ข่าว :: ข่าวประกาศการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เ..
       
  24 กันยายน 2561  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีกา..
       
  21 กันยายน 2561  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีกา..
       
  21 กันยายน 2561  เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหล..
       
  21 กันยายน 2561  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให..
       
  20 กันยายน 2561  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั..
       
  18 กันยายน 2561  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั..
       
  17 กันยายน 2561  กำหนดการนำนักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถาน..
       
  14 กันยายน 2561  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห..
       
  12 กันยายน 2561  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ..
       
  10 กันยายน 2561  รายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักทร..
       
  10 กันยายน 2561  ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจาร..
       
  7 กันยายน 2561  กศจ.ปทุมธานี ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ..
       
  7 กันยายน 2561  กศจ.กรุงเทพมหานคร ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านก..
       
  7 กันยายน 2561  กศจ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการส..
       
  7 กันยายน 2561  กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการส..
       
  7 กันยายน 2561  กศจ.นครนายก ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแ..
       
  6 กันยายน 2561  กศจ.น่าน ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่ง..
       
  6 กันยายน 2561  กศจ.นครปฐม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแ..
       
  6 กันยายน 2561  กศจ.ภูเก็ต ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแ..
       
  6 กันยายน 2561  
   
ค้นพบ 1081 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์