ข่าว :: ข่าววงการศึกษาตรวจเยี่ยมความพร้อม Boot Camp
        มล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมการจัดต..
  22 พฤษภาคม 2560  สกศ.ประชุมวาระ150 ปีชาตกาล
        ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉ..
  22 พฤษภาคม 2560  สอศ.ร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อ..
        นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการแข่งขันทัก..
  19 พฤษภาคม 2560  OEC Forum ครั้งที่ 18
        ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดสภาการศึกษาเสวนาOEC Forum ค..
  19 พฤษภาคม 2560  สมาคมลูกเสือเกาหลี หารือกระทรวงศึกษาธิกา..
        หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกลุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะสมาค..
  18 พฤษภาคม 2560  วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษ..
  18 พฤษภาคม 2560  ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิ..
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประช..
  17 พฤษภาคม 2560  ประชุมสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
        เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ร่วมประชุมสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรว..
  16 พฤษภาคม 2560  อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย
        นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยว่า สอศ.ได้จัดโครงการอบ..
  16 พฤษภาคม 2560  พิธีมอบตัวโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
        นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม มอบตัวนักเ..
  15 พฤษภาคม 2560  แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับประเทศ
        นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี..
  15 พฤษภาคม 2560  มอบเกียรติบัตรเยาวชนค่าย TSA Youth Camp
        ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานปิดค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศัก..
  11 พฤษภาคม 2560  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้สถาบันการอาชีว..
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยว่า สอศ.การจัดการศึกษาในระ..
  11 พฤษภาคม 2560  สรุปการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของ..
        สรุปการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะปร..
  8 พฤษภาคม 2560  อาชีวะประกาศสุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา..
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยผลการการประกวดสิ่งประด..
  9 พฤษภาคม 2560  สอศ.-กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมอบทุนต่อเน..
        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรม ป..
  9 พฤษภาคม 2560  ยกระดับการเรียนการภาษาอังกฤษ
        นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายยกระดับม..
  9 พฤษภาคม 2560  เชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ
        เชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.-13.30 น...
  8 พฤษภาคม 2560  เชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ
        เชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.-13.30 น...
  8 พฤษภาคม 2560  สกอ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
        สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกัน ดำเนินการจัดกา..
  8 พฤษภาคม 2560  
   
ค้นพบ 4062 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์