ข่าว :: ข่าววงการศึกษาราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ. นายกสภา และกรร..
  19 เมษายน 2562  เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาต..
        นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนัก..
  19 เมษายน 2562  ปลัด.ศธ. ร่วมพิธีประทานผ้าไตร เพื่ออัญเช..
        วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายการุณ สกุประดิษฐ์ ..
  18 เมษายน 2562  มาตรฐานทางจริยธรรม จนท.ของรัฐ
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เผยแพร่พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธร..
  17 เมษายน 2562  แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั..
  17 เมษายน 2562  หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามปฏิญญาอาเซี..
        นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปยังกรุงจาการ์ตา สาธ..
  17 เมษายน 2562  แผนแม่บท 5 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง..
  11 เมษายน 2562  แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ.
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ. 10 ราย ตั้งแต่วันที่ ..
  11 เมษายน 2562  ผลแข่งคณิต HOMC ที่เวียดนาม
        ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดแถลงข่าวว่า จา..
  9 เมษายน 2562  สถานศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN ..
        สถานศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN Safe School Champion
  4 เมษายน 2562  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
        ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยราม..
  8 เมษายน 2562  ระเบียบ/ประกาศ การศึกษาเอกชน
        ราชกิจจานุเบกษา 4 เม.ย.2562 เผยแพร่ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน 3..
  6 เมษายน 2562  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุด..
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..
  5 เมษายน 2562  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..
  5 เมษายน 2562  หน่วยงานอื่นของรัฐ กระทรวงวิทย์
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหน่วยงาน..
  5 เมษายน 2562  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เผยแพร่พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพ..
  5 เมษายน 2562  อาชีวะ ร่วมกับพีทีที
        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (ม..
  5 เมษายน 2562  สพฐ.จัดแข่งขันกีฬากระชับมิตร เชื่อมความส..
        สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬา “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬ..
  5 เมษายน 2562  สทศ. ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึก..
        สทศ. ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดอีกแล้ว ตรวจสอบผลคะแนน..
  4 เมษายน 2562  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ช..
        การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ..
  3 เมษายน 2562  
   
ค้นพบ 4897 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์