ข่าว :: ข่าวประกาศประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับ..
       
  15 มีนาคม 2561  เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้ร..
       
  5 มีนาคม 2561  เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้ร..
       
  5 มีนาคม 2561  เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงา..
       
  2 มีนาคม 2561  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก "คนดีศัก..
       
  28 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง ผลการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเ..
       
  28 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเม..
       
  28 กุมภาพันธ์ 2561  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห..
       
  23 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง ย้ายข้าราชการ
       
  13 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษา..
       
  13 กุมภาพันธ์ 2561  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่..
       
  12 กุมภาพันธ์ 2561  รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีก..
       
  9 กุมภาพันธ์ 2561  การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้..
       
  9 กุมภาพันธ์ 2561  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่ง..
       
  9 กุมภาพันธ์ 2561  ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเ..
       
  8 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษา..
       
  8 กุมภาพันธ์ 2561  รายชื่่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธี..
       
  7 กุมภาพันธ์ 2561  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพี่อแต่งตั้งให้ดำร..
       
  5 กุมภาพันธ์ 2561  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้..
       
  2 กุมภาพันธ์ 2561  บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพ..
       
  1 กุมภาพันธ์ 2561  
   
ค้นพบ 806 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์