ข่าว :: ข่าววงการศึกษาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โอลิมปิก
        ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร..
  19 ตุลาคม 2560  เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
        ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ..
  19 ตุลาคม 2560  กอปศ. นัด ๒๒ พิจารณาพรบ.การอุดมศึกษา และ..
        คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมครั้งที่ ๒๒ ร่วมกับสำนักง..
  18 ตุลาคม 2560  สกอ. เข้าร่วมประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทย
        ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุมสมาคมนักวิช..
  12 ตุลาคม 2560  สอศ. จับมือเครือข่ายพัฒนาการแข่งขันทักษะ..
        ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้..
  12 ตุลาคม 2560  อาชีวะร่วมมือกับออสเตรีย
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่อาชีวศึกษามี..
  12 ตุลาคม 2560  กอปศ. นัด ๒๑ คลอดพรบ.กองทุนเพื่อความเสมอ..
        คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมครั้งที่ ๒๑ ร่วมกับสำนักง..
  11 ตุลาคม 2560  พิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป..
        วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคม ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการป..
  10 ตุลาคม 2560  อาชีวะ..เปิดตัวโครงการฝึกอบรม
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการมีวัตถุประส..
  10 ตุลาคม 2560  กอปศ. ระดมความเห็นสื่อเพื่อร่วมปฏิรูปการ..
        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาพบผู้บริ..
  6 ตุลาคม 2560  เด็กอาชีวะเทคนิคสกลนคร คว้าชัยระดับโลก
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาช่างยน..
  6 ตุลาคม 2560  สกศ. จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาระบบการศึกษาของนาน..
  5 ตุลาคม 2560  รับมอบ ดิวีดี สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ..
        ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบ ดิวี..
  5 ตุลาคม 2560  อาชีวะ จับมือ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม
        ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ..
  5 ตุลาคม 2560  นายพีระ รัตนวิจิตร เข้ารับตำแหน่งรองปลัด..
        นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิก..
  3 ตุลาคม 2560  เสวนาระหว่างศาสนา โครงการอนุรักษ์พรรณไม้..
        นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานเสวนาระหว่างศาสนาและประ..
  2 ตุลาคม 2560  รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ลง..
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่น..
  2 ตุลาคม 2560  สอศ.ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ
        ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนางบุษยา มาทแล็ง ปลั..
  2 ตุลาคม 2560  ประชุมสภาการศึกษานัด 1/2560
        ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมโดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง..
  29 กันยายน 2560  เปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนเ..
        ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าว หนังสือเดินทาง ..
  28 กันยายน 2560  
   
ค้นพบ 4308 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์