ข่าว :: ข่าวประกาศคุรุสภาเปิดรับสมัครขอรับเงินอุดหนุน เพื่..
       
  23 พฤษภาคม 2562  เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางกา..
       
  21 พฤษภาคม 2562  เลื่อนวันสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพ..
       
  16 พฤษภาคม 2562  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ..
       
  16 พฤษภาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้สอบเเข่งขันได้เพื่อบรรจุ..
       
  16 พฤษภาคม 2562  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีกา..
       
  15 พฤษภาคม 2562  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือ..
       
  15 พฤษภาคม 2562  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ..
       
  14 พฤษภาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ..
       
  10 พฤษภาคม 2562  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สป. เรื่อง รับสมัครคัดเลื..
       
  10 พฤษภาคม 2562  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่ง..
       
  10 พฤษภาคม 2562  เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ..
       
  8 พฤษภาคม 2562  สถาบันคุรุพัฒนา เปิดรับรองหลักสูตรเพื่อก..
       
  8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด..
       
  7 พฤษภาคม 2562  เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้ร..
       
  2 พฤษภาคม 2562  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห..
       
  2 พฤษภาคม 2562  เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสา..
       
  29 เมษายน 2562  เรื่อง ยกเลิกประกาศ การรับสมัครรับคัดเลื..
       
  29 เมษายน 2562  (แก้ไขเฉพาะเลขที่ตำแหน่ง ศธภ. ๑๔) เรื่อง..
       
  29 เมษายน 2562  เรื่อง เกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งข้าราชการค..
       
  26 เมษายน 2562  
   
ค้นพบ 1229 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์