ข่าว :: ข่าววงการศึกษาห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ..
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ..
  11 ธันวาคม 2561  สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ..
        สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41
  11 ธันวาคม 2561  ทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 6
        นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีรับมอบนักเรีย..
  9 ธันวาคม 2561  Global Education Meeting in Brussels, Be..
        ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมอภิปราย ช่วงการประชุมระ..
  6 ธันวาคม 2561  สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน
        สช. Kick Off โครงการ “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน” ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ..
  4 ธันวาคม 2561  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐม..
        การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีม..
  3 ธันวาคม 2561  สอศ. จับมือ บ.ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอวิส..
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ..
  4 ธันวาคม 2561  อาชีวะพัฒนาความร่วมมือกับจีน
        Mr.Ju Hongxia รองอธิการบดีวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาหลิวโจว เข้าเยี่ยมคารวะ ดร..
  30 พฤศจิกายน 2561  เลื่อนเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ป.ป.ช. เลื่อนเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน &..
  29 พฤศจิกายน 2561  สอศ.ฝึกอบรมทีมเตรียมพร้อมให้บริการ
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมก..
  29 พฤศจิกายน 2561  นโยบายและจุดเน้น ศธ.
        นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562
  29 พฤศจิกายน 2561  ASI@CONNECT
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรั..
  28 พฤศจิกายน 2561  หลักเกณฑ์เงินกู้ กยศ.
        ราชกิจจานุเบกษาเ มื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้..
  20 พฤศจิกายน 2561  หลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือก ผอ.สถานศึกษา
        ก.ค.ศ. ออกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู..
  20 พฤศจิกายน 2561  ศธ.ร่วมกับองค์การยูเนสโกเปิดตัวรายงานการ..
        นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธ..
  20 พฤศจิกายน 2561  สอศ.ร่วมเปิดบ้านอาชีวะ
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การเรียนการ..
  19 พฤศจิกายน 2561  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษ..
  15 พฤศจิกายน 2561  สกอ.ปฐมนิเทศ นักเรียนทุน
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่าโครงการ“สานฝันการกีฬ..
  14 พฤศจิกายน 2561  สพฐ.รับมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี
        นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็น..
  14 พฤศจิกายน 2561  สอศ. ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ..
  12 พฤศจิกายน 2561  
   
ค้นพบ 4803 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์