ข่าว :: ข่าวประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลัง..
       
  23 มิถุนายน 2560  กรอบอัตรากำลังแต่ละจังหวัดฯ
       
  23 มิถุนายน 2560  ประชุมเพื่อดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังสำหร..
       
  21 มิถุนายน 2560  การจัดประชุมให้ความรู้ในการจัดทำข้อมูลกา..
       
  20 มิถุนายน 2560  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้..
       
  19 มิถุนายน 2560  การมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษ..
       
  19 มิถุนายน 2560  ตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด..
       
  16 มิถุนายน 2560  (แก้ไข) คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึก..
       
  14 มิถุนายน 2560  การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภา..
       
  13 มิถุนายน 2560  (Update 13/06/60) การบริหารราชการของกระท..
       
  6 พฤษภาคม 2560  (เพิ่มเติม) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศ..
       
  8 มิถุนายน 2560  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้เ..
       
  8 มิถุนายน 2560  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคั..
       
  7 มิถุนายน 2560  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง..
       
  7 มิถุนายน 2560  (เพิ่มเติม) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิ..
       
  6 มิถุนายน 2560  ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึ..
       
  6 มิถุนายน 2560  เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน..
       
  2 มิถุนายน 2560  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเม..
       
  1 มิถุนายน 2560  ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกค..
       
  31 พฤษภาคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลื..
       
  30 พฤษภาคม 2560  
   
ค้นพบ 706 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์