ข่าว :: ภารกิจปลัดกระทรวงรับมอบอุปกรณ์การฝึกร่างกายส่งต่อให้กับโร..
        ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบอุปกรณ์การฝึกสร้างร่างกาย ตามโครงการ “เพาะกายทุกวัย ..
  20 พฤศจิกายน 2560  ปลัดให้โอวาท นักเรียน นักศึกษาและสถานศึก..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก น..
  6 พฤศจิกายน 2560  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึ..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราช..
  22 ตุลาคม 2560  แต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะ..
  16 ตุลาคม 2560  เดินทางตามรอยพระราชา
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวหนังสือ "เดินทางตามรอยพร..
  13 ตุลาคม 2560  พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุ..
  13 ตุลาคม 2560  ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 35/25..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งท..
  4 ตุลาคม 2560  ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 34/25..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งท..
  27 กันยายน 2560  ติดตามงานเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลกับการศ..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในโอกาสที่นพ...
  19 กันยายน 2560  โครงการประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 7
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน..
  15 กันยายน 2560  ประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับการพัฒน..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ..
  14 กันยายน 2560  ปลัด.ศธ.ยัน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมบริกา..
        จากการที่นายโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัย..
  11 กันยายน 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 32/2560
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 32/256..
  6 กันยายน 2560  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา..
  6 กันยายน 2560  ปลัด ศธ. ตรวจเยี่ยม กศน.วังน้ำเขียว
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอ..
  23 สิงหาคม 2560  รมว.ศธ และ ปลัด ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลู..
        นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤ..
  23 สิงหาคม 2560  ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการศึกษา..
        เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกร..
  23 สิงหาคม 2560  ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษ..
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพ..
  23 สิงหาคม 2560  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดกา..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรี..
  23 สิงหาคม 2560  สป.จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติง..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบั..
  17 สิงหาคม 2560  
   
ค้นพบ 685 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์