ข่าว :: ภารกิจปลัดกระทรวงรัฐบาลเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการเสด..
        นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท..
  17 ตุลาคม 2562  พิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวั..
        ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.มอบรางวัล “คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์” ปลุกพลังเค..
  16 ตุลาคม 2562  รมว.ศธ.ยืนยัน! ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.ได้รั..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง รักษ..
  16 ตุลาคม 2562  ก.ค.ศ.เห็นชอบขยายเวลาการย้ายข้าราชการครู..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทา..
  15 ตุลาคม 2562  ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน ..
        ครม. อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5..
  15 ตุลาคม 2562  พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี..
        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้..
  15 ตุลาคม 2562  ศธ.แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกร..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ.ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 995/2562 สั่ง ณ..
  15 ตุลาคม 2562  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย..
        พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน..
  13 ตุลาคม 2562  รมช.ศธ.”ดร.กนกวรรณ”ลงพื้นที่เมืองลุง ตรว..
        ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา ณ จ.พัทลุง
  12 ตุลาคม 2562  เสมา3 ลงพื้นที่สงขลาและพัทลุง ตรวจเยี่ยม..
        ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ จ.สงขลา และ จ.พัทล..
  11 ตุลาคม 2562  รมว.ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาการหักห..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พบปะชมรมครูชีวิตใหม่แห่งชาติ และรับข้อเสนอเกี่ยวกับก..
  11 ตุลาคม 2562  ปลัด ศธ.ลงนามแจ้ง กศจ.ชุดใหม่ปฏิบัติหน้า..
        นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งศึกษา..
  11 ตุลาคม 2562  ‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ ลงพื้นที่ รร.วัดคลองโค..
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน Unplug Coding ..
  10 ตุลาคม 2562  ปลัด ศธ.-เลขาฯ กอศ.ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ป..
        นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรม..
  10 ตุลาคม 2562  ‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ เปิดงาน “Worlddidac As..
        ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดง..
  9 ตุลาคม 2562  คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวการจัดงาน “3 ทศวรรษ..
        ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระ..
  8 ตุลาคม 2562  กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน “ซ่อม สร้า..
        นายธนพร สมศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้แทนรัฐม..
  7 ตุลาคม 2562  มติ ครม.ด้านการศึกษา: เห็นชอบจัดสรรอัตรา..
        สรุปมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบ..
  7 ตุลาคม 2562  สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติจัดสรรอัตราข้าราชกา..
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศ..
  6 ตุลาคม 2562  Upskill Reskill 47อาชีวะเกษตรอาหารกลางวั..
        ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติ..
  5 ตุลาคม 2562  
   
ค้นพบ 860 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์