ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครราชสีมา
        รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญขอ..
  21 สิงหาคม 2560  ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด..
  19 สิงหาคม 2560  การประชุมสภาลูกเสือไทย
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ "กิจการลูกเสือไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และค..
  18 สิงหาคม 2560  ภารกิจที่ จ.เชียงใหม่
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่..
  17 สิงหาคม 2560  ประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยาย ’นโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษา’ ในการประชุมม..
  16 สิงหาคม 2560  @ราชประชาสมาสัยฯ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและศาสตร์พระราชา ที่โรงเรียนราชประชาส..
  15 สิงหาคม 2560  สัมมนา กศจ.ภาคกลาง
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรท..
  10 สิงหาคม 2560  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานของโรงเรีย..
  10 สิงหาคม 2560  สัมมนาการบริหารงานบุคคล ใน กศจ.ภาคเหนือ
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคล ในคณะกรรมการศึกษาธิกา..
  7 สิงหาคม 2560  สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่
        "ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" เปิดงานสืบสานพระราชดำริ "รวมใจชาวลำปาง สืบสาน..
  7 สิงหาคม 2560  ที่ รร.ปทุมวิไล
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และบรรยายพิ..
  5 สิงหาคม 2560  โรงเรียนคุณธรรม-ศาสตร์พระราชา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะนักเรียนที่นนทบุรี 2 โรงเรียน เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโร..
  2 สิงหาคม 2560  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค..
  28 กรกฎาคม 2560  ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยาย "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" ที่มหาวิทย..
  27 กรกฎาคม 2560  พบปะนักเรียนวัฒนาวิทยาลัย
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ "คุณธรรม" แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเร..
  27 กรกฎาคม 2560  ขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา"
        ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ร่วมขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา และโรงเรียนคุณธรรม ที่ รร.หอวัง แล..
  26 กรกฎาคม 2560  เตรียมนำแผน กศ.แห่งชาติสู่การปฏิบัติ
        สกศ.จัดประชุม "แนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติกา..
  26 กรกฎาคม 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 28/2560 โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการก..
  26 กรกฎาคม 2560  เฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ค.นี้
        งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่ง..
  24 กรกฎาคม 2560  หารือกับนิวซีแลนด์
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ และคณะ เข้าเยี่ยมคา..
  24 กรกฎาคม 2560  
   
ค้นพบ 272 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์