ข่าว :: ภารกิจปลัดกระทรวงติดตามงานเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลกับการศ..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในโอกาสที่นพ...
  19 กันยายน 2560  โครงการประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 7
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน..
  15 กันยายน 2560  ประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับการพัฒน..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ..
  14 กันยายน 2560  ปลัด.ศธ.ยัน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมบริกา..
        จากการที่นายโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัย..
  11 กันยายน 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 32/2560
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 32/256..
  6 กันยายน 2560  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา..
  6 กันยายน 2560  ปลัด ศธ. ตรวจเยี่ยม กศน.วังน้ำเขียว
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอ..
  23 สิงหาคม 2560  รมว.ศธ และ ปลัด ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลู..
        นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤ..
  23 สิงหาคม 2560  ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการศึกษา..
        เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกร..
  23 สิงหาคม 2560  ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษ..
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพ..
  23 สิงหาคม 2560  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดกา..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรี..
  23 สิงหาคม 2560  สป.จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติง..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบั..
  17 สิงหาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึ..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิ..
  10 สิงหาคม 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 30/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 30/256..
  9 สิงหาคม 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 29/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 29/256..
  2 สิงหาคม 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 28/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 28/256..
  26 กรกฎาคม 2560  หารือกับศึกษาธิการภาคเพื่อติดตามความก้าว..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใ..
  24 กรกฎาคม 2560  หารือร่วมกับคณะผู้แทนสมาพันธ์ครูภาษาไทยแ..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับคณะผู้แทนสมาพันธ์ครูภาษา..
  24 กรกฎาคม 2560  ครม.อัดงบ 619 ล้าน พัฒนากำลังคนรองรับ EE..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/256..
  20 กรกฎาคม 2560  ศธ.ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/256..
  20 กรกฎาคม 2560  
   
ค้นพบ 677 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์