ข่าว :: ภารกิจ รมว.ศธ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระรา..
  19 สิงหาคม 2562  การเรียนรู้แห่งอนาคต
        รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 และป..
  17 สิงหาคม 2562  จิตอาสาช่วยผู้พิการทางสายตา
        ลุงตู่นำ ครม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่..
  14 สิงหาคม 2562  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันอาชีวะ
        พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอ..
  13 สิงหาคม 2562  ประชุมบอร์ด กพฐ.
        รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ ห้องปร..
  9 สิงหาคม 2562  Share for child
        รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานงานแถลงข่าวกิจกรรม โครงการ “Share for Child เดิน วิ่ง ป..
  9 สิงหาคม 2562  ต้อนรับเยาวชนรักษ์พงไพร
        ศธ. เปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ ต้อนรับเด็กและครูวิทยากรกว่า 250 คน ..
  9 สิงหาคม 2562  นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
        นายกรัฐมนตรีหวังสถานศึกษา-ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน ร่วมสร้างร่วมพัฒนาคนไทยในศตวรรษ..
  8 สิงหาคม 2562  ปิดประชุมผู้นำอาชีวะอาเซียน
        รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน "ASEAN TVET Off..
  4 สิงหาคม 2562  รับฟังภาพรวมการศึกษาเชียงใหม่
        รมว.ศธ. พบปะและหารือกับผู้บริหารระดับสูง ศธ. ถึงการจัดการศึกษาภาพรวมของจังหวัดเช..
  4 สิงหาคม 2562  ผลประชุมองค์กรหลัก
        รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ กร..
  31 กรกฎาคม 2562  ศธ.เตรียมทำงบปี 2563
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรั..
  31 กรกฎาคม 2562  พิธีสวนสนามลูกเสือเนตรนารี
        กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อเฉลิมพระเกียรต..
  29 กรกฎาคม 2562  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
        รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน..
  28 กรกฎาคม 2562  วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
        รมว.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ..
  28 กรกฎาคม 2562  ตอบข้ออภิปราย
        รมว.ศธ.ร่วมการประชุมร่วมของรัฐสภาครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 พร้อมตอบ..
  26 กรกฎาคม 2562  เยี่ยมการสมัครสอบครูผู้ช่วย
        รมว.ศธ. เยี่ยมชมสนามสอบครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมพูด..
  20 กรกฎาคม 2562  นำเทคโนโลยีช่วยพัฒนาครู
        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตาม..
  22 กรกฎาคม 2562  สัมมนาผู้บริหาร รร.ไทยรัฐ
        รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2..
  19 กรกฎาคม 2562  รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
        รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวง..
  18 กรกฎาคม 2562  
   
ค้นพบ 2446 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์