ข่าว :: ข่าวประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับกา..
       
  27 เมษายน 2560  เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงา..
       
  27 เมษายน 2560  แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ..
       
  25 เมษายน 2560  การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม..
       
  25 เมษายน 2560  การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหว..
       
  25 เมษายน 2560  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช..
       
  25 เมษายน 2560  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั..
       
  25 เมษายน 2560  แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการเกลี่ยอัตรากำลัง..
       
  24 เมษายน 2560  การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้ง..
       
  24 เมษายน 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห..
       
  20 เมษายน 2560  รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมิน..
       
  19 เมษายน 2560  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ..
       
  19 เมษายน 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห..
       
  19 เมษายน 2560  กรอบอัตรากำลังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวั..
       
  12 เมษายน 2560  (Update_12/04/60 : 15.45) การเกลี่ยอัตรา..
       
  11 เมษายน 2560  (Update_12/04/60) การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง..
       
  11 เมษายน 2560  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเม..
       
  12 เมษายน 2560  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูม..
       
  7 เมษายน 2560  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่..
       
  3 เมษายน 2560  การขึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัด..
       
  24 มีนาคม 2560  
   
ค้นพบ 670 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์