ข่าว :: ก้าวใหม่การศึกษาไทยก้าวไกลการศึกษาโลกการฝึกอบรมนานาชาติว่าด้วยหลักปรัชญาของเศ..
       
  14 มีนาคม 2555  การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการศึกษาของ..
       
  23 มิถุนายน 2553  ผนึกความร่วมมือด้านการศึกษา สู่การสร้างป..
       
  24 พฤษภาคม 2553  การสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ ..
       
  11 มกราคม 2553  การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม..
       
  11 มกราคม 2553  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโน้มการปฏิรูปก..
       
  11 มกราคม 2553  การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม..
       
  11 มกราคม 2553  การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ..
       
  11 มกราคม 2553  การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร..
       
  11 มกราคม 2553  ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคสู่การขั..
       
  11 มกราคม 2553  รมว.ศธ.กระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับ..
       
  1 กรกฎาคม 2552  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามความ..
       
  1 กรกฎาคม 2552  เผยนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน 21 คน สร้างชื่..
       
  27 พฤษภาคม 2552  Presentation of Dr. Chinnapat Bhumirat, ..
       
  1 พฤษภาคม 2552  ปศธ. กล่าวปราศรัยในการประชุมคณะกรรมการบร..
       
  1 พฤษภาคม 2552  การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 44 และการประช..
       
  21 เมษายน 2552  ผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอัง..
       
  21 เมษายน 2552  กระทรวงศึกษาธิการไทยมั่นใจและพร้อมจัดประ..
       
  6 มีนาคม 2552  ความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาผู้บริหารกา..
       
  26 กุมภาพันธ์ 2552  กระทรวงศึกษาธิการไทย พร้อมนำการขับเคลื่อ..
       
  18 กุมภาพันธ์ 2552  
   
ค้นพบ 71 รายการ
Back   1  2  3  4 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์