ข่าว :: ข่าวประกาศคุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอ..
       
  14 ธันวาคม 2560  การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า..
       
  12 ธันวาคม 2560  การสรรหาข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแ..
       
  8 ธันวาคม 2560  ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เ..
       
  8 ธันวาคม 2560  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง..
       
  7 ธันวาคม 2560  แบบแสดงประวัติในการคัดเลือกข้าราชการเพื่..
       
  4 ธันวาคม 2560  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติ..
       
  4 ธันวาคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื..
       
  1 ธันวาคม 2560  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง..
       
  27 พฤศจิกายน 2560  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร..
       
  24 พฤศจิกายน 2560  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช..
       
  17 พฤศจิกายน 2560  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน..
       
  15 พฤศจิกายน 2560  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั..
       
  13 พฤศจิกายน 2560  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้..
       
  9 พฤศจิกายน 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ..
       
  9 พฤศจิกายน 2560  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจ..
       
  7 พฤศจิกายน 2560  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
       
  6 พฤศจิกายน 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห..
       
  6 พฤศจิกายน 2560  คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และ..
       
  3 พฤศจิกายน 2560  แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มรายชื่อ และถอนรายช..
       
  3 พฤศจิกายน 2560  
   
ค้นพบ 778 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์