ข่าว :: ข่าวประกาศการตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื..
       
  17 สิงหาคม 2560  เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอ..
       
  20 กรกฎาคม 2560  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น..
       
  10 สิงหาคม 2560  รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเ..
       
  8 สิงหาคม 2560  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่ง..
       
  7 สิงหาคม 2560  ประกาศ สป.เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบั..
       
  3 สิงหาคม 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห..
       
  27 กรกฎาคม 2560  แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งรองศึกษาธ..
       
  27 กรกฎาคม 2560  การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคคลาก..
       
  26 กรกฎาคม 2560  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนดีศัก..
       
  26 กรกฎาคม 2560  รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีก..
       
  20 กรกฎาคม 2560  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร..
       
  13 กรกฎาคม 2560  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต..
       
  13 กรกฎาคม 2560  ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 7/2560 (เ..
       
  13 กรกฎาคม 2560  รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเ..
       
  13 กรกฎาคม 2560  *** ( ด่วน ) การเกลี่ยอัตรากำลังในการรอง..
       
  12 กรกฎาคม 2560  รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต..
       
  12 กรกฎาคม 2560  (Update 13/07/60) การบริหารราชการของกระท..
       
  6 พฤษภาคม 2560  การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท..
       
  7 กรกฎาคม 2560  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั..
       
  5 กรกฎาคม 2560  
   
ค้นพบ 727 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์