ข่าว :: ข่าววงการศึกษารับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึ..
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรั..
  30 มีนาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน..
        นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถ..
  29 มีนาคม 2560  ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สกอ.
        ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โคร..
  29 มีนาคม 2560  ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒน..
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการผลิตคร..
  29 มีนาคม 2560  หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังค..
        นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดอบรม หลักสู..
  29 มีนาคม 2560  เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ..
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานปิดการประชุมวิชากา..
  29 มีนาคม 2560  สอศ.ร่วม 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล
        ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงคว..
  29 มีนาคม 2560  สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ ..
        นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแข่..
  24 มีนาคม 2560  สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
        นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกอากาศสดราย..
  24 มีนาคม 2560  ปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุ..
        ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเส..
  24 มีนาคม 2560  สกศ. เดินหน้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
        ดร. กมลรอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของส..
  24 มีนาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตา..
        พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณ..
  23 มีนาคม 2560  สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก(ประเทศไทย)
        สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก(ประเทศไทย) นำวงโยธวาทิตชนะเลิศเยี่ยมคารวะ นพ.ธีระเกี..
  23 มีนาคม 2560  ศธ.เห็นชอบยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิ..
        นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัด..
  23 มีนาคม 2560  สอศ.เดินสายอาชีวะสัญจร
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ร่วมการประชุมติดตามการ..
  23 มีนาคม 2560  ๑๕๐ ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธ..
        ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายกมล รอดคล้าย เลขา..
  22 มีนาคม 2560  สพฐ.ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้..
        สพฐ.ร่วมแถลงข่าวการจัดงานชุมนุมลูกเสือ จชต. ครั้งที่ 12 สานสัมพันธ์ 6 ประเทศอาเซ..
  22 มีนาคม 2560  รางวัลชนะเลิศรถต้นแบบ ไอ.ซี.อี.จากสิงคโป..
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลั..
  22 มีนาคม 2560  ประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้ง..
        ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภากา..
  22 มีนาคม 2560  ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทร..
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรั..
  21 มีนาคม 2560  
   
ค้นพบ 3979 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์