ข่าว :: บริการ dowload การเรียนการสอนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..
       
  26 พฤศจิกายน 2561  คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ..
       
  26 พฤศจิกายน 2561  โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
       
  6 พฤศจิกายน 2561  รายงานประจำปี 2559 -2560 กระทรวงศึกษาธิก..
       
  12 ตุลาคม 2561  ภาพงานเกษียณอายุราชการ และคนดีศักดิ์ศรีแ..
       
  24 กันยายน 2561  รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษ..
       
  6 สิงหาคม 2561  รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำ..
       
  6 สิงหาคม 2561  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..
       
  18 กรกฎาคม 2561  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562..
       
  16 กรกฎาคม 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2559 - 2561
       
  12 กรกฎาคม 2561  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์..
       
  21 มิถุนายน 2561  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ..
       
  13 มิถุนายน 2561  รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำ..
       
  18 พฤษภาคม 2561  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25..
       
  4 พฤษภาคม 2561  รวมคำสั่งของ ศปท.ศธ.
       
  3 พฤษภาคม 2561  หนังสือ ๑๐๘ คำถามพนักงานราชการ ๒
       
  9 เมษายน 2561  พิธีมอบเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู..
       
  9 เมษายน 2561  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต..
       
  3 เมษายน 2561  ข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามก..
       
  30 มีนาคม 2561  คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึก..
       
  26 มีนาคม 2561  
   
ค้นพบ 419 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์