ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)ครม.สัญจร ที่นครราชสีมา
        รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำค..
  21 สิงหาคม 2560  ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ EEC
        ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Econom..
  16 สิงหาคม 2560  เตรียมลงพื้นที่ ครม.สัญจร
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 31/2560 โดยได้มีการห..
  17 สิงหาคม 2560  ประชุมองค์กรหลัก
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค..
  8 สิงหาคม 2560  ติดตามงาน ศธ.ส่วนหน้า
        "สุรเชษฐ์" ประชุมติดตามงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) และการสร้างการร..
  3 สิงหาคม 2560  ร่วมพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตชด.
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม..
  2 สิงหาคม 2560  แถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุน EEC
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และผู้บริหาร สอศ. ร่วมแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเข..
  27 กรกฎาคม 2560  ห้องเรียนอาชีพ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการ "ห้องเรียน..
  17 กรกฎาคม 2560  ศูนย์ประสานงาน EEC จ.ระยอง
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน..
  14 กรกฎาคม 2560  ภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)
        รองนายกรัฐมนตรี "พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง" เปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการ..
  12 กรกฎาคม 2560  พบครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พบปะครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 ..
  11 กรกฎาคม 2560  เยี่ยมเยียนนักเรียนตาดีกา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียน ครู และผู้นำชุมชน ณ ..
  9 กรกฎาคม 2560  พบนักเรียนสานฝันที่ จ.ยะลา-ปัตตานี
        "สุรเชษฐ์" พบปะนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแด..
  8 กรกฎาคม 2560  เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ที่ปัตตานี
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.และรอง หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหว..
  8 กรกฎาคม 2560  ทุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
        "สุทัศน์-อดินันท์-ชัยพฤกษ์-การุณ" และผู้บริหาร ศธ.ร่วมมอบทุนการศึกษา น..
  8 กรกฎาคม 2560  ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนา..
  7 กรกฎาคม 2560  ประชุม คปต.กลุ่มภารกิจงานที่ 4
        ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ศาสนา..
  6 กรกฎาคม 2560  ทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่..
        "สุรเชษฐ์" มอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต&quo..
  5 กรกฎาคม 2560  ลงนามความร่วมมือห้องเรียนกีฬา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบ..
  4 กรกฎาคม 2560  ผลิต-พัฒนากำลังคนอาชีวะ รองรับ EEC
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน..
  30 มิถุนายน 2560  
   
ค้นพบ 271 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์