ข่าว :: ข่าววงการศึกษาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพโรงเรียนไอซียู
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ..
  23 กุมภาพันธ์ 2560  ศธ.แสดงความยินดีกับรองเลขาธิการ กพฐ.คนให..
        สพฐ.และสำนักงานปลัด ศธ.ร่วมกันแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ..
  23 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในพื้นที่ชาน..
        ผอ.สำนักนโยบายและแผน สพฐ.เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองข้อมูลเบื้องต..
  23 กุมภาพันธ์ 2560  ขอเชิญชมรายการ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”
        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขอเชิญชมรายการ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ประเด็น..
  23 กุมภาพันธ์ 2560  มอบเกียรติบัตร
        ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม..
  23 กุมภาพันธ์ 2560  ศธ.ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สร้างไอดอลใ..
        นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา..
  22 กุมภาพันธ์ 2560  ลงนามบันทึกข้อตกลง Talent Mobility
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมลงบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหา..
  22 กุมภาพันธ์ 2560  แมนดารินโอเรียนเต็ลปั้นเด็กอาชีวะ
        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล จัดพิธีมอบประกา..
  22 กุมภาพันธ์ 2560  สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ
        นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดสถานศึกษาโคร..
  20 กุมภาพันธ์ 2560  จัดทำแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาฯ
        สำนักบริหารงานการศืกษาภาคบังคับ. สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยกระด..
  20 กุมภาพันธ์ 2560  พระราชทานอาคารต้านแผ่นดินไหวที่จ.เชียงรา..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เดินทางลงพื้นที่เชียงราย เพื่อติดตามความพร้..
  20 กุมภาพันธ์ 2560  ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา
        ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา
  17 กุมภาพันธ์ 2560  เลขาธิการ กอศ.มอบนโยบายผู้บริหารอาชีวะ
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหา..
  17 กุมภาพันธ์ 2560  สรุปการเยือนบรูไนดารุสซาลามของรัฐมนตรีว่..
        สรุปการเยือนบรูไนดารุสซาลามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  16 กุมภาพันธ์ 2560  สช.จัดงาน “สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำ..
        หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน..
  16 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงนโยบาย จะต้องเร่งขั..
  16 กุมภาพันธ์ 2560  อาชีวะร่วมจัด เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตา..
  16 กุมภาพันธ์ 2560  เปิดตัวหนังสือ ‘7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี’
        เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) แถลงข่าวการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “7 ท..
  16 กุมภาพันธ์ 2560  ศธ. รับมอบหนังสือจากอัมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอ..
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีร..
  14 กุมภาพันธ์ 2560  วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการ..
        เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) เป็นประธานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา..
  14 กุมภาพันธ์ 2560  
   
ค้นพบ 3906 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์