ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (นพ.อุดม คชินทร)ผลประชุมองค์กรหลัก
        นพ.อุดม คชินทร และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมองค์กรหลัก ..
  14 มีนาคม 2561  Public School
        ศธ.เตรียมเปิดโรงเรียน “Public School” ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพฯ มีความเป็นอิสระ ค..
  8 มีนาคม 2561  เด็ก Gen Z
        นพ.อุดม คชินทร ร่วมงาน มหกรรมอุดมศึกษา UniversitiesXpo ย้ำให้สถาบันอุดมศึกษามีคว..
  8 มีนาคม 2561  ครม.สัญจรภาคกลาง
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ก่อนก..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  มหกรรมอุดมศึกษา
        หมออุดมร่วมงาน “มหกรรมอุดมศึกษาฯ” ย้ำสถาบันอุดมศึกษาเป็นแกนหลักขับเคลื่อนประเทศไ..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  ตรวจสนามสอบ O-NET
        "เสมา3" ตรวจสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน: O-NET ม.6 ..
  4 มีนาคม 2561  เชื่อมโยงการศึกษา
        นพ.อุดม คชินทร มอบนโยบายในการประชุมเสวนาฯ จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ที่ปทุมธ..
  27 กุมภาพันธ์ 2561  มหาวิทยาลัย 4.0
        รมช.ศธ."นพ.อุดม" ย้ำ​มหาวิทยาลัยยุค​ 4.0 ต้องก้าวทันโลกอนา..
  23 กุมภาพันธ์ 2561  การอุดมศึกษาไทยในยุค 4.0
        นพ.อุดม คชินทร แนะสถาบันอุดมศึกษาปรับรูปแบบการเรียนรู้จาก 1.0 ไปสู่การอุดมศึกษาไ..
  20 กุมภาพันธ์ 2561  ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ New S-Curve
        ศธ.รับฟังภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรม-สภาหอการค้าไทย ในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลัง..
  16 กุมภาพันธ์ 2561  หารือกับกระทรวงอุดมศึกษา อัฟกานิสถาน
        รมช.อุดม พร้อมด้วย เลขาธิการ กกอ. ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการอุดมศึก..
  14 กุมภาพันธ์ 2561  งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
        สพฐ.น้อมนำพระราชประสงค์รัชกาลที่ 6 "ให้นำสิ่งที่นักเรียนทำขึ้นมาตั้งสำแดงให..
  11 กุมภาพันธ์ 2561  สานพลังประชารัฐ
        นพ.อุดม คชินทร ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชี..
  11 กุมภาพันธ์ 2561  100 ปี การศึกษาเอกชน
        เสมา3 ชม กศ.เอกชนทำดี ใช้ STEM สอนเด็กคิดเป็นวิเคราะห์ได้ หวังช่วยสร้างนวัตกรรมน..
  9 กุมภาพันธ์ 2561  หลักสูตรการท่องเที่ยว
        หมออุดม ชูการเรียนรู้ท่องเที่ยวไทย "สะดวก สะอาด ปลอดภัย ตามอัตลักษณ์ชาติ&qu..
  8 กุมภาพันธ์ 2561  ตรวจเยี่ยม มจพ.ระยอง
        เสมา3 ตรวจเยี่ยม มจพ.ระยอง ชี้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพั..
  5 กุมภาพันธ์ 2561  วอศ.เทคโนโลยีฐานวิทย์ฯ (ชลบุรี)
        หมออุดม ลงพื้นที่ชลบุรี เร่งพัฒนาหลักสูตรอาชีวะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
  5 กุมภาพันธ์ 2561  ตรวจสนามสอบO-NET
        "เสมา3" ตรวจสนามสอบ O-NET ป.6 ที่รร.สามเสนนอก ย้ำการสอบต้องถูกต้องแม่น..
  3 กุมภาพันธ์ 2561  มอบนโยบาย ม.ราชภัฏ
        นพ.อุดม คชินทร มอบนโยบาย "ทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศ..
  2 กุมภาพันธ์ 2561  ประชุมอธิการบดีนานาชาติ
        มก.จัดประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ ฉลองสถาปนาครบรอบ 75 ปี
  2 กุมภาพันธ์ 2561  
   
ค้นพบ 379 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์