ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)มอบนโยบายในการประชุม อ.กรอ.อศ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอก..
  20 กรกฎาคม 2561  เยือนโมร็อกโก
        รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เยือนโมร็อกโก เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาแล..
  13 กรกฎาคม 2561  ประชุมสรุปผลไทยนิยม ยั่งยืน
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.​มอบนโยบายในการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงก..
  6 กรกฎาคม 2561  แก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา
        ศปบ.จชต.หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) จัดพิธีเปิดโครงการรายงานผลการดำเนินการแ..
  6 กรกฎาคม 2561  ศธ.ส่วนหน้าเคลื่อนที่ จ.นราธิวาส
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดโครงการ "กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ จังห..
  3 กรกฎาคม 2561  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ
        ผลการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 5/2561 โ..
  29 มิถุนายน 2561  ติดตามห้องเรียนกีฬา สมุทรสาคร
        ศธ.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนกีฬา (Sport Program) โรงเรียนเฉลิ..
  26 มิถุนายน 2561  ศูนย์ประสานงานผลิตพัฒนากำลังคน
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคใต..
  25 มิถุนายน 2561  ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและพัฒนามนุษย์
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นสักขีพยานพิธีมอบบันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายควา..
  23 มิถุนายน 2561  3 ปีแห่งการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
        บทความพิเศษ : 3 ปีแห่งการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม นำไปส..
  19 มิถุนายน 2561  เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตกำลังคนอาชีวะ ภ..
        พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและ..
  19 มิถุนายน 2561  พัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวะ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานเปิดงาน "การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอ..
  16 มิถุนายน 2561  ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นครสวรรค์
        รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงา..
  11 มิถุนายน 2561  ศูนย์ประสานงานผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา
        ศธ.เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ร้อ..
  27 พฤษภาคม 2561  พบปะนักเรียนสานฝัน ที่นาทวี
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ..
  27 พฤษภาคม 2561  ผลประชุมองค์กรหลัก
        ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 11/2561 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการ..
  23 พฤษภาคม 2561  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เผย ครม.เห็นชอบ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" (Anti-..
  23 พฤษภาคม 2561  ห้องเรียนกีฬา
        พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงา..
  21 พฤษภาคม 2561  แต่งกายตามหลักศาสนา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จชต. และ รมช.ศึกษาธิการ เผย ศธ.อน..
  21 พฤษภาคม 2561  ศูนย์ประสานงานผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง ..
  16 พฤษภาคม 2561  
   
ค้นพบ 359 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์