ข่าว :: ภารกิจปลัดกระทรวงมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
        ปลัด ศธ. ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจรองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ช่วยปลัดฯ ปฏิบ..
  5 กุมภาพันธ์ 2562  จิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปร..
  1 กุมภาพันธ์ 2562  ผลงานรอบ 4 ปี สป.ศธ.
        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ "สป.ศธ.อวดโฉมผลงานรอบ 4 ปี &quo..
  1 กุมภาพันธ์ 2562  ประกาศรายชื่อสอบ ผอ.สพท.
        ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้..
  30 มกราคม 2562  ปิดสถานศึกษาวิกฤติ’ฝุ่นพิษ’กระทบเด็ก
        ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือ ศธ. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนทุกแ..
  30 มกราคม 2562  ปลัด ศธ.แถลงมติ ครม.
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29..
  30 มกราคม 2562  แจ้งนักเรียนไร้กังวลสอบ GAT/PAT
        ศธ.ออกประกาศ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ สอดคล้องกับการเลื่อนการทดสอบ G..
  24 มกราคม 2562  ประชุม หน.ส่วนราชการ
        ศธ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่..
  18 มกราคม 2562  แถลงผลการดำเนินงาน 4 ปี
        ศธ.จัดแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) เพื่อสร้างกา..
  17 มกราคม 2562  ปลัด ศธ.เร่งติดตามการให้ความช่วยเหลือโรง..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเย..
  10 มกราคม 2562  ติดตามสถานการณ์พายุปาบึก
        ศธ.เผยยอดสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงพายุโซนร้อน "ปาบึก" ใน 16 จังหวัดภาคใ..
  4 มกราคม 2562  แถลงข่าว วันเด็กแห่งชาติ
        ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยรู้คิด มีจ..
  2 มกราคม 2562  พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องใน..
  1 มกราคม 2562  สุขสันต์วันปีใหม่ 2562
        รัฐมนตรี ผู้บริหาร ข้าราชการ ศธ.ร่วมงาน "สุขสันต์วันปีใหม่ 2562" ของกร..
  27 ธันวาคม 2561  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงคำขวัญของนายกรัฐมนตรี เนื่..
  14 ธันวาคม 2561  วันชาติ
        ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด..
  5 ธันวาคม 2561  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บนพื้นที่สูง
        ปลัด ศธ."การุณ สกุลประดิษฐ์" ลงพื้นที่แม่สอด ติดตามโครงการนำร่องส่งเสร..
  27 พฤศจิกายน 2561  อ่างขางโมเดล
        ปลัด ศธ. ร่วมพิธีประกาศรูปแบบการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกั..
  20 พฤศจิกายน 2561  รัฐบาลเตรียม เปิดNational e-Library ห้อง..
        นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงกา..
  14 พฤศจิกายน 2561  ตรวจสอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับ รร.เอก..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เผยการตรวจสอบกรณีทุจริตงบประมาณจ่ายเงินสนับสนุนกา..
  13 พฤศจิกายน 2561  
   
ค้นพบ 761 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์