ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต
        นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. บรรยาย เรื่อง "การศึกษาเอกชนในโลกอนาคต" ใ..
  21 สิงหาคม 2562  ชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
        นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ประธานพิธีเปิด "งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉล..
  20 สิงหาคม 2562  รมช.กนกวรรณ เร่งผลักดันปราจีนบุรีเข้าสู่..
        สำนักงาน กศน. จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่..
  18 สิงหาคม 2562  ปรับโฉมเด็ก กศน.
        รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน สำนักงาน กศน...
  18 สิงหาคม 2562  เยี่ยมครูหลังกำแพง
        รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยม "ครูหลังกำแพง" หวังช่วยทุกทางเพื่อสร้าง..
  9 สิงหาคม 2562  พบปะ กศน.-สช. ส่วนกลาง
        รมช.กนกวรรณ พบปะชาว กศน.-สช.ส่วนกลาง หวังร่วมทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคนทุกช่วงวัย..
  7 สิงหาคม 2562  งานชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1
        รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในโอกาสครบรอบ ..
  5 สิงหาคม 2562  นักศึกษาทวิวุฒิระบบราง
        รมช.กนกวรรณ หวัง "เด็กทวิวุฒิระบบราง" รุ่นแรก พัฒนาตนเองตลอดชีวิต เป็น..
  4 สิงหาคม 2562  เยี่ยมชมท้องฟ้าจำลอง
        รมช.กนกวรรณ ผุดไอเดียขยาย “ท้องฟ้าจำลอง” พร้อมนำเทคโนโลยีและระบบออนไลน์มาให้บริก..
  2 สิงหาคม 2562  เยี่ยมชม รร.ลาซาล
        รมช.กนกวรรณ เยี่ยมชม รร.ลาซาล หวังชูเป็นต้นแบบการศึกษาเอกชนเพื่อสร้างโอกาสแก่เด็..
  1 สิงหาคม 2562  รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) ประชุมหารือกั..
        (29 กรกฎาคม 2562) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ / ผู้แทนจากโรงเรียนการกุศลข..
  30 กรกฎาคม 2562  รมช.ศธ.(กนกวรรณ) หารือหลักสูตรขนส่งทางรา..
        คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 4 แห่ง เข้าคารวะเพื่อ..
  30 กรกฎาคม 2562  เสมา 3 รับฟังสมาคม คกก.ประสานและส่งเสริม..
        นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับสมาคมคณะกร..
  30 กรกฎาคม 2562  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
        รมช.ศธ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี..
  28 กรกฎาคม 2562  วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
        รมช.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ..
  28 กรกฎาคม 2562  เยี่ยมชาว กศน.ลพบุรี
        นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานรับฟังความต้องการ ของสำนักง..
  20 กรกฎาคม 2562  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
        นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ..
  19 กรกฎาคม 2562  ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี
        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพ..
  10 กรกฎาคม 2562  ประชุมสภาการศึกษา
        ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562
  30 เมษายน 2562  กระทรวง อว.
        โครงการและภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในกา..
  23 เมษายน 2562  
   
ค้นพบ 510 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์