ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (นพ.อุดม คชินทร)หลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ปาฐกถา "ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต"..
  20 กรกฎาคม 2561  ตรวจเยี่ยม Partnership School นครปฐม-ราช..
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership..
  19 กรกฎาคม 2561  ตรวจเยี่ยม Partnership School อยุธยา
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี จากไทยเบฟ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโค..
  16 กรกฎาคม 2561  ผลประชุมสภาการศึกษา
        ผลประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. เป็นประธ..
  13 กรกฎาคม 2561  มอบนโยบายเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมมอบนโ..
  12 กรกฎาคม 2561  ม.44 จัดระเบียบ มทร.ล้านนา
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คสช. ฉบับแรกของปีนี้ ใช้มาตรา 44 จัดระเบียบและแก้ไ..
  7 กรกฎาคม 2561  ร่วมมือกับ วธ.เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
        ศธ.ร่วมมือ วธ. ส่งเสริมเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคดิจิทัล
  7 กรกฎาคม 2561  ติดตามโครงการอาหารกลางวัน จ.ระยอง
        นายกรัฐมนตรี และีรัฐมนตรี ศธ. ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน และการจัดการศึกษาเพ..
  5 กรกฎาคม 2561  ประชุมติดตามความก้าวหน้า Partnership Sch..
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดกา..
  2 กรกฎาคม 2561  ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
        รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" ชี้การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสำ..
  29 มิถุนายน 2561  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
        ศธ. ร่วมหารือโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี 2561-2570 ตั้งเป้าหมายผลิตแพท..
  27 มิถุนายน 2561  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มัธยมวานรนิวาส
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพร..
  25 มิถุนายน 2561  ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษา
        ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร บรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางกระทรวงการอุดมศึ..
  15 มิถุนายน 2561  ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
        รมช.ศธ."นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบ..
  11 มิถุนายน 2561  Thailand-Japan Student Science Fair
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาก..
  8 มิถุนายน 2561  กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
        รมต.ประจำสำนักนายกฯ - รมว.วิทยาศาสตร์ฯ - รมช.ศธ. (นพ.อุดม คชินทร) หารือกับ ทปอ.ม..
  8 มิถุนายน 2561  สานพลังการศึกษา
        นพ.อุดม คชินทร เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในการประชุม "สานพลังการศึกษา..
  6 มิถุนายน 2561  เริ่มต้น Partnership School 42 รร
        42 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เตรียมลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน 5 มิ..
  31 พฤษภาคม 2561  แนวทางตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ชี้แจงแนวทางตั้งกระทรวงใหม่ โดยให้การอุดมศึกษาเป็นหลัก ค..
  29 พฤษภาคม 2561  เยียวยาปรับเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนใ..
        ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร เผย ครม.เห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบ..
  28 พฤษภาคม 2561  
   
ค้นพบ 412 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์