ข่าว :: ภารกิจปลัดกระทรวงงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาคใต้
        ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” วันที่ 16..
  17 มิถุนายน 2562  งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสา ภาคอีสาน
        ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันอ..
  7 มิถุนายน 2562  งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาค ตวอ.
        ศธภ.8 จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวั..
  6 มิถุนายน 2562  งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาคกลาง
        ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง) ..
  5 มิถุนายน 2562  งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาคเหนือ
        ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ..
  1 มิถุนายน 2562  ผลการประชุม ป.ย.ป.
        ผลการประชุม ป.ย.ป. 4/2562 โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบั..
  29 พฤษภาคม 2562  ขับเคลื่อน ป.ย.ป.
        ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผล ป.ย.ป. แก่บุคลากร ..
  24 พฤษภาคม 2562  สป.เตรียมความพร้อมรับมอบนโยบายรองนายกฯ ‘..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้..
  16 พฤษภาคม 2562  ศธ.จัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่อ..
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีบรร..
  2 พฤษภาคม 2562  แถลงข่าวเพศสภาพ
        โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำโรงเรียนเอกชนเลือกรับครูด้วยเหตุผล "เพศสภาพ" ..
  28 เมษายน 2562  ผลประชุม ป.ย.ป.ศธ
        ผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัค..
  26 เมษายน 2562  ศธ.ร่วมหารือ กสศ. หาแนวทางลดความเหลื่อมล..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือร..
  24 เมษายน 2562  แต่งตั้งผู้บริหาร สป.ศธ.
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ..
  23 เมษายน 2562  ปลัด.ศธ. ร่วมพิธีประทานผ้าไตร เพื่ออัญเช..
        วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายการุณ สกุประดิษฐ์ ..
  19 เมษายน 2562  ประเพณีสงกรานต์ ศธ.
        กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย" ..
  10 เมษายน 2562  พิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส..
        กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน...
  2 เมษายน 2562  127 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
        กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี ว..
  1 เมษายน 2562  ชี้แจงการเลือกตั้ง ส.ส.
        ศธ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. แก่ศึกษาธิการภาค/จังหว..
  26 กุมภาพันธ์ 2562  แผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค
        บทความ "ศธ.สร้างความเข้มแข็งการศึกษาทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการ..
  22 กุมภาพันธ์ 2562  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน
        ปลัด ศธ. ลงนามในคำสั่งมอบอำนาจรองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ช่วยปลัดฯ ปฏิบ..
  5 กุมภาพันธ์ 2562  
   
ค้นพบ 780 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์