ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)ขอบคุณไมตรีจิต มธ.
        รมช.ศธ. (ม.ล.ปนัดดา) พบปะสนทนาผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มธ. บรรยายพิเศษ ’ศาสตร..
  21 ตุลาคม 2560  มอบนโยบาย กศจ.นนทบุรี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจัง..
  19 ตุลาคม 2560  มอบนโยบาย กศจ.ปทุมธานี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจัง..
  19 ตุลาคม 2560  ขับเคลื่อนนโยบายที่ขอนแก่น
        รมช.ศึกษาธิการ "ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" มอบนโยบายการประชุมขับเคลื่อนนโยบายก..
  19 ตุลาคม 2560  มอบนโยบาย ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ขอครูอาจารย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแบบอย่าง (ไอดอล) ให้แก่ศิษย..
  14 ตุลาคม 2560  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระ..
  13 ตุลาคม 2560  ขับเคลื่อน กศจ.สงขลา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานการประชุมทางวิชาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ..
  11 ตุลาคม 2560  พบปะ นศ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้..
  11 ตุลาคม 2560  ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เดินทางไปปฏิบัติราชการที่สงขลา เพื่อบรรยายการอาชีวศึกษาเอกชน แ..
  7 ตุลาคม 2560  ภารกิจที่สุราษฎร์ธานี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการคุณธรรม มอบ..
  5 ตุลาคม 2560  ค่ายองค์รวม ตามรอยพ่อ
        กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จัดกิจกรรมโครงการค่ายองค์รว..
  4 ตุลาคม 2560  พบปะสนทนานักเรียนนครปฐม
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เยี่ยมเยียนพบปะสนทนา และบรรยายพิเศษให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์..
  3 ตุลาคม 2560  พบปะครูผู้ช่วย จ.เชียงใหม่
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มอบนโยบายและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก..
  2 ตุลาคม 2560  พบปะครูผู้ช่วย จ.ประจวบคีรีขันธ์
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มอบนโยบายและการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย พ.ศ.2560 ที่บรรจุใหม่ จ.ปร..
  28 กันยายน 2560  เชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย
        ศธ.จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 8 ..
  27 กันยายน 2560  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ..
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ..
  25 กันยายน 2560  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับผู้เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แ..
  24 กันยายน 2560  พบครูผู้ช่วยที่ราชบุรี
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเชิญจากศึกษาธิการจัง..
  23 กันยายน 2560  สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศ..
  22 กันยายน 2560  สร้างเยาวชนต้นแบบ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดการอบรมสร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0) และบรรยาย "จากศ..
  21 กันยายน 2560  
   
ค้นพบ 314 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์