ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)บูรณาการด้านการศึกษาภาคเหนือ
        ศธ.ขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาภาคเหนือ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช..
  15 มกราคม 2562  ลงพื้นที่ กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย..
  14 มกราคม 2562  เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศ..
  11 มกราคม 2562  ช่วยเหลือ-ฟื้นฟู-ดูแลประชาชน
        ศธ.เตรียมแนวทางช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลสถานศึกษาและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิ..
  8 มกราคม 2562  EDU Digital 2019 เชียงใหม่
        พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ เป็นประธาน​เปิด​งานประชุม..
  6 มกราคม 2562  ลานกีฬา​เพื่อ​ประชาชน
        ศธ.ขับเคลื่อน​นโยบาย​รัฐบาล​ เปิด​ลานกีฬา​เพื่อ..
  4 มกราคม 2562  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากาญจนบุรี
        พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธ..
  28 ธันวาคม 2561  เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ตามกลไกประชารัฐ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาค..
  28 ธันวาคม 2561  อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ ..
  26 ธันวาคม 2561  5K Dream Run
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานปล่อยตัวกิจกรรม “5K Dream Run วิ่งสานฝันการศึกษา..
  23 ธันวาคม 2561  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเ..
  22 ธันวาคม 2561  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ
        พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธ..
  21 ธันวาคม 2561  บูรณาการการศึกษาชายแดนใต้
        ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย..
  19 ธันวาคม 2561  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 6 ภาค
        ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ร..
  18 ธันวาคม 2561  สพฐ. เกมส์ 2561
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการแข..
  17 ธันวาคม 2561  ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อีสานตอนบน 1
        รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่อุดรธานี ติดตามค..
  13 ธันวาคม 2561  ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. ร่วมให้กำลังใจนั..
  9 ธันวาคม 2561  ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
        รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ติดตามการขับเคลื่อน..
  7 ธันวาคม 2561  ผลประชุมองค์กรหลัก
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเ ป็นประธานการประชุมผู้..
  5 ธันวาคม 2561  แผนพัฒนาภาค
        ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาภาค (พ..
  30 พฤศจิกายน 2561  
   
ค้นพบ 425 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์