ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (นพ.อุดม คชินทร)ปรับเพิ่มเงินเดือน 8%
        ราชกิจจานุเบกษา เเผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ให้ข้าร..
  17 เมษายน 2562  ยกระดับการศึกษาภาษาจีน
        พิธีลงนามความร่วมมือไทย-จีน โครงการยกระดับการศึกษาภาษาจีน สู่การพัฒนานวัตกรรมการ..
  17 เมษายน 2562  ผลิตกำลังคน
        ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติกา..
  4 เมษายน 2562  ประชุม คกก.โรงเรียนร่วมพัฒนา
        ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพั..
  3 เมษายน 2562  ศูนย์ความเป็นเลิศ สกอ.
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. เปิดงาน "ศูนย์ความเป็นเลิศ" กับการพัฒน..
  2 เมษายน 2562  Higher Education in the Age of Disruptio..
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ร่วมเสวนาวิชาการอุดมศึกษา เรื่อง ความล่มสลายของอุดมศึกษา..
  29 มีนาคม 2562  ตอบโจทย์ Thailand 4.0
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร บรรยายพิเศษ "การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ Thai..
  28 มีนาคม 2562  การบริหารงานบุคคล รร.ร่วมพัฒนา
        ผลประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของสถานศึกษาโครงการโ..
  26 มีนาคม 2562  Next Gen of HE
        รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ปาฐกถาพิเศษ “วิกฤตอุดมศึกษา: ปัญหาการผลิตบัณฑิต..
  26 มีนาคม 2562  โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.กรุงเทพ
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ตรวจเยี่ยมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะฯ..
  25 มีนาคม 2562  Betagro WIL-TVET Academy
        ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เครือเบท..
  24 มีนาคม 2562  โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร บรรยายพิเศษ "โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และการปฏิ..
  21 มีนาคม 2562  เตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษ..
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร เปิดเผยการเตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทย..
  20 มีนาคม 2562  เปิดศูนย์ Innogineer Studio
        ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เป็นประธานเปิดศูนย์ Innogineer Studio คณะวิศวกร..
  15 มีนาคม 2562  มาตรฐานการศึกษาของชาติ
        ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เผยมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างคน..
  14 มีนาคม 2562  Partnership School กาฬสินธุ์
        ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ.ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา (Par..
  8 มีนาคม 2562  ความเป็นเลิศด้านการเกษตร
        ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร บรรยายพิเศษในโครงการ "การจัดทำแผนแม่บทด้าน..
  7 มีนาคม 2562  มาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตร 4 ปี
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาส..
  6 มีนาคม 2562  ตรวจสนามสอบ O-NET
        ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ที่ รร.หอวัง
  6 มีนาคม 2562  ยกระดับการเรียนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มรภ.กับ สสว..
  28 กุมภาพันธ์ 2562  
   
ค้นพบ 491 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์