ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)ผลประชุมองค์กรหลัก
        ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 11/2561 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการ..
  23 พฤษภาคม 2561  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เผย ครม.เห็นชอบ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" (Anti-..
  23 พฤษภาคม 2561  ห้องเรียนกีฬา
        พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงา..
  21 พฤษภาคม 2561  แต่งกายตามหลักศาสนา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จชต. และ รมช.ศึกษาธิการ เผย ศธ.อน..
  21 พฤษภาคม 2561  ศูนย์ประสานงานผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง ..
  16 พฤษภาคม 2561  ห้องเรียนดนตรี
        สพฐ.ขยายโครงการห้องเรียนดนตรี จากเดิมมี 3 โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มอีก..
  11 พฤษภาคม 2561  นวัตกรรมการสอนภาษาไทย
        ศธ. รุกยกระดับการใช้ภาษาไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ให้มีคุณภาพ จัดงานแสดงนวัตกรรมการเร..
  9 พฤษภาคม 2561  ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์เข้าสู่ระบบอุตสาหก..
        รมช.ศธ."สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ติดตามโครงการขับเคลื่อนส..
  7 พฤษภาคม 2561  สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานเปิดการแสดงพหุวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค ในโครงการ "..
  4 พฤษภาคม 2561  ทีมขับเคลื่อนไทยนิยมฯ ภาคอีสาน
        ศธ.จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ..
  30 เมษายน 2561  ทีมขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ภาคเหนือ
        กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ..
  29 เมษายน 2561  หลักสูตรแกนกลางปอเนาะ
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุท..
  27 เมษายน 2561  ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ภาคกลาง-ตวอ.
        ศธ.ประชุมทีมขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ภาคกลางและภาคตะวันออก ..
  27 เมษายน 2561  ขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน" ภ..
        ศธ.จัดประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภ..
  20 เมษายน 2561  "ทรู" มอบโน้ตบุ๊คสู่ชายแดนใต้
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ร่วมพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู..
  20 เมษายน 2561  ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรม..
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวั..
  11 เมษายน 2561  ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์เข้าสู่ระบบอุตสาหก..
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบ..
  9 เมษายน 2561  ปรับปรุงระบบบูรณาการศึกษา จชต.
        คกก.บูรณาการศึกษา จชต. เห็นชอบตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดก..
  3 เมษายน 2561  ไทยนิยม ยั่งยืน
        ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ครั้งที่ 1/2561..
  27 มีนาคม 2561  สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา
        ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสา..
  27 มีนาคม 2561  
   
ค้นพบ 344 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์