ข่าว :: รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 16-22 ตุลาคม..
       
  24 ตุลาคม 2557  สรุปรายงานการปฏิบัติตามนโยบายของ หน.คสช...
       
  20 ตุลาคม 2557  รายงานการปฏิบัติตามนโยบายของ หน.คสช. และ..
       
  20 ตุลาคม 2557  แบบรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผ..
       
  17 ตุลาคม 2557  แบบรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผ..
       
  17 ตุลาคม 2557  รายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ..
       
  17 ตุลาคม 2557  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดกา..
       
  3 ตุลาคม 2557  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (23..
       
  6 มิถุนายน 2557  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ ..
       
  21 พฤศจิกายน 2556  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกา..
       
  11 พฤศจิกายน 2556  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ..
       
  16 ตุลาคม 2556  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ..
       
  10 กันยายน 2556  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกา..
       
  27 สิงหาคม 2556  (UPDATE)รายงานผลการสั่งการของนายกรัฐมนตร..
       
  9 สิงหาคม 2556  (UPDATE) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร..
       
  6 สิงหาคม 2556  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ..
       
  20 มิถุนายน 2556  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 1 เดือน ( 1 - 3..
       
  15 พฤษภาคม 2556  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ..
       
  29 เมษายน 2556  ผลงานการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาขอ..
       
  29 เมษายน 2556  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ระหว..
       
  12 มีนาคม 2556  
   
ค้นพบ 29 รายการ
Back   1  2 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์