ข่าว :: ภารกิจปลัดกระทรวงรมว.ศธ. แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัด 76 ราย
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิ..
  23 พฤษภาคม 2560  ศธ.มอบรถตู้ 74 คัน
        ศธ.มอบรถตู้ 74 คัน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระ..
  24 พฤษภาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอ..
  19 พฤษภาคม 2560  ศธ.ขับเคลื่อนการสร้างเสริมประสบการณ์อาชี..
        นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการสร้างเสริมประสบการณ์อาชี..
  19 พฤษภาคม 2560  การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาก..
        ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู แล..
  19 พฤษภาคม 2560  ศธ.ปล่อยคาราวานโต๊ะเก้าอี้พระราชทานแก่โร..
        พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยคาราวานส่งโต๊ะเก้าอี้พระ..
  17 พฤษภาคม 2560  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและรับฟั..
        วันที่ 13 พ.ค.60: ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเช..
  15 พฤษภาคม 2560  ตรวจเยี่ยมการการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุใน ก..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ..
  12 พฤษภาคม 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 17/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักครั้งที่ 17/2556..
  2 พฤษภาคม 2560  การประชุมหารือเกี่ยวกับการให้บริการของอเ..
        ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมหารือเกี่ยวกับการให้บริการของ ..
  2 พฤษภาคม 2560  รมว.ศธ. ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษ..
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพ..
  2 พฤษภาคม 2560  “ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ”
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับ นายธาดา เศวตศิลา ประช..
  2 พฤษภาคม 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 16/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 16/256..
  25 เมษายน 2560  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสนามส..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจ..
  22 เมษายน 2560  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบอาคาร..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน “ตึกพิทยลาภ..
  22 เมษายน 2560  ศธ.แถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-25..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมแถลง “แผนการศึกษาแห่งชาติ ..
  20 เมษายน 2560  ศธ.ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในส..
  18 เมษายน 2560  ศธ.ลงนาม MOU มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การ..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(M..
  12 เมษายน 2560  ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรม..
        กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยนพ.ธีระ..
  10 เมษายน 2560  ศธ.จัดโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ 9..
        กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 9,99..
  10 เมษายน 2560  
   
ค้นพบ 633 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์