ข่าว :: มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
        ศาสตราจารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิ​นทร รมช.ศึกษาธิการ̴..
  7 สิงหาคม 2561  อนุมัติงบ390ล้าน ยกระดับการศึกษาในพื้นที..
        ครม.อนุมัติงบกลาง 390 ล้านบาท ยกระดับพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี รอ..
  17 กรกฎาคม 2561  มติ ครม. 10 ก.ค.2561
        ครม.อนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาและวิจัยกับโมร็อกโก..
  10 กรกฎาคม 2561  ตั้งมหาวิทยาลัยอมตะรองรับ Smart City
        ครม.เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ จัดการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เ..
  19 มิถุนายน 2561  ครม.อนุมัติวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
        ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 1 ราย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิช..
  12 มิถุนายน 2561  แต่งตั้งศึกษาธิการภาค 15
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใ..
  5 มิถุนายน 2561  เยียวยาร้อยละ 8
        ครม.เห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเยียวยาปรับ..
  28 พฤษภาคม 2561  ครม.เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
        ครม.เห็นชอบ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education) ครอ..
  23 พฤษภาคม 2561  ครม.แต่งตั้งศึกษาธิการภาค 1
        มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง คือ อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลั..
  15 พฤษภาคม 2561  อาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่
        ครม.เห็นชอบโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มี..
  24 เมษายน 2561  มติ ครม.17 เม.ย.61
        มติ ครม.17 เม.ย.61 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง
  17 เมษายน 2561  อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนอาชีวศึ..
        ครม.อนุมัติในหลักการ โครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุน..
  14 เมษายน 2561  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        ครม.เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และแต่ง..
  27 มีนาคม 2561  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
        ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิที..
  20 กุมภาพันธ์ 2561  มติ ครม.6 กุมภาพันธ์ 2561
        ครม.อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่..
  6 กุมภาพันธ์ 2561  ครม.แต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ.
        ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ. และเห็นชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  9 มกราคม 2561  สนับสนุนสานพลังประชารัฐ
        ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการดำเนินโค..
  12 ธันวาคม 2560  ครม.เห็นชอบโครงการสานฝันฯ ปี กศ. 2561-65
        มติ ครม.28 พ.ย.60 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชายแดนใต้: เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬา..
  28 พฤศจิกายน 2560  ครม.อนุมัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง กศ.
        มติ ครม. 21 พ.ย.60 เกี่ยวกับการศึกษา 2 เรื่อง อนุมัติร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเ..
  21 พฤศจิกายน 2560  ครม.เห็นชอบตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
        เร็วๆ นี้ ประเทศไทยจะมีสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ "สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา"..
  7 พฤศจิกายน 2560  
   
ค้นพบ 277 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์