ข่าว :: ข่าวประกาศการขึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัด..
       
  24 มีนาคม 2560  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูม..
       
  23 มีนาคม 2560  รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการ..
       
  22 มีนาคม 2560  รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเ..
       
  22 มีนาคม 2560  แบบฟอร์มเลื่อนขั้นเงินเดือนครู เม.ย.
       
  21 มีนาคม 2560  รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเ..
       
  20 มีนาคม 2560  ประกาศ จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา
       
  15 มีนาคม 2560  รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบา..
       
  15 มีนาคม 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ..
       
  13 มีนาคม 2560  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน..
       
  9 มีนาคม 2560  ประกาศ เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิ..
        ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีก..
  23 กุมภาพันธ์ 2560  ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการค..
        ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกคนพิการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบา..
  22 กุมภาพันธ์ 2560  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ เข้าร..
       
  22 กุมภาพันธ์ 2560  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง..
       
  17 กุมภาพันธ์ 2560  รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีก..
       
  17 กุมภาพันธ์ 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเ..
       
  15 กุมภาพันธ์ 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรั..
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศ..
  15 กุมภาพันธ์ 2560  การประเมินผลงานของบุคคลฯ
       
  14 กุมภาพันธ์ 2560  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร..
       
  10 กุมภาพันธ์ 2560  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้..
       
  10 กุมภาพันธ์ 2560  
   
ค้นพบ 652 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์