ข่าว :: ข่าวประกาศรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีกา..
       
  21 มกราคม 2563  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารั..
       
  16 มกราคม 2563  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการปร..
       
  15 มกราคม 2563  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีกา..
       
  14 มกราคม 2563  เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางก..
       
  14 มกราคม 2563  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั..
       
  10 มกราคม 2563  มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ..
       
  9 มกราคม 2563  รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดช..
       
  9 มกราคม 2563  รายชื่อและผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแ..
       
  7 มกราคม 2563  รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเ..
       
  7 มกราคม 2563  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั..
       
  7 มกราคม 2563  รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด..
       
  25 ธันวาคม 2562  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าร..
       
  20 ธันวาคม 2562  รายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการ..
       
  16 ธันวาคม 2562  ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เ..
       
  11 ธันวาคม 2562  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการ..
       
  11 ธันวาคม 2562  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้..
       
  11 ธันวาคม 2562  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัส..
       
  3 ธันวาคม 2562  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีกา..
       
  27 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง ถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเน..
       
  27 พฤศจิกายน 2562  
   
ค้นพบ 1340 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์