ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (นพ.อุดม คชินทร)ประชุมองค์กรหลัก
        ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 11/2561 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รม..
  23 พฤษภาคม 2561  ยกอันดับขีดความสามารถการแข่งขัน
        ศธ.เล็งทบทวนตัวชี้วัด 7 ด้าน พร้อมจัดระบบข้อมูลเชื่อมโยงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หวั..
  21 พฤษภาคม 2561  นโยบายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเร..
  20 พฤษภาคม 2561  อนุมัติ สพม.ครบทุกจังหวัด
        นพ.อุดม คชินทร เป็นประธานการประชุม คกก.สภาการศึกษา นัดที่ 2 รับรองร่างมาตรฐานการ..
  10 พฤษภาคม 2561  ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครราชสีมา
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ลงพื้นที่ มทร.อีสาน และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหว..
  8 พฤษภาคม 2561  อาชีวะและบัณฑิตพันธุ์ใหม่
        ครม.เห็นชอบโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่ม..
  25 เมษายน 2561  สานพลังประชารัฐ E5
        ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12 องค์กรเอกชน ร่วมประชุมใหญ่คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้..
  25 เมษายน 2561  Partnership School
        ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา 40 แห่งปลายเดือนเม.ย.นี้ พร้อมลงนามความร..
  25 เมษายน 2561  โรงเรียนร่วมพัฒนา
        เปลี่ยนชื่อ Public School เป็น "โรงเรียนร่วมพัฒนา: Partnership School"..
  12 เมษายน 2561  ประเพณีสงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
        นพ.อุดม คชินทร ร่วมพิธีรดน้ำขอพร "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไ..
  11 เมษายน 2561  ปาฐกถาที่จุฬาฯ
        นพ.อุดม คชินทร ร่วมรับฟังนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขั..
  10 เมษายน 2561  งาน AUN-QA 2018
        ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร รมช.ศธ. กล่าวเปิดงาน AUN-QA 2018 International Confenre..
  26 มีนาคม 2561  ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
        "นพ.อุดม คชินทร" ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เผยแนวทางสำคัญของรัฐบา..
  22 มีนาคม 2561  ผลประชุมองค์กรหลัก
        นพ.อุดม คชินทร และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมองค์กรหลัก ..
  14 มีนาคม 2561  Public School
        ศธ.เตรียมเปิดโรงเรียน “Public School” ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพฯ มีความเป็นอิสระ ค..
  8 มีนาคม 2561  เด็ก Gen Z
        นพ.อุดม คชินทร ร่วมงาน มหกรรมอุดมศึกษา UniversitiesXpo ย้ำให้สถาบันอุดมศึกษามีคว..
  8 มีนาคม 2561  ครม.สัญจรภาคกลาง
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนก..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  มหกรรมอุดมศึกษา
        หมออุดมร่วมงาน “มหกรรมอุดมศึกษาฯ” ย้ำสถาบันอุดมศึกษาเป็นแกนหลักขับเคลื่อนประเทศไ..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  ตรวจสนามสอบ O-NET
        "เสมา3" ตรวจสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน: O-NET ม.6 ..
  4 มีนาคม 2561  เชื่อมโยงการศึกษา
        นพ.อุดม คชินทร มอบนโยบายในการประชุมเสวนาฯ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ที่ปทุมธ..
  27 กุมภาพันธ์ 2561  
   
ค้นพบ 392 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์