ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
        ผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ..
  19 เมษายน 2561  ความคืบหน้าตรวจสอบการทุจริต
        รมว.ศึกษาธิการ แถลงความคิืบหน้าการตรวจสอบเรื่องทุจริตต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
  19 เมษายน 2561  ผลประชุม ก.ค.ศ.
        ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2561 ..
  18 เมษายน 2561  เยือนฟุกุโอกะ
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เดินทางไปเยือนจังหวัดฟุกุโอกะ ตามคำเชิญของประธานส..
  17 เมษายน 2561  หารือกับ KOSEN โตเกียว
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เข้าหารือกับผู้บริหาร KOSEN โตเกียว (National Ins..
  16 เมษายน 2561  เยือนญี่ปุ่น
        นพ.ธีระเกียรติ เข้าพบ รมว.ศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ก..
  15 เมษายน 2561  ประเพณีสงกรานต์ ศธ.
        ศธ.จัดงานรดน้ำขอพร "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 25..
  11 เมษายน 2561  ผลประชุมบอร์ด กช.
        ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 1/2561 โดย นพ.ธีระเกีย..
  10 เมษายน 2561  นายกรัฐมนตรีปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์ฯ
        พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา..
  10 เมษายน 2561  มรภ.น้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ
        สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างองคมนตรี กับรัฐมนตรี-ผู้บริหาร ศธ. และนายกสภามหาวิทยาล..
  8 เมษายน 2561  ส่งความรู้ สร้างความสุข
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ แถลงข่าวเปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ร่ว..
  4 เมษายน 2561  E2E ปิดภาคเรียนนี้ 47 หลักสูตร
        ศธ เปิดเฟส 3 “ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ "Education to Employ..
  4 เมษายน 2561  126 ปี ศธ.
        ศธ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โด..
  2 เมษายน 2561  ปราบปรามการทุจริต ศธ.
        รมว.ศึกษาธิการ กำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวง..
  2 เมษายน 2561  ศธ.พร้อมพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0
        บทความ "126 ปี กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 อย่างมั..
  2 เมษายน 2561  ผลประชุม ก.ค.ศ.
        ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่า..
  30 มีนาคม 2561  พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือ
        รมว.ศธ. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน..
  29 มีนาคม 2561  มาตรการปราบปรามการทุจริต
        นพ.ธีระเกียรติ เผยมติ ครม.เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช..
  27 มีนาคม 2561  หารือกับสภา กศ.เอกชน
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.ให้การต้อนรับและหารือการจัดการศึกษาเอกชนร่..
  26 มีนาคม 2561  หารือกับประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ
        รมว.ศธ.หารือกับประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ เพื่อร่วมกันยกระดับการศึกษา โดยเฉพาะ &qu..
  20 มีนาคม 2561  
   
ค้นพบ 2212 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์