ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )



เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
        ศธ-CP Group จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงาน ตามโครงการเสริ..
  20 สิงหาคม 2560  



เตรียมลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่โคราช
        ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 31/2560 ซึ่งได้มีการหารือเกี่ยวกับการลงพื้นที่ คร..
  17 สิงหาคม 2560  



หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สพฐ.
        สรุปสถิติการเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถ..
  15 สิงหาคม 2560  



นำเด็กโอลิมปิกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิม..
  10 สิงหาคม 2560  



ผลประชุมองค์กรหลัก
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รม..
  8 สิงหาคม 2560  



ม.44 แก้ปัญหาสถาบันอุดมศึกษา
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้มาตรา 44 เพื่อแก้..
  8 สิงหาคม 2560  



กฎกระทรวงใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดเผยว่า ครม.ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด..
  8 สิงหาคม 2560  



ปฏิรูปการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศ
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ..
  7 สิงหาคม 2560  



Vocational English Camp
        "ม.ล.ปริยดา ดิศกุล" ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอั..
  5 สิงหาคม 2560  



ลดความเหลื่อมล้ำ
        รมว.ศธ.เปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง "การพัฒนาชนบทเพื่อขจัดความยากจนในเอ..
  3 สิงหาคม 2560  



ผลประชุมองค์กรหลัก
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช..
  2 สิงหาคม 2560  



มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
        ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกร..
  1 สิงหาคม 2560  



ผลประชุม ก.ค.ศ.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราช..
  1 สิงหาคม 2560  



สานพลังประชารัฐ E2
        คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E2 ประชุมเพื่อรายงานความก้าว..
  31 กรกฎาคม 2560  



หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.สพท.
        ก.ค.ศ.พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท.ให้รัดกุม รอบคอบ โปร่ง..
  31 กรกฎาคม 2560  



สอศ.เปิดโครงการผลิตสื่ิอ-ค่ายภาษาอังกฤษ
        สอศ.เปิดโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ EchoVE และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เ..
  31 กรกฎาคม 2560  



วันเฉลิมพระชนมพรรษา
        กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ..
  28 กรกฎาคม 2560  



ภารกิจที่อินโดนีเซีย
        รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 49 และส่งมอบตำแหน่งประธานสภา..
  29 กรกฎาคม 2560  



ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
        รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้าร..
  27 กรกฎาคม 2560  



ผลการจัดอันดับความสามารถ
        ที่ประชุม ก.พ.อ. ได้รับทราบผลการจัดอันดับนวัตกรรมโลก ปี 2017 ผลการจัดอันดับมหาวิ..
  27 กรกฎาคม 2560  
   
ค้นพบ 2043 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์