ข่าว :: ภารกิจปลัดกระทรวงประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 28/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 28/256..
  26 กรกฎาคม 2560  หารือกับศึกษาธิการภาคเพื่อติดตามความก้าว..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใ..
  24 กรกฎาคม 2560  หารือร่วมกับคณะผู้แทนสมาพันธ์ครูภาษาไทยแ..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับคณะผู้แทนสมาพันธ์ครูภาษา..
  24 กรกฎาคม 2560  ครม.อัดงบ 619 ล้าน พัฒนากำลังคนรองรับ EE..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/256..
  20 กรกฎาคม 2560  ศธ.ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/256..
  20 กรกฎาคม 2560  ปลัดศธ. ชี้แจง ไม่ได้ห้ามเด็กนำมือถือเข้..
        กรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอ ศธ.สั่งคุมเข้มห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน นั้น กร..
  20 กรกฎาคม 2560  นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และปร..
  17 กรกฎาคม 2560  ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
        นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน จ..
  14 กรกฎาคม 2560  ศธ.ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพระกุศลแด่พระเ..
        กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ..
  13 กรกฎาคม 2560  ประชุม กศจ.กรุงเทพมหานคร
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม กศจ.กรุงเทพมหานคร ครั้งที..
  5 กรกฎาคม 2560  จากพระราชกระแสฯ...สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงาน “จากพระราชกระแสฯ...สู่การพัฒน..
  5 กรกฎาคม 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560โดย..
  28 มิถุนายน 2560  ปลัด ศธ. ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE A..
  27 มิถุนายน 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖..
  20 มิถุนายน 2560  สมศ. เข้าพบหารือ รมว.ศธ.
        รองศาสตรจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภ..
  19 มิถุนายน 2560  Update - Powerpoint บรรยายพิเศษ
        ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำ..
  16 มิถุนายน 2560  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโคร..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนาผู้บริหารส..
  16 มิถุนายน 2560  วชิราวุธวิทยาลัย มอบเงิน 15 ล้านบาท
        วชิราวุธวิทยาลัย มอบเงิน 15 ล้านบาท สร้างส่วนจัดแสดงนิทรรศการและห้องสมุดอาคารราช..
  15 มิถุนายน 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 22/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 22/256..
  14 มิถุนายน 2560  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึ..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิ..
  13 มิถุนายน 2560  
   
ค้นพบ 662 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์