ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)หนุนการสอนคณิต-วิทย์
        เสมา2 หนุนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์
  15 กันยายน 2562  ว.เกษตรและ ว.ประมง "ปลอด 3 สารเคมี..
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.แถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการปร..
  12 กันยายน 2562  ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี - นครศรีฯ
        เสมา2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และมอบนโยบายการพัฒนาเด็กแล..
  10 กันยายน 2562  ตรวจเยี่ยม สทศ.-สมศ.
        เสมา2 ตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานแล..
  7 กันยายน 2562  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
        เสมา2 ลงลุยน้ำร้อยเอ็ดช่วยปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชน พร้อมฝากผู้บริหาร วษท.ทั่วประเ..
  4 กันยายน 2562  Smart Farming 47 Aggie
        เสมา2 ผลักดัน Smart Farming สู่วิทยาลัยเกษตรฯ-ประมงทั่วประเทศ
  30 สิงหาคม 2562  สร้างเด็กไทยตอบโจทย์ยุค AI
        เสมา2 ฝากผู้บริหารมัธยม ปรับการสอนกระตุ้นทักษะการคิดเชิงระบบ ตอบโจทย์ยุค AI สร้า..
  29 สิงหาคม 2562  ศธ.ชูเทคโนโลยีฐานวิทย์
        การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ที่เชี..
  28 สิงหาคม 2562  งานมหกรรมการศึกษา
        การศึกษาเหมือนการปลูกคน ต้องใช้เวลาสร้างให้แกร่งรอบด้าน ก่อนไปช่วยพัฒนาประเทศ
  26 สิงหาคม 2562  นวัตกรรมการศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษา ด้วยศาสตร..
  25 สิงหาคม 2562  ส่งเสริมการเรียนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
        คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "วิกฤตสิ่..
  23 สิงหาคม 2562  พิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาชีวศึกษาเกษตรกร..
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการบริหาร..
  21 สิงหาคม 2562  ประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก
        ประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก “นายกำพล วัชรพล” ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษาแ..
  22 สิงหาคม 2562  โครงงานนักเรียน
        รมช.คุณหญิงกัลยา ฝากเด็กห้องเรียนพิเศษให้ความสำคัญกับการโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้..
  20 สิงหาคม 2562  โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะ ระดับชาติ
        พิธีมอบโล่รางวัล "การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุ..
  20 สิงหาคม 2562  วันคล้ายวันสถาปนา สอศ.
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานค..
  19 สิงหาคม 2562  ลงพื้นที่มหาสารคาม
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจั..
  14 สิงหาคม 2562  "Coding" สร้างคนสู่ศตวรรษที่21
        รมช.ศึกษาธิการ แถลงนโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 หนุนเด็กไทยได้เ..
  9 สิงหาคม 2562  เปิดประชุมผู้นำอาชีวะ​อาเซียน
        รมช.ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน "ASEAN ..
  2 สิงหาคม 2562  วางแผนผลิตคนทุกช่วงวัย
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่..
  2 สิงหาคม 2562  
   
ค้นพบ 484 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์