ข่าว :: ภารกิจ รมช.ศธ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)โครงการทำมาค้าขาย
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เปิดประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิต ภา..
  14 มีนาคม 2562  MOE Champion Cup 2019
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการแข่งขันฟุตบอล "แชมป์ชนแชมป์ : MOE Champi..
  11 มีนาคม 2562  EDU Digital 2019 ภาคใต้
        สพฐ.ขับเคลื่อนการศึกษา​ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "EDU Digital 2019" ภ..
  9 มีนาคม 2562  อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวในงานมหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่..
  8 มีนาคม 2562  พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr Bradley Rickelman ผู้เชี่ยวชาญ..
  7 มีนาคม 2562  กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งช..
  6 มีนาคม 2562  ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา 6 ภาค
        บทความ "ศธ.สร้างความเข้มแข็งการศึกษาทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการ..
  22 กุมภาพันธ์ 2562  การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามน..
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานการประชุม..
  18 กุมภาพันธ์ 2562  MOE CUP ครั้งที่ 2
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพ..
  15 กุมภาพันธ์ 2562  ขับเคลื่อน รร.คุณภาพประจำตำบล
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มอบแนวทางขับเคลื่อนในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโร..
  14 กุมภาพันธ์ 2562  นำประชากรวัยเรียนกลับเข้าระบบการศึกษา
        กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ "ศธ.ร่วมมือ 5 กระทรวงหลัก นำประชากรวัยเรียน..
  14 กุมภาพันธ์ 2562  เรือเก็บผักตบชวาต้นแบบ
        พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ ติดตามนวัตกรรมต้นแบบ "เรือเก็บผั..
  13 กุมภาพันธ์ 2562  วิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา
        พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข..
  11 กุมภาพันธ์ 2562  ตรวจติดตามศูนย์ประสานงานฯ อาชีวศึกษา
        พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจติดตาม​ผลกา..
  9 กุมภาพันธ์ 2562  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใ..
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด..
  8 กุมภาพันธ์ 2562  ผลประชุมองค์กรหลัก
        ผลประชุมองค์กรหลัก ศธ. มี 3 ประเด็นหลักที่หารือครั้งนี้ คือ 1) ออกมาตรการแก้ไขปั..
  6 กุมภาพันธ์ 2562  เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือการเพิ่มโอกาสการเข้า..
  5 กุมภาพันธ์ 2562  English Mobile Unit
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ชลบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาอังก..
  4 กุมภาพันธ์ 2562  EDU Digital 2019 ภาคตะวันออก
        พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ กล่าวใน​งานประชุม​วิชาการ..
  3 กุมภาพันธ์ 2562  ขับเคลื่อนแผนบูรณาการระดับภาค
        พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณากา..
  31 มกราคม 2562  
   
ค้นพบ 451 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์