ข่าว :: บริการ dowload การเรียนการสอนเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจ..
       
  22 กุมภาพันธ์ 2560  เอกสารบรรยายการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน..
       
  9 กุมภาพันธ์ 2560  รายงานข้อมูลสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้..
       
  8 กุมภาพันธ์ 2560  สติ๊กเกอร์ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ กระทรวงศึกษา..
       
  11 มกราคม 2560  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบั..
       
  6 มกราคม 2560  คำขวัญวันเด็ก ปี 2560
       
  5 มกราคม 2560  คำขวัญวันครู ปี 2560
       
  29 ธันวาคม 2559  การประดับพระบรมฉายาลักษณ์
       
  19 ธันวาคม 2559  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..
       
  21 พฤศจิกายน 2559  การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธ..
       
  14 พฤศจิกายน 2559  คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแ..
       
  7 พฤศจิกายน 2559  (Update) เอกสารประกอบการประชุมจัดทำงบประ..
       
  4 พฤศจิกายน 2559  แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและกา..
       
  27 ตุลาคม 2559  แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ..
       
  18 ตุลาคม 2559  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
       
  15 กันยายน 2559  แบนเนอร์รับเรื่องราวร้องทุกข์ถึง รมว.ศธ.
       
  9 กันยายน 2559  รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันที่ 31 ส..
       
  9 กันยายน 2559  แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน..
       
  17 สิงหาคม 2559  Download เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายการป..
       
  4 สิงหาคม 2559  เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ 7 ส..
       
  2 สิงหาคม 2559  
   
ค้นพบ 358 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์