ข่าว :: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามติ ครม. 4 ธ.ค.61
        มติคณะรัฐมนตรี 4 ธันวาคม 2561 อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหา..
  4 ธันวาคม 2561  มติ ครม.20 พ.ย.61
        มติคณะรัฐมนตรี 20 พฤศจิกายน 2561 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง คือ ..
  20 พฤศจิกายน 2561  ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
        ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ 3 ด้าน คือ 1) การให้..
  24 ตุลาคม 2561  มติ ครม. 2 ต.ค.61
        มติ ครม. 2 ต.ค.61 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาขอ..
  2 ตุลาคม 2561  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.
        ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนต..
  25 กันยายน 2561  อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการ กช.
        ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "นายชลำ อรรถธรรม" ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมก..
  18 กันยายน 2561  ครม.อนุมัติงบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางกา..
        ครม.อนุมัติงบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและแนวทางการกำหนดมาตรการบริหารและพ..
  11 กันยายน 2561  เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศ..
        ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. …. และอนุมัติแต่งตั้งนายนพ..
  4 กันยายน 2561  ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.
        ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึ..
  4 กันยายน 2561  มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
        ครม.อนุมัติการจัดทำบันทึกความร่วมมือก่อตั้ง KOSEN ในไทย และสนับสนุนนักเรียนไทยไป..
  21 สิงหาคม 2561  มติ ครม.14 ส.ค.61
        ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา และกฎกระทรวงเกี่ย..
  14 สิงหาคม 2561  เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
        ศาสตราจารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร รมช.ศึกษาธิการ̴..
  7 สิงหาคม 2561  อนุมัติงบ390ล้าน ยกระดับการศึกษาในพื้นที..
        ครม.อนุมัติงบกลาง 390 ล้านบาท ยกระดับพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี รอ..
  17 กรกฎาคม 2561  มติ ครม. 10 ก.ค.2561
        ครม.อนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาและวิจัยกับโมร็อกโก..
  10 กรกฎาคม 2561  ตั้งมหาวิทยาลัยอมตะรองรับ Smart City
        ครม.เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เ..
  19 มิถุนายน 2561  ครม.อนุมัติวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
        ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 1 ราย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิช..
  12 มิถุนายน 2561  แต่งตั้งศึกษาธิการภาค 15
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใ..
  5 มิถุนายน 2561  เยียวยาร้อยละ 8
        ครม.เห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเยียวยาปรับ..
  28 พฤษภาคม 2561  ครม.เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
        ครม.เห็นชอบ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education) ครอ..
  23 พฤษภาคม 2561  ครม.แต่งตั้งศึกษาธิการภาค 1
        มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง คือ อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลั..
  15 พฤษภาคม 2561  
   
ค้นพบ 288 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์