ข่าว :: ข่าวประกาศประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเ..
       
  18 กรกฎาคม 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถาน..
       
  18 กรกฎาคม 2561  การประเมินผลงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง..
       
  16 กรกฎาคม 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานป..
       
  16 กรกฎาคม 2561  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง..
       
  12 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เรื่อง จำนวนสมา..
       
  11 กรกฎาคม 2561  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง..
       
  11 กรกฎาคม 2561  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       
  11 กรกฎาคม 2561  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ..
       
  10 กรกฎาคม 2561  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ..
       
  10 กรกฎาคม 2561  หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ..
       
  9 กรกฎาคม 2561  รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต..
       
  9 กรกฎาคม 2561  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำ..
       
  6 กรกฎาคม 2561  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผ..
       
  6 กรกฎาคม 2561  ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.เรื่อง ผลการพิจารณา..
       
  6 กรกฎาคม 2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้..
       
  5 กรกฎาคม 2561  ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.เรื่อง ผลการพิจารณา..
       
  5 กรกฎาคม 2561  ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณ..
       
  5 กรกฎาคม 2561  ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.เรื่องผลการพิจารณาค..
       
  5 กรกฎาคม 2561  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่..
       
  3 กรกฎาคม 2561  
   
ค้นพบ 892 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 4.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์