ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )ผลประชุม ก.พ.อ.
        ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 10/2560..
  19 ตุลาคม 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษา..
  18 ตุลาคม 2560  เกณฑ์จัดการศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศ
        ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
  18 ตุลาคม 2560  ศธ.ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
        การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร..
  18 ตุลาคม 2560  ค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโครงการค่าย..
  16 ตุลาคม 2560  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้งผู้บริหาร ศธ.
        เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐม..
  16 ตุลาคม 2560  ศธ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
        ศธ.จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิ..
  13 ตุลาคม 2560  เปิดมหาวิทยาลัยระดับโลกในไทย
        รมว.ศึกษาธิการ เผยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2 แห่ง "คาร์เนกีเมลลอน" จากส..
  13 ตุลาคม 2560  หารือกับฮังการี
        รมว.ศึกษาธิการ และเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ร่วมลงนามในเอกสารโครงการแลก..
  13 ตุลาคม 2560  เปิดตัวหนังสือ เดินทางตามรอยพระราชา
        พิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี 2560 (รางวัลสมเด็จเ..
  13 ตุลาคม 2560  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด..
  11 ตุลาคม 2560  Asia Education Leaders Forum
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษในพิธี..
  11 ตุลาคม 2560  ดึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
        รมว.ศธ.เผย ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจา..
  10 ตุลาคม 2560  E2E ภาคฤดูร้อน
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชี..
  10 ตุลาคม 2560  การพัฒนากำลังคนระดับภาค
        ที่ประชุมองค์กรหลัก ได้หารือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่พิเศษ เตรียมวางแผนพัฒ..
  4 ตุลาคม 2560  อนุมัติเชี่ยวชาญ 16 ราย
        ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำน..
  2 ตุลาคม 2560  คุณหมอผู้นำการศึกษาไทย
        สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่บทความ "นพ.ธีระเกีย..
  2 ตุลาคม 2560  ประชุมสภาการศึกษา
        ผลการประชุมสภาการศึกษา ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป..
  1 ตุลาคม 2560  พัฒนาครู Boot Camp
        สพฐ.-บริติช เคานซิล ได้ร่วมลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp เพิ่มเติมอีก 3 ศูนย..
  1 ตุลาคม 2560  ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องการศึกษา
        ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือ..
  28 กันยายน 2560  
   
ค้นพบ 2098 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์