ข่าว :: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามติ ครม. 13 สค. 62
        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิก..
  13 สิงหาคม 2562  มติ ครม. 30 ก.ค.2562
        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เ..
  31 กรกฎาคม 2562  มติ ครม. 11 มิ.ย.62
        มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง 1) อนุมัติร่างกฎกระทรวงในการจ..
  12 มิถุนายน 2562  มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62
        มติคณะรัฐมนตรี 28 พ.ค.62 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการปรับปฏิทินง..
  28 พฤษภาคม 2562  ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
        มติ ครม. 21 พ.ค.62: การขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดำเนินกิจกรร..
  22 พฤษภาคม 2562  อายุครบ 60 ปีรับราชการต่อไป
        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการใ..
  22 พฤษภาคม 2562  วันหยุดราชการประจำปี
        มติคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2562 รับทราบกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมง..
  21 พฤษภาคม 2562  3 มิ.ย.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
        มติคณะรัฐมนตรี 14 พ.ค.62 มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพ..
  14 พฤษภาคม 2562  มติ ครม.7 พ.ค.62
        มติ ครม.7 พ.ค. 62 ที่เกี่ยวข้อง 4 เรื่อง เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, ..
  7 พฤษภาคม 2562  มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี
        มติ ครม.30 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐ..
  30 เมษายน 2562  ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รั..
  25 เมษายน 2562  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ.
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แ..
  17 เมษายน 2562  ส่ง นศ.จชต.เข้าเรียนมหาวิทยาลัย
        ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสล..
  9 เมษายน 2562  มติ ครม.19 มี.ค.62
        มติ ครม.19 มีนาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2 เรื่อง คือ เห็นชอบมาตรการบริหา..
  19 มีนาคม 2562  มติ ครม. 5 มี.ค.62
        มติคณะรัฐมนตรี 5 มี.ค.62 ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.3 เรื่อง คือ รับทราบ รร.คุณภาพประจำ..
  5 มีนาคม 2562  มติ ครม.26 ก.พ.62
        นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภา..
  26 กุมภาพันธ์ 2562  ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.3 ราย
        มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ..
  12 กุมภาพันธ์ 2562  ป้องกันการทุจริตโอกาสในการเข้าเรียน
        ครม.รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อ..
  5 กุมภาพันธ์ 2562  มติ ครม. 29 ม.ค.62
        ครม.เห็นชอบการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลช่วงที่ 3 ระยะ 5..
  29 มกราคม 2562  มติ ครม.22 ม.ค.62
        สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษา..
  26 มกราคม 2562  
   
ค้นพบ 312 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์