ข่าว :: บริการ dowload การเรียนการสอนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศปท.ศธ. ปี 2561
       
  15 กุมภาพันธ์ 2561  ภาพเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ปร..
       
  18 มกราคม 2561  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร..
       
  11 มกราคม 2561  สาร เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ&..
       
  10 มกราคม 2561  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..
       
  5 มกราคม 2561  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
       
  13 ธันวาคม 2560  แบบฟอร์มติดตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
       
  12 ธันวาคม 2560  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามก..
       
  20 พฤศจิกายน 2560  รายชื่อกฎหมายแปลเป็นภาษากลางอาเซียน (ภาษ..
       
  15 พฤศจิกายน 2560  การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท..
       
  13 พฤศจิกายน 2560  รายงานผลการเรียน ทุน ม.ท.ศ. และคู่มือสำห..
       
  6 พฤศจิกายน 2560  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒ..
       
  30 ตุลาคม 2560  สถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หมา..
       
  4 ตุลาคม 2560  (UPDATE 26/09/60)การคัดเลือกนักศึกษาทุนโ..
       
  11 กันยายน 2560  ปลัด.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอ..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุร..
  25 กันยายน 2560  ปลัด.ศธ.มอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.
       
  25 กันยายน 2560  การเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี..
       
  14 กันยายน 2560  ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ..
        ความเป็นมาและโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
  4 สิงหาคม 2560  บัญชีรหัสพยัญชนะย่อหน่วยงาน ในสังกัดกระท..
       
  20 กรกฎาคม 2560  แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโย..
       
  14 กรกฎาคม 2560  
   
ค้นพบ 399 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์