ข่าว :: ข่าววงการศึกษาสพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ภา..
        นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่..
  17 ตุลาคม 2562  สช. จัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน พัฒนาการจัดก..
        เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 62 นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ..
  16 ตุลาคม 2562  ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุค..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ..
  15 ตุลาคม 2562  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ..
        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ..
  15 ตุลาคม 2562  การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ซีมีโออ..
        ระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม Haian Beach & Spa เมืองดานัง สาธารณรัฐ..
  11 ตุลาคม 2562  รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานมหกรรมวิชาการมั..
        นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป..
  11 ตุลาคม 2562  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ..
        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือความร่วมมือ..
  11 ตุลาคม 2562  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไ..
        เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ..
  10 ตุลาคม 2562  แถลงข่าวการจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด..
        ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รอง..
  9 ตุลาคม 2562  ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแ..
        ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
  2 ตุลาคม 2562  การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษ..
        การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนองค์การ JICA ประจำประเทศไ..
  2 ตุลาคม 2562  การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด..
        การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยการศึกษา 2030 ครั้งที่ 5 5th Asia-Pac..
  2 ตุลาคม 2562  การประชุม Asian Summit on Education & Sk..
        การประชุม Asian Summit on Education & Skills 2019 (ASES) ครั้งที่ 6 ณ เมืองบังคา..
  1 ตุลาคม 2562  สพฐ. ร่วมกับ บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด ม..
        นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เ..
  1 ตุลาคม 2562  กระทรวงศึกษาธิการชูโมเดลการจัดการศึกษาพห..
        กระทรวงศึกษาธิการชูโมเดลการจัดการศึกษาพหุภาษาในเวทีนานาชาติ
  26 กันยายน 2562  เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรี..
        นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั..
  25 กันยายน 2562  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุ..
        ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทร..
  24 กันยายน 2562  การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและเ..
        การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือ ของสมาชิกเคร..
  23 กันยายน 2562  รองเลขาธิการ กพฐ. รับมอบทุนการศึกษาโครงก..
        นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 ส..
  23 กันยายน 2562  เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนาโครงกา..
        นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการพั..
  23 กันยายน 2562  
   
ค้นพบ 5119 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์