ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )ระเบียบการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้..
  9 ธันวาคม 2561  หลักนิติธรรมนำการทำงาน
        รมว.ศธ.ย้ำในการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค ให้ผู้บริหารการศึกษาระดั..
  7 ธันวาคม 2561  แก้ไขปัญหาทุจิต ศธ.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก..
  6 ธันวาคม 2561  ไหมไทยสู่เส้นทางโลก
        อาชีวะร่วมสนับสนุนมหกรรม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 8 ที่เซ็นทรัลเ..
  6 ธันวาคม 2561  พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
        ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..
  5 ธันวาคม 2561  อบรมครูแฟชั่นสิ่งทอ ยกระดับไหมไทยสู่โลก
        ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการอบรมเสวนา "เปิดประส..
  3 ธันวาคม 2561  อาชีวะเปิดโลกแฟชั่นและสิ่งทอ
        ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะเปิดโลกประ..
  2 ธันวาคม 2561  มติ ก.ค.ศ.
        ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือม..
  28 พฤศจิกายน 2561  ฌาน 4
        รมว.ศธ. แนะฝึก “ฌาน 4” ช่วยสร้างสุขและสมดุลทางใจที่แท้จริง ในประชุมวิชาการระดับช..
  30 พฤศจิกายน 2561  นำประสบการณ์ PISA มาใช้พัฒนา
        ศธ. ร่วมมือ OECD จัดสัมมนายกระดับการเรียนรู้ในอาเซียน นำประสบการณ์จาก PISA มาใช้..
  30 พฤศจิกายน 2561  มาตรฐานคุณวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาต..
  28 พฤศจิกายน 2561  ห้องเรียนภาษาจีน
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ตรวจเยี่ยมโครงการห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนพนัสพิท..
  28 พฤศจิกายน 2561  SEAMEO High Officials Meeting
        องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อ..
  28 พฤศจิกายน 2561  นโยบายและจุดเน้นจัดการศึกษา
        นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 และแนวทางการ..
  27 พฤศจิกายน 2561  เตรียมตั้ง DSI ประจำ ศธ.
        รมว.ศธ. ให้นโยบายการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหม..
  27 พฤศจิกายน 2561  อาชีวศึกษาไทย มาตรฐานสากล
        ศธ. ให้การยอมรับมาตรฐานหลักสูตร BTEC เตรียมนำมาใช้ในสถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันอุด..
  26 พฤศจิกายน 2561  อ่างขางโมเดล
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานพิธีประกาศรูปแบบการจัดการศึกษากลุ่มโรงเ..
  20 พฤศจิกายน 2561  World Robot Olympiad 2018
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันโอลิม..
  18 พฤศจิกายน 2561  หารือกับไอร์แลนด์
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ H.E. Mr Ciaran Ca..
  16 พฤศจิกายน 2561  ผลประชุมบอร์ด กศน.
        นพ.ธีระ​เกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์​ เป็นประธานการประชุมคณ..
  15 พฤศจิกายน 2561  
   
ค้นพบ 2344 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์