ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )เงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก..
  13 มิถุนายน 2562  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องการศึกษา
        มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. 1) ร่างกฎกระทรวงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัด..
  12 มิถุนายน 2562  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
        ศธ.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ..
  3 มิถุนายน 2562  ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
        มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สนง...
  30 พฤษภาคม 2562  มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62
        มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการปรับปฏิทินง..
  28 พฤษภาคม 2562  ค่าตอบแทนผู้จัดทำหลักสูตร
        ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนผู้จั..
  27 พฤษภาคม 2562  ประชุมติดตามผลดำเนินงาน
        รองนายกฯ และรักษาราชการแทน รมว.ศธ. "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" ประชุมติดตาม..
  24 พฤษภาคม 2562  ห้ามขายล็อตเตอรี่ในสถานศึกษา-เยาวชน
        ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ขาย..
  23 พฤษภาคม 2562  ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
        มติ ครม. 21 พ.ค.62: การขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดำเนินกิจกรร..
  22 พฤษภาคม 2562  อายุครบ 60 ปีรับราชการต่อไป
        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการใ..
  22 พฤษภาคม 2562  วันหยุดราชการประจำปี
        มติคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2562 รับทราบกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมง..
  21 พฤษภาคม 2562  ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี
        สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐ..
  13 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งศาสตราจารย์
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อ..
  13 พฤษภาคม 2562  17 ผลงานเด่นด้านการศึกษา
        กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่เอกสารประกอบวีดิทัศน์ เรื่อง "17 ผลงานเด่นด้านการศ..
  8 พฤษภาคม 2562  ลดดอกเบี้ย-เงินกู้ กยศ.Human Capital
        ครม.ไฟเขียว กยศ.ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.5% พร้อมลดเงินต้นให้กับผู้กู้ยืมในระดับปริญญาต..
  11 พฤษภาคม 2562  รัฐมนตรีลาออก
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง รัฐมนตรีลาออก จำนวน 15 ราย รวมถึง..
  10 พฤษภาคม 2562  ผลประชุม ก.ค.ศ.
        ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2562
  8 พฤษภาคม 2562  ตั้งศูนย์ SEAMEO STEM-ED และ SEAMEO SEPS
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีล..
  8 พฤษภาคม 2562  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
        มติ ครม.7 พ.ค. 62 ที่เกี่ยวข้อง 4 เรื่อง เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, ..
  7 พฤษภาคม 2562  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
        ศธ.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256..
  4 พฤษภาคม 2562  
   
ค้นพบ 2422 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์