ข่าว ::ความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางรถไฟ
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบัณฑิ..
  23 เมษายน 2557  “ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกวดวา..
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม..
  9 มกราคม 2557  รมช.ศธ.รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตร..
        พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรด..
  20 ธันวาคม 2556  “ยาเสพติด ปฏิเสธได้ ไม่ต้องรอ”
        พิธีเปิดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖”
  22 พฤศจิกายน 2556  ศธ.หารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน..
        รมช.ศธ.ร่วมหารือการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและดีไซน์แห่งเอเชีย (AIDI)
  13 พฤศจิกายน 2556  รางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจำ..
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับ..
  11 พฤศจิกายน 2556  ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จั..
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโ..
  22 ตุลาคม 2556  พิธีทำบุญตักบาตรมิตรภาพไทย-ลาว
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาต..
  22 ตุลาคม 2556  รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยม กศน. ดีเด่น
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยม..
  22 ตุลาคม 2556  แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ..
  16 ตุลาคม 2556  แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ..
  16 ตุลาคม 2556  เสมา ๒ ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบอุท..
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมและช่..
  11 ตุลาคม 2556  สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน
        รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน
  4 ตุลาคม 2556  พิธีมอบรางวัลโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ค..
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบ..
  3 ตุลาคม 2556  ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒
        รมช.ศธ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒” แ..
  30 กันยายน 2556  ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทาง..
        รมช.ศธ.ปีธานพิธีลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทางด้านภาษาอาเซียน
  17 กันยายน 2556  เสมา ๒ ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โร..
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย ..
  12 กันยายน 2556  ศธ. เชิญร่วมงาน Thai Education For ASEAN..
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าว..
  12 กันยายน 2556  โครงการจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล 2
        การดำเนินงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนวังไกลกังวล 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ..
  11 กันยายน 2556  เมืองหัตถศิลป์ถิ่นโภชนา
        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “..
  4 กันยายน 2556  
   
ค้นพบ 189 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์