ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )สนับสนุนประชารัฐ
        ครม.อนุมัติพระราชกฤษฎีกามาตรการภาษี สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ
  12 ธันวาคม 2560  เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ มรภ.สกลนคร
        "หมอธี" ลงพื้นที่เปิดศูนย์ Boot Camp ในราชภัฏสกลนคร ติดตามการจัดการศึก..
  11 ธันวาคม 2560  หารือกับ ทปอ.มรภ.
        ศธ.หารือในรายละเอียดความร่วมมือกับประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ..
  8 ธันวาคม 2560  ความร่วมมือ กศ.ไทย-อิสราเอล
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเมอีร์ ชโลโม เอ..
  7 ธันวาคม 2560  ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
        ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวัน..
  5 ธันวาคม 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช..
  5 ธันวาคม 2560  ผลประชุม ก.พ.อ.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช..
  1 ธันวาคม 2560  ประชุมบอร์ด กศน.
        ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและกา..
  1 ธันวาคม 2560  แบ่งส่วนราชการภายใน สพท.
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนั..
  29 พฤศจิกายน 2560  ประชุมบอร์ด กศน.
        ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและกา..
  29 พฤศจิกายน 2560  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
        มติ ครม.28 พ.ย.60 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชายแดนใต้: เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬา..
  28 พฤศจิกายน 2560  ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสง..
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม "โครงการก่อสร้าง..
  28 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จ..
  28 พฤศจิกายน 2560  รมช.ศึกษาธิการ
        รู้จักกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธ..
  24 พฤศจิกายน 2560  อบรม ผอ.สพท.-นัก ปชส.เขตพื้นที่
        ศธ.-CP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" กลุ่ม ผอ.สพท. และน..
  23 พฤศจิกายน 2560  แต่งตั้ง ผอ.สพท.ใหม่
        ก.ค.ศ.อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด..
  22 พฤศจิกายน 2560  Interregional Youth Policy Forum
        ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวเปิดงาน Interregional Youth Policy Foru..
  22 พฤศจิกายน 2560  มติ ครม.เกี่ยวกับการศึกษา
        มติ ครม. 21 พ.ย. 2560 ได้อนุมัติร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ..
  21 พฤศจิกายน 2560  ร่วมมือกับฟินแลนด์ ผลิตคณาจารย์ในสถาับัน..
        ศธ.หารือความร่วมมือกับฟินแลนด์ เพื่อร่วมผลิตและพัฒนาคณาจารย์และหลักสูตร ในสถาบัน..
  17 พฤศจิกายน 2560  ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
        ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2560 โดย นพ...
  16 พฤศจิกายน 2560  
   
ค้นพบ 2136 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์