ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )ผลประชุม ก.ค.ศ.
        ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 6/2561 เห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ซึ่งใ..
  21 มิถุนายน 2561  ทบทวนคุณสมบัติตามเกณฑ์ ว13
        ก.ค.ศ.พิจารณาการขอทบทวนผลพิจารณาคุณสมบัติการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู..
  20 มิถุนายน 2561  สร้างนักนวัตกร และ รร.เตรียมนวัตกร
        รมว.ศีกษาธิการ ลงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ชลบุรี หารือการจัดตั..
  19 มิถุนายน 2561  ยกระดับคุณภาพ รร.ทุกกลุ่ม
        สพฐ.เวิร์คช็อปวางแผนกำหนดทิศทางในการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาขแงกลุ่ม ..
  19 มิถุนายน 2561  Partnership School
        ศธ.ลงนามความร่วมมือ Partnership School 50 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน..
  7 มิถุนายน 2561  คูปองครู
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ชี้แจงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ เรื่อง ..
  5 มิถุนายน 2561  นโยบายเด็กปฐมวัย
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตาม..
  5 มิถุนายน 2561  ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
        เครือ CP มอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตนักศึกษา 27..
  2 มิถุนายน 2561  กองทุนเทคโนโลยีเพื่อ กศ.
        ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
  31 พฤษภาคม 2561  กระทรวงอุดมศึกษาฯ
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เผย ครม.รับทราบความก้าวหน้าแนวทางตั้งกระทรวงใหม่ ..
  28 พฤษภาคม 2561  เยียวยาปรับเงินเดือนร้อยละ 8
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เผย ครม.เห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือ..
  28 พฤษภาคม 2561  ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาใน รร
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมกา..
  18 พฤษภาคม 2561  หารือกับ KOSEN เซ็นได
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นำผู้บริหารระดับสูง ศธ. หารือกับผู้บริหาร Sendai ..
  18 พฤษภาคม 2561  สาขาวิชาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย
        รายชื่อกลุ่มสาขาวิชาเอก ที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561 ใน 7..
  17 พฤษภาคม 2561  สอบครูผู้ช่วย
        ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย และกลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น..
  16 พฤษภาคม 2561  ผลประชุมองค์กรหลัก
        ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 10/2561
  16 พฤษภาคม 2561  KKU Smart Learning
        รมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" และเลขาธิการ กพฐ."..
  13 พฤษภาคม 2561  ประชุมบอร์ดการศึกษาเอกชน
        ที่ประชุม กช.เห็นชอบแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวสถานศึกษ..
  10 พฤษภาคม 2561  แก้ไขปัญหาการทุจริตของ ศธ.
        ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ (..
  9 พฤษภาคม 2561  ลดหนี้เงินกู้ ช.พ.ค.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เผยการลงนามแก้ไขข้อตกตลงโครงการเงิ..
  7 พฤษภาคม 2561  
   
ค้นพบ 2239 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์