ข่าว :: ข่าววงการศึกษา"พนมดิน Robot" วก.ท่าตูม แชมป..
        "พนมดิน Robot" วก.ท่าตูม แชมป์ตัวแทนประเทศไทยหุ่นยนต์ ABU ประจำปี 256..
  26 มิถุนายน 2560  ภารกิจ เลขาธิการ
        เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมหารือกรอบการประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่..
  23 มิถุนายน 2560  ม.ล. ปนัดดา มอบเกียรติบัตรครูดีของแผ่นดิ..
        ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรต..
  23 มิถุนายน 2560  สอศ. ดูงานระบบรางและโลจิสติกส์
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบให้สำนักมาตรฐานการอาชีว..
  23 มิถุนายน 2560  ตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCT..
        เลขาธิการสภาการศึกษา ตรวจสอบระบบการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ของ สกศ.
  22 มิถุนายน 2560  สอศ.ชู "อยุธยาโมเดล"
        สอศ.ชู "อยุธยาโมเดล"ในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวา..
  22 มิถุนายน 2560  ศธ.เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ..
        นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานเฉล..
  19 มิถุนายน 2560  สพฐ. จัดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็ว
        นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแ..
  19 มิถุนายน 2560  การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนั..
        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึก..
  17 มิถุนายน 2560  การอบรมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและ..
        ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ..
  15 มิถุนายน 2560  ม.ล ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระท..
        ม.ล ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงการพัฒนา..
  15 มิถุนายน 2560  กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเงินบริจาคจำนวน ..
        กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท จาก บริษัท ฤทธา จำกัดเพื่อนำไป..
  14 มิถุนายน 2560  สกศ. เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการศึกษา
        ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห..
  14 มิถุนายน 2560  โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครง..
        ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา และโฆษกกรทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในโครงก..
  15 มิถุนายน 2560  องคมนตรี พบผู้บริหาร ศธภ. ศธจ.
        พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาบรรยาย เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึ..
  14 มิถุนายน 2560  ศธ.จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษา..
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการ..
  14 มิถุนายน 2560  สอศ.เปิดเวทีสุนทรพจน์ภาษาจีน
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการก..
  14 มิถุนายน 2560  สอศ. จัดประชุมสัมมนา
        สอศ. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภายใต้โครงการขับเคลื่..
  14 มิถุนายน 2560  วงถก สกศ. ชงเด็กอัจฉริยะเปลี่ยนประเทศ
        ดร.กมล รอดคล้าย ประชุมเสวนาสภาการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ 19 เพื่อขับเคลื่อนแล..
  14 มิถุนายน 2560  ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึ..
        ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิร..
  14 มิถุนายน 2560  
   
ค้นพบ 4117 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์