ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที..
       
  20 พฤศจิกายน 2561  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที..
       
  21 สิงหาคม 2561  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที..
       
  10 พฤศจิกายน 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที..
       
  9 พฤศจิกายน 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีท..
       
  3 ตุลาคม 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที..
       
  24 สิงหาคม 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที..
       
  31 กรกฎาคม 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที..
       
  21 มิถุนายน 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที..
       
  23 พฤษภาคม 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีท..
       
  25 เมษายน 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีท..
       
  21 มีนาคม 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีท..
       
  23 กุมภาพันธ์ 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที..
       
  11 มกราคม 2560  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ..
       
  16 ธันวาคม 2559  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ..
       
  2 ธันวาคม 2559  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ..
       
  21 ตุลาคม 2559  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ..
       
  15 กันยายน 2559  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ..
       
  31 สิงหาคม 2559  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ..
       
  21 กรกฎาคม 2559  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ..
       
  22 มิถุนายน 2559  
   
ค้นพบ 56 รายการ
Back   1  2  3 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์