ข่าว :: บทความที่น่าสนใจขอตรวจสอบการใช้เงินหน่อย
       
  26 กันยายน 2562  เรื่องหมู ๆ
       
  26 กันยายน 2562  น้ำตาล เดอะซีรี่ส์
       
  26 กันยายน 2562  เข้าใจผิด
       
  26 กันยายน 2562  ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้
       
  26 กันยายน 2562  สถานี ก.ค.ศ. (13 ก.ย. 62) เรื่อง ดิจิทัล..
       
  18 กันยายน 2562  ขอดูคะแนนโหวตให้ออก
       
  10 กันยายน 2562  อาหารกลางวันของหนู
       
  10 กันยายน 2562  งานใหญ่ คุมให้ดีนะ
       
  10 กันยายน 2562  อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ
       
  10 กันยายน 2562  ลูกผมเรียนเก่ง
       
  10 กันยายน 2562  สถานี ก.ค.ศ. (9 ส.ค. 62) เรื่อง การจ้างท..
       
  13 สิงหาคม 2562  ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง
       
  22 กรกฎาคม 2562  อยากรู้ผลงบการเงิน
       
  22 กรกฎาคม 2562  เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ
       
  22 กรกฎาคม 2562  เขาพูดว่าอย่างไร
       
  22 กรกฎาคม 2562  ขอหลักฐานการกาบัตร
       
  22 กรกฎาคม 2562  สถานี ก.ค.ศ. (9 ก.ค. 62) เรื่อง วินัยและ..
       
  10 กรกฎาคม 2562  รู้หน้า ไม่รู้ใจ
       
  5 กรกฎาคม 2562  ท่านไปไหนครับ
       
  5 กรกฎาคม 2562  
   
ค้นพบ 1561 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์