ข่าว :: ข่าวประกาศการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง..
       
  18 ตุลาคม 2560  ตรวจสอบรายชื่อการเกลี่ยอัตรากำลังรอบ 2 ใ..
       
  17 ตุลาคม 2560  เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชกา..
       
  17 ตุลาคม 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเ..
       
  16 ตุลาคม 2560  การขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือ..
       
  12 ตุลาคม 2560  ประกาศรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด..
       
  6 ตุลาคม 2560  ยุบเลิกการจัดตั้งสำนักงานคณะอนุกรรมการบั..
       
  4 ตุลาคม 2560  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่..
       
  4 ตุลาคม 2560  เปลี่ยนสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำ..
       
  3 ตุลาคม 2560  ผลการสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสำนั..
       
  29 กันยายน 2560  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ตราสัญลักษณ..
       
  29 กันยายน 2560  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเล..
       
  28 กันยายน 2560  การประกาศวันและสถานที่เพื่อประเมินความเห..
       
  25 กันยายน 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเ..
       
  25 กันยายน 2560  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเล..
       
  21 กันยายน 2560  ประกาศผลงานผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานในก..
       
  21 กันยายน 2560  เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา "มิติการศึ..
       
  20 กันยายน 2560  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "คน..
       
  13 กันยายน 2560  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รบการคัด..
       
  13 กันยายน 2560  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง..
       
  7 กันยายน 2560  
   
ค้นพบ 754 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์