ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )ความร่วมมือกับ BigC
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื..
  23 มิถุนายน 2560  รับฟังความคิดเห็นตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห..
  23 มิถุนายน 2560  ประกาศกระทรวงจัดตั้ง หน่วย ศน.สพฐ.
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 มิถุน..
  22 มิถุนายน 2560  การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคอีสาน
        นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และอีกหลายกระทรวง เดินทางไปขอนแก่น เพื่อปา..
  21 มิถุนายน 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 23/2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริ..
  21 มิถุนายน 2560  สพฐ.ชี้แจง
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สัมภาษณ์กรณีผู้ป..
  19 มิถุนายน 2560  ผลประชุม ก.ค.ศ.
        ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560 โดย นพ...
  16 มิถุนายน 2560  เปิดการประชุมผู้บริหาร ศธภ./ศธจ.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศ..
  14 มิถุนายน 2560  มอบเงินปรับปรุงอาคารราชวัลลภ
        นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา จำกัด มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้กระทร..
  14 มิถุนายน 2560  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
        ครม.อนุมัติแก้ไขกฎกระทรวงการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เหมาะส..
  13 มิถุนายน 2560  Youth and Students for Peace
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในการก่อตั้งสหพันธ์เยาวชนแล..
  12 มิถุนายน 2560  ขอลดหย่อนภาษีเงินได้ของเอกชน
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานการประชุมหารือการขอลดหย่อนภาษีเงินได้ขอ..
  12 มิถุนายน 2560  พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีประกาศเกียรติคุณ "เจ..
  11 มิถุนายน 2560  ต้อนรับและหารือกับเอกอัครราชทูตตุรกี
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Evren Dağdelen Akg&uu..
  8 มิถุนายน 2560  วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี 2..
  7 มิถุนายน 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 21/2560 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่า..
  7 มิถุนายน 2560  ประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก
        กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ในโอกาส 150 ปีชาตกาล และประกาศเกียรติคุณเจ้าพระ..
  6 มิถุนายน 2560  ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน
        ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เปิดการประชุมต้อนรับและปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 16 ปีกา..
  6 มิถุนายน 2560  Thinking Schools Asia
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการรวมพลังสร้..
  5 มิถุนายน 2560  พบปะกับ คกก.อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พบปะกับคณะกรร..
  2 มิถุนายน 2560  
   
ค้นพบ 1987 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์