ข่าว :: ข่าววงการศึกษาสกศ.ประชุมแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้..
        วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานก..
  14 มิถุนายน 2562  สกศ. หารือการเชื่อมโยงระบบการศึกษาและการ..
        วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิด..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Dec..
        การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Declaration on Advancing Partnerships for S..
  14 มิถุนายน 2562  กศน.จัดสัมมนาครู ศศช. สร้างกำลังใจดันงาน..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนา..
  14 มิถุนายน 2562  สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา จ.ระยอง
        นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและประ..
  14 มิถุนายน 2562  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิ..
        นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิตติมศักดิ..
  13 มิถุนายน 2562  เปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่ว..
        (13 มิ.ย. 2562) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ UNESCOและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเ..
  13 มิถุนายน 2562  สอศ.ร่วมมือโกลบอล-ไทยซอน
        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี..
  13 มิถุนายน 2562  สพฐ.ร่วมประชุม "โครงการปลูกความรู้ส..
        นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการอาชีวศึกษา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้..
  13 มิถุนายน 2562  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่..
        นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกร..
  13 มิถุนายน 2562  สรุปโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน (German..
        สรุปโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน (German Teaching Assistants - GTAs)
  12 มิถุนายน 2562  สกศ. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ประเดิมขับเคลื่..
        วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) เป็นปร..
  12 มิถุนายน 2562  รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับ..
        วันนี้ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นำคณะเด..
  12 มิถุนายน 2562  อาชีวะร่วมมือมูลนิธิสายใจไทยฯ
        ดร. ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานค..
  12 มิถุนายน 2562  เลขาธิการ กพฐ. ประชุมผู้บริหารฯ ประกาศรั..
        นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผ..
  12 มิถุนายน 2562  แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันค..
        วันนี้ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานกา..
  11 มิถุนายน 2562  ความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีช่วยว่..
        นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Joao Zacari..
  10 มิถุนายน 2562  เลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมผู้บริหารสำนั..
        เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเล..
  10 มิถุนายน 2562  เลขาธิการ กพฐ. เปิดและรับมอบ อาคาร 100 ป..
        นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและ..
  10 มิถุนายน 2562  ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-สปป.ลา..
        นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานร่วมกับ ท่านวิละวัด เ..
  10 มิถุนายน 2562  
   
ค้นพบ 4949 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์