ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)แผนการศึกษาพื้นที่ชายแดน
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ บรรยายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560..
  17 มิถุนายน 2560  วางระบบงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผย..
  15 มิถุนายน 2560  แผนการศึกษา 20 ปี สงขลาและสตูล
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับฟังผลการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา..
  15 มิถุนายน 2560  ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
        ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ขับเคลื่อนการยกระด..
  14 มิถุนายน 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 22/2..
  14 มิถุนายน 2560  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
        ครม.อนุมัติแก้ไขกฎกระทรวงการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 ฉบับ เ..
  13 มิถุนายน 2560  ซักซ้อมความเข้าใจโครงการห้องเรียนกีฬา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ปี..
  9 มิถุนายน 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค..
  7 มิถุนายน 2560  เพิ่มห้องเรียนกีฬาอีก 4 จังหวัด
        "สุรเชษฐ์" เห็นชอบให้ สพฐ. ขยายห้องเรียนกีฬา เพิ่มอีก 4 จังหวัด ที่ชัย..
  6 มิถุนายน 2560  สรุปการประชุมจัดทำแผนการศึกษาพื้นที่ชายแ..
        รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา..
  3 มิถุนายน 2560  แผนการศึกษาชายแดน อีสานตอนบน
        พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ช..
  2 มิถุนายน 2560  โครงการห้องเรียนอาชีพ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "..
  1 มิถุนายน 2560  ประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
        รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเ..
  31 พฤษภาคม 2560  แผนการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคเหนือ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รับฟังผลการประชุมและเป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจั..
  27 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบโรงเรียนห้องเรียนกีฬา ภาคเหนือ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เห็นชอบให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบ..
  27 พฤษภาคม 2560  ประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
        "สุรเชษฐ์" ประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ..
  25 พฤษภาคม 2560  แผนยุทธศาสตร์การศึกษานราธิวาส 20 ปี
        สพฐ.จัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชา..
  24 พฤษภาคม 2560  ให้กำลังใจทีม Sport Program
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ให้กำลังใจทีม "Sport Program" เข้าร่วมแข่งขันวอล..
  23 พฤษภาคม 2560  ห้องเรียนกีฬา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคกลาง ที่สมุทร..
  20 พฤษภาคม 2560  แผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนตะวันตก
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชาย..
  19 พฤษภาคม 2560  
   
ค้นพบ 249 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์