ข่าว :: ภารกิจปลัดกระทรวงครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ...
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต..
  11 ธันวาคม 2562  ปลัด ศธ.เผยผลการประชุมกับคณะทำงานของคณะก..
        เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 21 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา อาค..
  11 ธันวาคม 2562  ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร..
  5 ธันวาคม 2562  ศธ.แถลงผลการประเมิน PISA2018 คณิต-วิทย์ค..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงผลการประเมิน P..
  4 ธันวาคม 2562  มติ ครม.3 ธันวาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้..
        สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษา..
  3 ธันวาคม 2562  คุณ​หญิงโค้ดดิ้ง ติดตามการเรียนการ..
        คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พนิช​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร..
  2 ธันวาคม 2562  ศธ.ประชุมชี้แจงการอนุมัติแผนงาน/โครงการผ..
        นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและทำความเข้..
  2 ธันวาคม 2562  รมว.ศธ.เตือนโรงเรียนห้ามมีนักเรียนผี เปิ..
        สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดงานประ..
  2 ธันวาคม 2562  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภาว่..
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอ..
  29 พฤศจิกายน 2562  เสมา2 เปิดนิทรรศการวิชาการ “วิทยาลัยเทคโ..
        ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ..
  27 พฤศจิกายน 2562  รมว.ศึกษาธิการ เปิดประชุม 42nd SEAMEO Hi..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโ..
  27 พฤศจิกายน 2562  ครม.เห็นชอบการดำเนินโครงการโรงเรียนประชา..
        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธ..
  26 พฤศจิกายน 2562  ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 11/2562
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ..
  26 พฤศจิกายน 2562  พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเ..
        นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายราชสด..
  25 พฤศจิกายน 2562  ศธ.ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร..
        กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้..
  25 พฤศจิกายน 2562  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผ..
        ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  25 พฤศจิกายน 2562  เสมา​3​ ย้ำให้ความสำคัญชาว ก..
        ดร.กนก​วรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา​ธ..
  23 พฤศจิกายน 2562  เสมา3​ ‘กนกวรรณ​ วิลาวัลย์’ ..
        ดร.กนกวรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา&..
  23 พฤศจิกายน 2562  เสมา3 เปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนอ..
        ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุม..
  23 พฤศจิกายน 2562  ทปษ.เสมา2 ร่วมถกแก้ปัญหา หาทางออกการศึกษ..
        นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาเเละประธานยุทธศาสตร์นโยบาย รมช.ศธ. (ดร.ค..
  22 พฤศจิกายน 2562  
   
ค้นพบ 920 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์