ข่าว :: ข่าววงการศึกษาราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องการศึกษา
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาและองค์การมหาชน ที่เกี่ยวข้องกับการ..
  14 สิงหาคม 2561  สกศ. ร่วมกับ กอปศ. ประชุมหารือ
        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษ..
  14 สิงหาคม 2561  สพฐ. ลงพื้นที่แม่สอด
        เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่แม่สอด มอบนโยบายพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทย เพื่อการสื..
  14 สิงหาคม 2561  อาชีวะร่วมมือ ดัคกาลบี้ กรุ๊ป ผลิตคนตอบโ..
        ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คุณปรียาวรรณ ตันตสุรฤกษ..
  14 สิงหาคม 2561  สกศ. เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพ
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธาน..
  14 สิงหาคม 2561  ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
        ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
  10 สิงหาคม 2561  เสนอชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
        ชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศและสถานศึกษาเสนอชื่อ ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ครั้ง..
  10 สิงหาคม 2561  สกอ.จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี..
  10 สิงหาคม 2561  สกศ.เร่งพัฒนาเด็กปฐมวัย
        ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นปร..
  10 สิงหาคม 2561  โรดโชว์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
        พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากที่รัฐ..
  8 สิงหาคม 2561  กอปศ. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการส..
  8 สิงหาคม 2561  งบกลาง ศธ.
        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 งบกลาง ในส่วนของกระทรว..
  7 สิงหาคม 2561  นพ.อุดม รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
        ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศ..
  7 สิงหาคม 2561  สอศ. ร่วมกับเยอรมนี ยกระดับมาตรฐานอาชีวะ
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกา..
  6 สิงหาคม 2561  ศธ.ร่วมงาน Thailand Social Expo 2018
        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งเป็นการแสดงผลงานด้าน..
  6 สิงหาคม 2561  การประชุมเยาวชนนานาชาติ The 9th Universi..
        การประชุมเยาวชนนานาชาติ The 9th University Scholars Leadership Symposium (USLS) ..
  2 สิงหาคม 2561  ประชุมอนุ กกส. ด้านบทบาทของภาคประชาสังคม
        นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการสภาการศึกษา (กกส.) เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการสภากา..
  2 สิงหาคม 2561  สกอ.จัดประชุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเ..
  2 สิงหาคม 2561  สุดยอดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
        กศน.จัดประกวดแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 19 กลุ่มจังหวัด เฟ้นหาสุดยอด..
  2 สิงหาคม 2561  กอปศ.ปฏิรูปมาตรฐานอาชีวะสู่มาตรฐานสากล
        ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (..
  1 สิงหาคม 2561  
   
ค้นพบ 4696 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์