ข่าว :: บทความที่น่าสนใจเร่งปฏิรูปการศึกษา
       
  20 พฤศจิกายน 2560  บริษัทกำจัดหนี้
       
  3 พฤศจิกายน 2560  ผมทำถูกต้องแล้วครับ
       
  3 พฤศจิกายน 2560  รู้สิทธิของตัวเอง
       
  3 พฤศจิกายน 2560  อยากไป แต่ไม่ได้ไป
       
  3 พฤศจิกายน 2560  ทำเอาตกใจ
       
  3 พฤศจิกายน 2560  ไทยด้อยกว่าสิงคโปร์ตรงไหน!การศึกษาสร้างช..
       
  2 พฤศจิกายน 2560  ทำไมถนนวุ่นวายจัง
       
  20 กันยายน 2560  อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน
       
  20 กันยายน 2560  ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว
       
  20 กันยายน 2560  เกือบไม่ได้บำนาญ
       
  20 กันยายน 2560  ตรวจกันบ้างหรือเปล่า
       
  20 กันยายน 2560  นักเรียนควรรู้ ! ครูยึดโทรศัพท์ ไม่คืน....
       
  12 กันยายน 2560  การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใครรั..
       
  24 สิงหาคม 2560  ขอข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่
       
  22 สิงหาคม 2560  ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
       
  22 สิงหาคม 2560  ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
       
  22 สิงหาคม 2560  โดนรื้อบ้านครับ !
       
  22 สิงหาคม 2560  หลักสูตรการผลิตครู ควรเป็น 4 หรือ 5 ปีดี..
       
  19 กรกฎาคม 2560  บทความพิเศษ: การจัดการศึกษาท้องถิ่น ตอนท..
       
  13 กรกฎาคม 2560  
   
ค้นพบ 1407 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์