ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )Les Roches Global Hospitality Education
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานลงนามร่วมมือจัดการศึกษากับ Les Roches G..
  18 เมษายน 2562  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แ..
  17 เมษายน 2562  สงกรานต์ทำเนียบรัฐบาล
        พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส พร้อมด้วย สนช. ผู้..
  11 เมษายน 2562  ประเพณีสงกรานต์ ศธ.
        กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย" ..
  10 เมษายน 2562  ผลประชุม ก.ค.ศ.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุ..
  27 มีนาคม 2562  หารือกับเยอรมนี
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึ..
  25 มีนาคม 2562  ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
        ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2562 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว..
  25 มีนาคม 2562  นักศึกษา Harvard เข้าพบ
        คณะนักศึกษาจาก Harvard University เข้าพบ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.
  21 มีนาคม 2562  มติ ครม.19 มี.ค.62
        มติ ครม.19 มีนาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2 เรื่อง คือ เห็นชอบมาตรการบริหา..
  19 มีนาคม 2562  หลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ
        ศธ.รับรองหลักสูตรออนไลน์ด้านดิจิทัลของ IBM และ Microsoft เพิ่มเติม ทำให้ปัจจุบัน..
  16 มีนาคม 2562  ค่ายอบรมครูภาษาจีน
        สถาบันภาษาจีน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ..
  14 มีนาคม 2562  ศธ.ประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประกาศยกย่อง..
  13 มีนาคม 2562  ประกาศสถานที่จัดตั้ง ศธภ.
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม..
  13 มีนาคม 2562  สกสค. เพื่อนของครู...อยู่ที่นี่
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประส..
  12 มีนาคม 2562  ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษ
        ศธ.ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ บอร์ด กพฐ.ปรับปรุงการสอนสาระวิชาภาษ..
  8 มีนาคม 2562  ผลการประชุม กช.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุ..
  8 มีนาคม 2562  หารือกับ กกร.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน หรือ กกร. เพื่อห..
  6 มีนาคม 2562  มอบนโยบาย ผอ.สพท.ใหม่
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบนโยบายในการประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาก..
  6 มีนาคม 2562  นโยบายการรับนักเรียนอนุบาล1
        รมว.ศธ.ประชุมนโยบายการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2562 ให้ สพฐ. ป..
  3 มีนาคม 2562  ความร่วมมือกับอินเดีย
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึ..
  2 มีนาคม 2562  
   
ค้นพบ 2401 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์