ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)ผลิตกำลังคนรองรับ EEC
        สอศ. จัดประชุมพิจารณากรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐ..
  24 เมษายน 2560  ทีม "Sport Program"
        รมช.ศธ. เยี่ยมนักเรียนโครงการ "ห้องเรียนกีฬา-สานฝันฯ" รวมทีม "Spo..
  24 เมษายน 2560  แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 20 ปี
        กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมสัมมนา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ..
  23 เมษายน 2560  นักเรียนสานฝันฯ อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหว..
  21 เมษายน 2560  ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะที่ปัตตานี
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาป..
  20 เมษายน 2560  ผลการประชุมองค์กรหลัก
        ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 15/2560 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิก..
  18 เมษายน 2560  ประเพณีสงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
        กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีธีรดน้ำขอพร "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธ..
  10 เมษายน 2560  ปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค..
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ และเป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ..
  8 เมษายน 2560  นักเรียนสานฝันฯ อบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพ..
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯ อบรม "การเรีย..
  6 เมษายน 2560  เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
        ศปบ.จชต.จัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธ..
  5 เมษายน 2560  แผนการศึกษาชายแดนภาคใต้ 20 ปี
        ศปบ.จชต. หรือกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า แถลงสรุปผลงานรอบ 6 เดือน และเตรียมขับเคลื..
  30 มีนาคม 2560  สรุปแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการ EEC
        พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการจ..
  25 มีนาคม 2560  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
        ศธ.สัมมนาจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภา..
  24 มีนาคม 2560  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในช..
  22 มีนาคม 2560  ชุมนุมลูกเสือ จชต.ครั้งยิ่งใหญ่
        ศธ.-สตูล แถลงข่าวเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่า..
  20 มีนาคม 2560  ภารกิจที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ อ.แม่สอด เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกร..
  18 มีนาคม 2560  กีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา
        สพฐ.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1 "กระบี่เกม..
  13 มีนาคม 2560  ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนา..
        สำนักงาน กศน. จัดประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กลุ่มสำนักงาน ก..
  9 มีนาคม 2560  ภารกิจที่สตูล
        ลงพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล เพื่อประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ..
  27 กุมภาพันธ์ 2560  พัฒนาคุณภาพการศึกษา พท.ชายแดน
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน..
  26 กุมภาพันธ์ 2560  
   
ค้นพบ 222 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์