ข่าว :: ภารกิจปลัดกระทรวงประชุมหารือสอบครูผู้ช่วย
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึ..
  28 มีนาคม 2560  รอง ผอ.สนง.เลขาธิการซีมีโอ(ฝ่ายบริหารและ..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายประเสริฐ ทีปะนาถ รอง..
  28 มีนาคม 2560  แนวปฏิบัติการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบ..
  28 มีนาคม 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิกา..
  22 มีนาคม 2560  ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้า..
        นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ชัยพฤกษ..
  9 มีนาคม 2560  แผนดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔
        นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ชัยพฤกษ..
  8 มีนาคม 2560  การประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 10/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักโดยมีนพ.ธีระเกีย..
  7 มีนาคม 2560  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออล..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครง..
  6 มีนาคม 2560  การเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันส..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัด..
  3 มีนาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา..
  3 มีนาคม 2560  Education to Employment Vocational Boot ..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมระยะสั้..
  1 มีนาคม 2560  เร่งแก้ปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่..
  28 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 9/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 9..
  28 กุมภาพันธ์ 2560  รับมอบ DVD เราเกิดในรัชกาลที่ 9 จาก คณะผ..
        น.พ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา และนายชัยพฤกษ์ เสรีรัก..
  28 กุมภาพันธ์ 2560  การจัดการศึกษาทางเลือก
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับนายชัชวาล ทองดีเลิศ เลข..
  27 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโล..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒน..
  24 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบูรณะและปรับปรุง..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิล..
  23 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬ..
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการท่องเ..
  21 กุมภาพันธ์ 2560  ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ปรับปฏิทินการสอบครูผู้ช่..
        นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกา..
  20 กุมภาพันธ์ 2560  เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิ..
  15 กุมภาพันธ์ 2560  
   
ค้นพบ 608 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์