ข่าว :: ข่าวประกาศการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเม..
       
  14 พฤศจิกายน 2561  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ..
       
  14 พฤศจิกายน 2561  การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ใ..
       
  13 พฤศจิกายน 2561  การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้..
       
  9 พฤศจิกายน 2561  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีกา..
       
  7 พฤศจิกายน 2561  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีกา..
       
  7 พฤศจิกายน 2561  เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชกา..
       
  6 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด..
       
  5 พฤศจิกายน 2561  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1437/2561..
       
  2 พฤศจิกายน 2561  รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราช..
       
  1 พฤศจิกายน 2561  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั..
       
  31 ตุลาคม 2561  ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรท..
       
  29 ตุลาคม 2561  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห..
       
  25 ตุลาคม 2561  เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน..
       
  19 ตุลาคม 2561  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชเข้ารับการป..
       
  18 ตุลาคม 2561  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ..
       
  17 ตุลาคม 2561  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีกา..
       
  11 ตุลาคม 2561  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ...
       
  11 ตุลาคม 2561  เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัต..
       
  10 ตุลาคม 2561  กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งคร..
       
  10 ตุลาคม 2561  
   
ค้นพบ 1113 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์