ข่าว ::แถลงข่าวซื้อขายใบ ป.บัณฑิต
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวกรณีซื้อขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป...
  26 เมษายน 2554  โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา..
        รมช.ศธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร สกอ. แถลงข่าวการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุ..
  31 มีนาคม 2554  สกอ.จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็..
        รมช.ศธ.ประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดึงความร่วมม..
  15 มีนาคม 2554  สกอ.พัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอ ยกระดับผ้าไหมสู่..
        สกอ.และกรมหม่อนไหมลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาและเสริมสร้างผ้าไหมทอมือให้คุณ..
  10 มีนาคม 2554  โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
        ศธ.ร่วมมือ ๗ กระทรวง ๑๖๙ มหาวิทยาลัย ร่วมสร้างเครือข่ายแก้ปัญหาประเทศชาติสร้างปร..
  8 มีนาคม 2554  รมช.ศธ. ย้ำ การออกข้อสอบ GAT และ PAT ต้อ..
        รมช.ศธ.และ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือ GAT และทดสอบวัดความถนัดท..
  7 มีนาคม 2554  เตรียมความพร้อมครูพันธุ์ใหม่รุ่นแรก
        ครูพันธุ์ใหม่รุ่นแรกเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ก่อนบรรจุเข้ารับราชการครู เพื่อเตรียมค..
  28 กุมภาพันธ์ 2554  รมช.ศธ. เยี่ยมสนามสอบโอเน็ต พร้อมเตรียมเ..
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแ..
  22 กุมภาพันธ์ 2554  ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์..
        นายไชยยศ จิระเมธากร รมช.ศธ. แถลงข่าวการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ค..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  นโยบายเร่งด่วน ๑๐ ข้อ
        กนป. ประกาศ ๑๐ นโยบายเร่งด่วน ปี ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณตามกรอบนโยบายเร่งด่ว..
  19 กุมภาพันธ์ 2554  สกอ.ผนึกกำลังสถาบันอุดมศึกษา ๗๙ แห่งพัฒน..
        รมช.ไชยยศ ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วม สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ๗๙ แห่งจัดสรรงบประมา..
  14 กุมภาพันธ์ 2554  มหกรรมการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ
        รมช.ศธ. เปิดงาน มหกรรมการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคเหนือ ณ ..
  14 กุมภาพันธ์ 2554  เยี่ยมสนามสอบ โอเน็ต
        รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเซนต์คาเบรียล สังเกตภาพรวมการทดสอบทางการศึกษาแห่..
  2 กุมภาพันธ์ 2554  รมช.ศธ. นำคณะผู้บริหาร และนักศึกษาโครงกา..
        โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สร้างความกลมกลืนของสถาบันอุดมศ..
  31 มกราคม 2554  กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปน..
        ยุวกาชาดไทย น้อมรำลึกถึงผู้ทรงคุณประโยชน์แก่สังคม เนื่องในวันครบรอบ ๙๘ ปี แห่งกา..
  28 มกราคม 2554  วิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา..
        ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระดม..
  26 มกราคม 2554  ควบคุมร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย
        สสส.จับมือเครือข่ายนักศึกษา ๑๕ สถาบันทั่วประเทศ สัมมนาจัดการคุมร้านเหล้ารอบสถานศ..
  24 มกราคม 2554  กปน.เร่งบูรณายุทธศาสตร์จัดทำแผนปฏิรูปการ..
        นายไชยยศ จิระเมธากร รมช.ศธ. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์และนโยบายการขั..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  เฉลิมพระเกียรติ พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน
        งานวันครู พ.ศ.๒๕๕๔ “คุรุสภาเฉลิมพระเกียรติ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เชิดชูพร..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  ประชุมคณะอนุกรรมการ กนป.
        คณะอนุกรรมการ กนป. เสนอยุทธศาสตร์และนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ..
  7 มกราคม 2554  
   
ค้นพบ 59 รายการ
Back   1  2  3 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์