ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศ..
       
  4 ธันวาคม 2562  คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอ..
       
  4 ธันวาคม 2562  คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 27 ครูภาษาไทย..
       
  3 ธันวาคม 2562  ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาต..
       
  29 พฤศจิกายน 2562  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอ..
       
  28 พฤศจิกายน 2562  เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเ..
       
  26 พฤศจิกายน 2562  เชิญร่วมงาน “Colorful Sci-Night” ระหว่าง..
       
  25 พฤศจิกายน 2562  คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน..
       
  25 พฤศจิกายน 2562  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เปิดให้ดาวน์โ..
       
  15 พฤศจิกายน 2562  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ..
       
  15 พฤศจิกายน 2562  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1071/2562..
       
  15 พฤศจิกายน 2562  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือ..
        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำ..
  11 พฤศจิกายน 2562  ยูเนสโกประกาศให้กรุงเทพมหานครและสุโขทัย ..
        ยูเนสโกประกาศให้กรุงเทพมหานครและสุโขทัย เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Cr..
  1 พฤศจิกายน 2562  คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิช..
       
  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการจร..
       
  1 พฤศจิกายน 2562  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำ..
       
  28 ตุลาคม 2562  คุรุสภาประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึก..
       
  28 ตุลาคม 2562  งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ..
       
  22 ตุลาคม 2562  เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ...
       
  16 ตุลาคม 2562  แจ้งกำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีก..
       
  15 ตุลาคม 2562  
   
ค้นพบ 2039 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์