ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.9
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล..
  20 พฤษภาคม 2560  หลักคุณธรรมพระราชทาน 4 ประการ
        "ปนัดดา" บรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร เผยหลักคุณธรรม..
  19 พฤษภาคม 2560  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งช..
  17 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดประชุมรายงานความสำเร็จของโรงเรียนคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเ..
  10 พฤษภาคม 2560  สร้างความรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนสถานศึกษ..
        สอศ.จัดอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก..
  7 พฤษภาคม 2560  รร.คุณธรรม ภาคกลาง ตะวันออก และกทม.
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการประชุมรายงานความสำเร็จของโรงเรียนคุณธรรม ภาคก..
  5 พฤษภาคม 2560  บรรยายที่ มก.วิทยาเขตศรีราชา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยาย "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้แก..
  4 พฤษภาคม 2560  บรรยายที่กาญจนบุรี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ บรรยาย "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งย..
  3 พฤษภาคม 2560  สอศ.จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย
        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการอบรม "ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระม..
  1 พฤษภาคม 2560  กศน.จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย
        กศน.จัดอบรม "ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย&qu..
  1 พฤษภาคม 2560  ความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคเหนือ
        มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดการประชุมรายงานความสำเร็จของโรงเรียนคุณธรรม ภาคเหนือ ประจำป..
  30 เมษายน 2560  มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว..
  27 เมษายน 2560  ค่ายส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้า..
  26 เมษายน 2560  ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ที่สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ และโ..
  22 เมษายน 2560  ปาฐกถา ตามคำเชิญของสำนักจุฬาราชมนตรี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปาฐกถา ’ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยใต้ร่มพระบารมี’ ตามคำเช..
  20 เมษายน 2560  ปฐมนิเทศ รร.พระดาบส
        มูลนิธิพระดาบส จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข อง..
  19 เมษายน 2560  ขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาขอ..
  12 เมษายน 2560  พบปะข้าราชการ ศธ.ในภูมิภาค
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะข้าราชการและเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศ..
  9 เมษายน 2560  สนทนากับ นศ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะและสนทนากับ นศ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "ปรัช..
  6 เมษายน 2560  JA International Trade Challenge 2017
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดงาน FedEx Express/JA (Junior Achievement) International Tr..
  5 เมษายน 2560  
   
ค้นพบ 209 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์