวานรังสรรค์ แต่ไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานเรื่องโรงพยาบาล ยืนยันได้แน่ชัด นอกจากในหนังสือพระราชวังและวังในกรุงเทพฯ โดย ม.ร.ว.แน่งน้อย เกษมศรี เขียนไว้ว่า "เมื่อวังจันทรเกษมสร้างเสร็จแต่มิได้สร้างเพื่อเป็นที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระตำหนักใหญ่ เป็นที่ตั้งสถานพยาบาลสำหรับ ข้าราชการบริพารแทน ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนการเรือน"๑๑ จากการค้นหลักฐานที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติและกองประวัติศาสตร์ กองทัพบก เกี่ยวกับ วังจันทรเกษม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงเรียนนายร้อย จปร. ตลอดจนตำนานกรมทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ ไม่พบว่าที่ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลในวังจันทรเกษมเลย ทราบแต่เพียงว่า ในกรมทหาร ต่าง ๆ นั้นจะมีห้องพยาบาลเสนารักษ์ประจำหน่วยสำหรับรักษาพยาบาลทหารที่เจ็บป่วยเล็กน้อย สำหรับชื่อของวังจันทรเกษมนี้ ปรากฏหลักฐานในพระราชหัตถเลขา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ และหนังสือกรมพระคลังข้างที่ พ.ศ.๒๔๕๓ ใช้ชื่อ "วังจันท์" แต่แผนที่กรมแผนที่ทหารบก พ.ศ. ๒๔๔๘ เรียก "วังจันทร์" โดยไม่มีคำว่า "เกษม" ต่อท้าย เมื่อตรวจสอบกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ คำว่า "จันท์" หรือจันทร-จันทร์" แปลว่า ดวงเดือน ในเอกสารสมัยรัชกาลที่ ๕ บางฉบับมีการกล่าวถึงถนนดวงดาว อยู่ข้างวังกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ใกล้คลองผดุงกรุงเกษมด้วย "จัน" เป็นชื่อต้นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ ผลสุกสีเหลืองหอม Diospyros decandra Lour, EBE-NACEAE "จันทน์" เป็นชื่อพรรณไม้บางชนิด ที่มีเนื้อไม้ดอก หรือผลหอม ใช้ทำยาและปรุงเครื่องหอม เช่น จันทน์กะพ้อ Vetica diospyroides Syming DIPTEROCARPACEAE จันทน์เทศ Myristica fragrans Houtt MYRISTICACEAE จันทน์แดง หรือจันทน์ผา Dracaena loureiri Gognep AGAVACEAE

 ต้นไม้เก่า
     เกี่ยวกับต้นไม้เก่าในวังจันทรเกษม ซึ่งในแผนที่เก่าสมัยรัชกาลที่ ๖ เขียนไว้นับได้ ๓๐๐ กว่าต้นจากการตรวจสอบในปี ๒๕๓๔ พบต้นไม้เก่า คล้ายต้นจามจุรีหน้ากรมการศาสนาหนึ่งต้น เข้าใจว่าจะเป็นต้นเก่าแก่ที่สุด และบริเวณหน้ากระทรวงอีกหนึ่งต้น เข้าใจว่าเป็นต้นลูก ของต้นหน้ากรม การศาสนา มีต้นลั่นทมเก่าบริเวณคุรุสภาติดถนนราชสีมาหลายต้น มีต้น มะฮ๊อกกานีขนาดใหญ่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ๒ ต้น บริเวณสนามคุรุสภา มีต้นสารภีขนาดใหญ่จำนวนมาก ส่วนบริเวณริม คลองผดุงกรุงเกษม ไม่เหลือต้นยางลับเบอร์ตามที่ปรากฎในแผนที่สมัย รัชการที่ ๖ อยู่เลย มีแต่ต้นหางนกยูงสีแสดตลอดแนว เคยมีต้นไทรใหญ่ มากตรงข้ามกรมการศาสนาใกล้ปั๊มน้ำมันภายหลังโค่นไป ตอนที่ปลัด กระทรวงสมาน แสงมลิ ป่วยหนัก ใต้ต้นไทรนั้นมีศาลเจ้าจุกตั้งอยู่มีต้นประดู่ใหญ่มากตรงศูนย์สารนิเทศ และมีต้นแต้วหน้ากรมวิชาการ ซึ่งขณะที่นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ เป็นรัฐมนตรี เคยให้คนไปเก็บมา จิ้มน้ำพริก

 

 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์