ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)ศูนย์ระดับภาคอาชีวศึกษาแห่งที่ 2
        ศธ.เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหว..
  20 ตุลาคม 2560  แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
        ศธ.จัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค โดย พล.อ.สุรเ..
  18 ตุลาคม 2560  "ศรีสะเกษ" ให้กำลังใจนักเรียนม..
        แชมป์โลก WBC "ศรีสะเกษ" ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬามวยโครง..
  14 ตุลาคม 2560  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรค..
  13 ตุลาคม 2560  สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรีย..
  6 ตุลาคม 2560  ผลประชุมองค์กรหลัก
        ที่ประชุมองค์กรหลัก โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธาน ได้หารือการพัฒนาคุณภาพก..
  4 ตุลาคม 2560  นายกฯ มอบนโยบายพัฒนาพื้นที่พิเศษ
        นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดิ..
  25 กันยายน 2560  เปิดสัมมนามิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เ..
  24 กันยายน 2560  ครม.สัญจร ภาคกลาง
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านศูนย..
  18 กันยายน 2560  มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ให้นโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมสัมม..
  14 กันยายน 2560  ประชุมทบทวนแผนงานภารกิจ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประชุมทบทวนแผนงานภารกิจการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนา..
  9 กันยายน 2560  ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้
        ที่ประชุมองค์กรหลัก เห็นชอบโครงการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภา..
  5 กันยายน 2560  แผนการศึกษา พท.พิเศษ 35 จังหวัด
        ศธ.จัดเวิร์คช็อป เพื่อทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาพื้นที่พิเศษใน 35 จังหวัด..
  4 กันยายน 2560  EEC TVET Career Center
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาช..
  25 สิงหาคม 2560  รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั..
  24 สิงหาคม 2560  ครม.สัญจร ที่นครราชสีมา
        รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำค..
  21 สิงหาคม 2560  ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ EEC
        ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Econom..
  16 สิงหาคม 2560  เตรียมลงพื้นที่ ครม.สัญจร
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 31/2560 โดยได้มีการห..
  17 สิงหาคม 2560  ประชุมองค์กรหลัก
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค..
  8 สิงหาคม 2560  ติดตามงาน ศธ.ส่วนหน้า
        "สุรเชษฐ์" ประชุมติดตามงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) และการสร้างการร..
  3 สิงหาคม 2560  
   
ค้นพบ 286 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์