ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)ทีมเคลื่อนที่เร็ว รร.คุณธรรม ด่วนพิเศษ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้แนวทางการดำเนินงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams: RT) โรงเ..
  28 มีนาคม 2560  RMUTR Open House
        มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียนนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิท..
  27 มีนาคม 2560  มอบประกาศนียบัตร ปวช./ปวส.
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ รร.กรุ..
  26 มีนาคม 2560  บรรยายสมาคมห้องสมุดฯ และ ม.บูรพา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ ..
  25 มีนาคม 2560  งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ภาคกลาง
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ..
  24 มีนาคม 2560  พบปะกับ นศ.มทร.วิทยาเขตโชติเวช
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับนักศึกษา และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร..
  21 มีนาคม 2560  สภาการศึกษาเสวนา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดงานสภาการศึกษาเสวนา เรื่อง "Inclusive Education in Th..
  21 มีนาคม 2560  มอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นตัวแทนรัฐบาล และ ศธ.มอบบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเข..
  18 มีนาคม 2560  ภารกิจที่ธัญบุรี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนธัญบุ..
  16 มีนาคม 2560  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยาย "การศึกษาไทยกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"..
  15 มีนาคม 2560  ปาฐกถาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ที่ มช.
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปาฐกถาพิเศษ "คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร" ในกา..
  14 มีนาคม 2560  พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ที่พะเ..
        พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ พสกนิกรชาวพะเยา "พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ..
  10 มีนาคม 2560  บรรยายแก่หัวหน้าส่วนราชการ จ.ปทุมธานี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหา..
  6 มีนาคม 2560  แนวทางดำเนินงาน รร.คุณธรรม
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เผยภายหลังเป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางก..
  5 มีนาคม 2560  ตรวจเยี่ยม ITD
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) องค์..
  3 มีนาคม 2560  72 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพุทธมนต์ และพิธีมอบของที่ระลึกผ..
  2 มีนาคม 2560  จัดทำแผน รร.คุณธรรม ภาคอีสาน
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับ..
  1 มีนาคม 2560  ให้นโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ..
  28 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนคุณธรรม ทั่วทั้งแผ่นดิน
        สรุปภารกิจของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ในการพบปะและบรรยาย เพื่อร่วมมือร่วมใจในการเสริมส..
  27 กุมภาพันธ์ 2560  หารือการทำงาน กศจ.
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะหารือข้อราชการร่วมกับ กศจ.เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือในการส..
  26 กุมภาพันธ์ 2560  
   
ค้นพบ 185 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์