ข่าว :: บทความที่น่าสนใจขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น
       
  8 กุมภาพันธ์ 2562  อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฎหมายให้ขยายสัญญา
       
  8 กุมภาพันธ์ 2562  เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ
       
  8 กุมภาพันธ์ 2562  ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม
       
  8 กุมภาพันธ์ 2562  อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน
       
  8 กุมภาพันธ์ 2562  สถานี ก.ค.ศ. (4 ก.พ. 62) การพิจารณาคุณสม..
       
  5 กุมภาพันธ์ 2562  สถานี ก.ค.ศ. (28 ม.ค. 62) การเปลี่ยนแปลง..
       
  31 มกราคม 2562  การศึกษาในพื้นที่ EEC
        ศธ.เผยแพร่บทความ "รายงานผลการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก..
  28 มกราคม 2562  สถานี ก.ค.ศ. (7 ม.ค. 62) ความคืบหน้าในกา..
       
  7 มกราคม 2562  ขอไปใช้ในศาล
       
  7 มกราคม 2562  น้ำตาลไม่หวาน
       
  7 มกราคม 2562  ขอติดค้างไว้ก่อน
       
  7 มกราคม 2562  ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้
       
  7 มกราคม 2562  ขอเงินคืน
       
  7 มกราคม 2562  มนุษย์งาน Gen Z
       
  2 มกราคม 2562  สถานี ก.ค.ศ. (26 พ.ย. 61) หลักเกณฑ์และวิ..
       
  28 พฤศจิกายน 2561  นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ
       
  23 พฤศจิกายน 2561  ทำบุญค่าไฟ้ฟ้า
       
  23 พฤศจิกายน 2561  โดนร้อง เพราะไปเผาศพ
       
  23 พฤศจิกายน 2561  ปีหน้าผมจะไปติว
       
  23 พฤศจิกายน 2561  
   
ค้นพบ 1507 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์