ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
        เสมา 2 เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ณ อาคาร 15 ป..
  5 พฤศจิกายน 2562  แถลงผลงานนโยบาย ในรอบ 2 เดือน
        คุณหญิงกัลยา เผยความก้าวหน้านโยบาย Coding ง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัล และ อาชี..
  21 ตุลาคม 2562  อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต
        เสมา 2 เปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ครั..
  11 ตุลาคม 2562  Worlddidac Asia 2019
        คุณหญิงกัลยา เปิดงาน "Worlddidac Asia 2019 & Asia Didac Forum" ณ ไบเทค..
  17 ตุลาคม 2562  น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ
        รมช.คุณหญิงกัลยา แถลงข่าวงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ
  8 ตุลาคม 2562  จิตอาสา
        คุณหญิงกัลยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์​ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวน..
  2 ตุลาคม 2562  20th GLOBE Thailland
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 20 ป..
  30 กันยายน 2562  ประกวดทักษะภาษาจีน
        เสมา 2 เปิดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "..
  27 กันยายน 2562  ฟังความเห็น พรบ.การศึกษาฯ
        เสมา 2 เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .....
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  ดูงานเกษตรชุมชน
        เสมา2 ดูงานศูนย์สาธิตการเกษตรฯ พร้อมผลักดันโครงการ Smart Farming 47 Aggie สนองนโ..
  23 กันยายน 2562  หนุนการสอนคณิต-วิทย์
        เสมา2 หนุนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์
  15 กันยายน 2562  ว.เกษตรและ ว.ประมง "ปลอด 3 สารเคมี..
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.แถลงข่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการปร..
  12 กันยายน 2562  ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี - นครศรีฯ
        เสมา2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และมอบนโยบายการพัฒนาเด็กแล..
  10 กันยายน 2562  ตรวจเยี่ยม สทศ.-สมศ.
        เสมา2 ตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานแล..
  7 กันยายน 2562  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
        เสมา2 ลงลุยน้ำร้อยเอ็ดช่วยปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชน พร้อมฝากผู้บริหาร วษท.ทั่วประเ..
  4 กันยายน 2562  Smart Farming 47 Aggie
        เสมา2 ผลักดัน Smart Farming สู่วิทยาลัยเกษตรฯ-ประมงทั่วประเทศ
  30 สิงหาคม 2562  สร้างเด็กไทยตอบโจทย์ยุค AI
        เสมา2 ฝากผู้บริหารมัธยม ปรับการสอนกระตุ้นทักษะการคิดเชิงระบบ ตอบโจทย์ยุค AI สร้า..
  29 สิงหาคม 2562  ศธ.ชูเทคโนโลยีฐานวิทย์
        การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ที่เชี..
  28 สิงหาคม 2562  งานมหกรรมการศึกษา
        การศึกษาเหมือนการปลูกคน ต้องใช้เวลาสร้างให้แกร่งรอบด้าน ก่อนไปช่วยพัฒนาประเทศ
  26 สิงหาคม 2562  นวัตกรรมการศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษา ด้วยศาสตร..
  25 สิงหาคม 2562  
   
ค้นพบ 494 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์