ข่าว :: ข่าววงการศึกษาความร่วมมือ ไทย – จีน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผ..
        (23 สิงหาคม 62) นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับ Mr. Li Han..
  23 สิงหาคม 2562  เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติก..
        นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและ..
  23 สิงหาคม 2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวคิดและแน..
        ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบั..
  23 สิงหาคม 2562  สนุกเรียนรู้กันที่บูธ สสวท. ในงานมหกรรมว..
        ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. แจ้งว่า สสวท. ได้นำนิทรรศการแ..
  23 สิงหาคม 2562  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ..
        ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชการ..
  22 สิงหาคม 2562  ขับเคลื่อน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่..
        ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศ..
  22 สิงหาคม 2562  “เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมวิชาการระดั..
        นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นปร..
  21 สิงหาคม 2562  การเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ 74 ปีของสาธารณ..
        การเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ 74 ปีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  21 สิงหาคม 2562  สอศ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดศูนย์รักล้อใ..
        ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายชัยรัตน์ เฟื่องฟู..
  20 สิงหาคม 2562  สพฐ. จัดแสดงโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศ..
        นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียนครั้งที..
  20 สิงหาคม 2562  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ..
        ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชกา..
  20 สิงหาคม 2562  สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชี..
        สรุปผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 50..
  20 สิงหาคม 2562  สกศ. เวิร์กช็อปเข้มข้นทบทวนร่าง พ.ร.บ.กา..
        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่างพระราชบ..
  19 สิงหาคม 2562  คุรุสภาร่วมกับ 16 หน่วยงาน จัดการประชุมท..
        นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประช..
  19 สิงหาคม 2562  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ..
        ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้ลงพื้นที่การตรวจราชกา..
  16 สิงหาคม 2562  สกศ. ถอดองค์ความรู้เร่งสังเคราะห์ข้อเสนอ..
        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอแ..
  16 สิงหาคม 2562  เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานการประชุมการดำเน..
        นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ...
  16 สิงหาคม 2562  สอศ. ติวเข้มผู้เรียนอาชีวะที่ผ่านเข้ารอบ..
        ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม พั..
  16 สิงหาคม 2562  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ..
        นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกร..
  15 สิงหาคม 2562  การประชุมการต้อนรับคณะผู้อบรมจากประเทศสม..
        การประชุมการต้อนรับคณะผู้อบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในโครงการ Short Training Cou..
  15 สิงหาคม 2562  
   
ค้นพบ 5061 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์