ข่าว :: บริการ dowload การเรียนการสอนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
       
  17 มีนาคม 2560  (ร่าง) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔
       
  15 มีนาคม 2560  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..
       
  14 มีนาคม 2560  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..
       
  13 มีนาคม 2560  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้..
       
  24 กุมภาพันธ์ 2560  สรุปพระราชกระแสรับสั่งพระเจ้าอยู่หัวรัชก..
       
  24 กุมภาพันธ์ 2560  จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ..
       
  24 กุมภาพันธ์ 2560  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจ..
       
  22 กุมภาพันธ์ 2560  เอกสารบรรยายการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน..
       
  9 กุมภาพันธ์ 2560  รายงานข้อมูลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้..
       
  8 กุมภาพันธ์ 2560  สติ๊กเกอร์ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ กระทรวงศึกษา..
       
  11 มกราคม 2560  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบั..
       
  6 มกราคม 2560  คำขวัญวันเด็ก ปี 2560
       
  5 มกราคม 2560  คำขวัญวันครู ปี 2560
       
  29 ธันวาคม 2559  การประดับพระบรมฉายาลักษณ์
       
  19 ธันวาคม 2559  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..
       
  21 พฤศจิกายน 2559  การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธ..
       
  14 พฤศจิกายน 2559  คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแ..
       
  7 พฤศจิกายน 2559  (Update) เอกสารประกอบการประชุมจัดทำงบประ..
       
  4 พฤศจิกายน 2559  แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและกา..
       
  27 ตุลาคม 2559  
   
ค้นพบ 366 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์