ข่าว :: ข่าววงการศึกษาคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคล..
        นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ..
  23 มีนาคม 2561  สพฐ. ร่วมเปิดค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร
        เปิดโครงการค่าย“เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราช..
  23 มีนาคม 2561  อาชีวะจับมือพันธมิตรปั้นเด็กป้อนธุรกิจ
        ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า โครงการน..
  22 มีนาคม 2561  สอศ. เดินหน้าโชว์ห้องเรียนสุดไฮเทค
        นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในงานแ..
  21 มีนาคม 2561  กอปศ.เปิดร่างพรบ.การปฐมวัย ฉบับใหม่
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาก..
  21 มีนาคม 2561  สกอ.แถลงข่าวการรับสมัคร“ครูคืนถิ่น”
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการกกอ.คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ..
  20 มีนาคม 2561  สพฐ.พัฒนาข้าราชการครู
        นพ.ธีระเกียรติ เจริฐเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) บรรยายพ..
  19 มีนาคม 2561  สอศ. เดินหน้าร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย..
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมก..
  19 มีนาคม 2561  เยี่ยมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
        ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
  19 มีนาคม 2561  สกศ. จับมือ กอปศ.ประชุมระดมความคิดเห็น
        เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อ..
  19 มีนาคม 2561  สพฐ.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ
        นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็น..
  15 มีนาคม 2561  สพฐ.จัดประชุม Video Conference
        นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ ..
  15 มีนาคม 2561  ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
        ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพ..
  14 มีนาคม 2561  สกอ.จัดสัมมนาพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
        ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการ อุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประช..
  14 มีนาคม 2561  มอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพฯ
        ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ รองประธ..
  13 มีนาคม 2561  รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
        พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานก..
  13 มีนาคม 2561  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
        ราชกิจจานุเบกษา 2 มี.ค.2561 เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกล..
  13 มีนาคม 2561  อาชีวะประดิษฐ์และหุ่นยนต์อาชีวศึกษาปี 25..
        พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานประ..
  12 มีนาคม 2561  กอปศ.พิจารณาปฏิรูปการศึกษา
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาก..
  12 มีนาคม 2561  ระเบียบการชักธงชาติในสถานศึกษา
        เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธ..
  8 มีนาคม 2561  
   
ค้นพบ 4478 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์