ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )แถลงข่าวการประขุมนานาชาติ
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษ..
  24 เมษายน 2560  อนุมัติเชี่ยวชาญ 8 ราย
        เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะฯ มีมติอน..
  24 เมษายน 2560  MOE One Team
        สพฐ.ร่วมกับ C.P.Group จัดอบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและทีมง..
  21 เมษายน 2560  ผลประชุม ก.ค.ศ.
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช..
  21 เมษายน 2560  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
        กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมแถลงเรื่อง ..
  21 เมษายน 2560  เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
        สรุปภารกิจ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในการเยือนสาธารณรัฐฟิลิ..
  21 เมษายน 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        นายกมล รอดคล้าย โฆษก ศธ. เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 15/2560 โดยมี พล...
  18 เมษายน 2560  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
        นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษาและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ครม.ได้เ..
  18 เมษายน 2560  เห็นชอบองค์ประกอบ กศจ.ใหม่ 15 คน
        ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ค..
  12 เมษายน 2560  28 ก.ค.และ 13 ต.ค.เป็นวันหยุดราชการ
        ครม.เห็นชอบให้วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี และ..
  11 เมษายน 2560  ประเพณีสงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
        กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีธีรดน้ำขอพร "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธ..
  10 เมษายน 2560  ศธ.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 9,989 รูป
        ศธ.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อถวายเป็นพระ..
  10 เมษายน 2560  อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
        กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560” ระหว่าง 11-17 ..
  10 เมษายน 2560  หารือกับเอกอัครราชทูตแคนาดา-ยูเครน
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอ..
  8 เมษายน 2560  แต่งตั้ง ก.พ.อ.ใหม่
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ..
  8 เมษายน 2560  เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ..
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้..
  5 เมษายน 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก และ คปภ.
        ดร.กมล รอดคล้าย โฆษก ศธ. เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก และการประชุมคณะกรรมการขับเ..
  5 เมษายน 2560  มอบนโยบายการจัดตั้ง ศธภ./ศธจ.
        รมว.ศธ.และผู้บริหาร ศธ. ร่วมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการประชุมชี้แจงเตรีย..
  3 เมษายน 2560  ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช. 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของก..
  3 เมษายน 2560  Growth Mindset กับการปฏิรูปการศึกษา
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ บรรยาย "Growth Mindset กับการ..
  2 เมษายน 2560  
   
ค้นพบ 1931 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์