ข่าว :: ข่าววงการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือควา..
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูต..
  9 ธันวาคม 2562  สพฐ. ร่วมเป็นพยานส่งมอบเงินบริจาค
        นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยานในกา..
  9 ธันวาคม 2562  เผยความก้าวหน้ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน..
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ..
  4 ธันวาคม 2562  สพฐ. เน้นบริหารเข้มแข็งคล่องตัว
        การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ระหว..
  4 ธันวาคม 2562  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้า..
        นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม..
  3 ธันวาคม 2562  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย
        ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นายสำเนา เนื้อทอง) และข้าราช..
  2 ธันวาคม 2562  สพฐ. ลงนามพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
        นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็..
  2 ธันวาคม 2562  สพฐ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ..
        นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ..
  2 ธันวาคม 2562  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
        จากกรณีที่ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ (อดีต ผอ.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) แ..
  28 พฤศจิกายน 2562  พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีม..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุ..
  27 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ
        นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีม..
  27 พฤศจิกายน 2562  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั..
        นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) ในฐานะหัวหน้าค..
  27 พฤศจิกายน 2562  ครูตั้นจับมือภาคเอกชน สานต่อโรงเรียนร่วม..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวท..
  22 พฤศจิกายน 2562  การทดสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา ปี63
        สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น..
  22 พฤศจิกายน 2562  เร่งอัพเกรดองค์กร สู่การเป็นขงเบ้ง
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมการดำเ..
  21 พฤศจิกายน 2562  สพฐ. รับมอบเงิน “โรงเรียนสุขหรรษา”
        นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “โร..
  21 พฤศจิกายน 2562  เสมา1 เปิดงาน Open House
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ&..
  20 พฤศจิกายน 2562  สพฐ. มอบนโยบายการบริหารคุณภาพการศึกษา
        นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษ..
  20 พฤศจิกายน 2562  สอศ. โยกย้าย ผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวะ..
        นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ..
  20 พฤศจิกายน 2562  สพฐ. ลงนาม MOU การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
        นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื..
  20 พฤศจิกายน 2562  
   
ค้นพบ 5173 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์