ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )โรงเรียน ICU
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ รร.ที่ต้อ..
  23 กุมภาพันธ์ 2560  ผลประชุม ก.พ.อ.
        ก.พ.อ.เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์..
  22 กุมภาพันธ์ 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการประชุ..
  21 กุมภาพันธ์ 2560  รมว.ศึกษาธิการฮ่องกง เยือนไทย
        นายเอ็ดดี้ อึ๊ง (H.E. Mr. Eddie NG) รมว.ศึกษาธิการฮ่องกง เดินทางมาเยือนไทยในฐานะ..
  21 กุมภาพันธ์ 2560  ผลประชุม ก.ค.ศ.
        ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2560 ..
  20 กุมภาพันธ์ 2560  มอบนโยบาย ทปอ.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบนโยบายในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งปร..
  19 กุมภาพันธ์ 2560  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2560 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดิ..
  19 กุมภาพันธ์ 2560  ตรวจสนามสอบ-ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ตรวจสนามสอบ O-NET ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณา..
  18 กุมภาพันธ์ 2560  กฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาอื่..
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎ ก.ค.ศ.การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงิ..
  17 กุมภาพันธ์ 2560  เยือนกัมพูชา
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะว..
  17 กุมภาพันธ์ 2560  เสวนาการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทย
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ร่วมงานเสวนาการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทย "มุ่..
  17 กุมภาพันธ์ 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รม..
  14 กุมภาพันธ์ 2560  ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.4 ราย
        ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดก..
  14 กุมภาพันธ์ 2560  รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รับฟังปัญหาของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โรง..
  13 กุมภาพันธ์ 2560  เปิดค่าย Boot Camp ระดับภูมิภาค
        รมว.ศธ.เปิดค่าย Boot Camp ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 4 : Regional English Training Cen..
  13 กุมภาพันธ์ 2560  การจัดทำของบประมาณของ ศธ.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายและจุดเน..
  13 กุมภาพันธ์ 2560  การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุ..
  10 กุมภาพันธ์ 2560  เยือนบรูไน
        สรุปภารกิจของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และประธานสภารัฐมนตรี..
  10 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมองค์กรหลัก
        ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศ..
  7 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมสัมมนา กศจ.ทั่วประเทศ
        ศธ. จัดประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ" แก..
  6 กุมภาพันธ์ 2560  
   
ค้นพบ 1862 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์