ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)MOE AWARDS
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มอบแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.มหรรณพาราม และ ภ...
  26 มิถุนายน 2560  พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะนักเรียนและครู รร.วัดสระเกศ และ รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิท..
  23 มิถุนายน 2560  พิธีประดับเข็มมงกุฎขัตติยะราชนารี และถวา..
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีประดับเข็มมงกุฎขัตติยะราชนารี และถวายสัตย์ปฏิญาณ..
  22 มิถุนายน 2560  STAR STEMS
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล หารือกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อปลูกฝังเยาวชนตามแนวค..
  19 มิถุนายน 2560  ภารกิจที่อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอิสลามวิทยาล..
  19 มิถุนายน 2560  พบะลูกหลานนักเรียน รร.ชิโนรสวิทยาลัย
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เ..
  19 มิถุนายน 2560  ร่วมพิธีไหว้ครู
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สารวิทยา และเปิดประชุมทีมเคล..
  16 มิถุนายน 2560  ภารกิจที่มหาสารคาม
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมแถลง "แผนการศึกษาแห..
  15 มิถุนายน 2560  พบปะนักเรียนเทพศิรินทร์
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ (Debsirin School) เพื่อร่วมขยา..
  13 มิถุนายน 2560  พบปะนักเรียนที่พระนครศรีอยุธยา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธย..
  12 มิถุนายน 2560  พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีประกาศเกียรติคุณ "เจ..
  11 มิถุนายน 2560  พบปะนักเรียนที่ รร.วัดสุทธิวราราม
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ใ..
  9 มิถุนายน 2560  ภารกิจที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
        "ปนัดดา" ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ณ ที่ประชุมวิชาการแห่งชาติ 2560 และ..
  8 มิถุนายน 2560  แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคตะวันออก
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภ..
  7 มิถุนายน 2560  ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับนักเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ในการขับเคลื่อนโรงเรียนค..
  6 มิถุนายน 2560  พบปะกับนักเรียนที่ปทุมธานี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุ..
  5 มิถุนายน 2560  งานสาธิตวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 "สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าว..
  2 มิถุนายน 2560  พบ นศ.มณฑลเสฉวน
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้การต้อนรับและมอบโอวาทแก่นักศึกษามณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจ..
  2 มิถุนายน 2560  แถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ ภาคใต้
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการประชุมแถลง เรื่อง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ..
  31 พฤษภาคม 2560  พบปะนักเรียนภูเก็ต-พังงา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับครู-นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนดีบุ..
  31 พฤษภาคม 2560  
   
ค้นพบ 234 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์