ข่าว :: ข่าววงการศึกษา



สพฐ.เตรียมความพร้อมนักเรียนทุน
        นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมชี้แจง..
  17 ตุลาคม 2561  



การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโ..
        การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 62 ณ กรุงดิลิ สาธารณรัฐประ..
  16 ตุลาคม 2561  



สอศ. ปลื้มผู้เชี่ยวชาญ
        พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้..
  16 ตุลาคม 2561  



ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
        ราชกิจจานุเบกษา 13 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เรื่อง ยุทธศ..
  14 ตุลาคม 2561  



สกศ.นำร่องอาชีวศึกษา
        นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธา..
  12 ตุลาคม 2561  



คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธร..
        คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียดูงานการศึกษาไทย
  11 ตุลาคม 2561  



ทำเนียบรัฐบาล มอบเกียรติบัตร
        พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี มอบเกียรติบัตร โครงการค..
  11 ตุลาคม 2561  



สกศ. เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการส..
  11 ตุลาคม 2561  



แต่งตั้งบอร์ด สสวท.
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณ..
  10 ตุลาคม 2561  



กอปศ.ประชุมครั้งที่ 45/2561
        ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (..
  10 ตุลาคม 2561  



ทปอ การคัดเลือกในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS)
        1. ประกาศ TCAS ทปอ. และประกาศ กสพท 2. ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิ 3. คู่มือระบบ TC..
  8 ตุลาคม 2561  



กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ "ก..
  6 ตุลาคม 2561  



คุรุสภาจัดการประชุมทางวิชาการ เนื่องในโอ..
        ดร.วัฒนาพรระงับทุกข์รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสภาการศึก..
  5 ตุลาคม 2561  



สอศ. ร่วมกับโตโยต้า มอเตอร์
        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จั..
  4 ตุลาคม 2561  



สกอ.จัดประชุมมาตรฐานการอุดมศึกษา
        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและแน..
  4 ตุลาคม 2561  



กอปศ.ชี้การศึกษาต้อง 360 องศา
        ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (..
  4 ตุลาคม 2561  



อาชีวะไทย-ญี่ปุ่น ทำความร่วมมือเกี่ยวกับ..
        ดร.พีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามคว..
  3 ตุลาคม 2561  



สกอ. - สกว. ผนึกกำลังสถาบันอุดมศึกษา
        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยฝ่ายวิชาการจั..
  3 ตุลาคม 2561  



สพฐ.รับมอบเงินบริจาคโครงการปันน้ำใจ
        นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบเงิ..
  3 ตุลาคม 2561  



อาชีวะจับมืออีซูซุ ร่วมพัฒนากำลังคน
        ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร.โทชิอากิ มาเอคา..
  1 ตุลาคม 2561  
   
ค้นพบ 4776 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์