ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์



เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้ง..
       
  23 มีนาคม 2560  



เรื่อง มอบอำนาจใช้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระท..
        เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพภาพมากขึ้นได้มี คำสั่งกร..
  17 มีนาคม 2560  



คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบอำนาจให้รองปล..
        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่ 408/2560 เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดกระท..
  16 มีนาคม 2560  



กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งสำนักบูรณาการกา..
        กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาค..
  16 มีนาคม 2560  



สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการเปลี่ยนหน่วยง..
        สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเรื่องการเปลี่ย..
  16 มีนาคม 2560  



เชิญชมรายการ ฮาร์ดคอข่าว หัวข้อสนทนา &qu..
       
  13 มีนาคม 2560  



ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตา..
       
  13 มีนาคม 2560  



รับสมัครน้องๆ ประถม-มัธยม ร่วมเรียนรู้แน..
       
  13 มีนาคม 2560  



ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อบุตร..
       
  10 มีนาคม 2560  



วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 2560
       
  6 มีนาคม 2560  



ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผ..
        ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
  24 กุมภาพันธ์ 2560  



คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการตรวจราชก..
        คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  24 กุมภาพันธ์ 2560  



คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ข้าราชก..
        คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ..
  24 กุมภาพันธ์ 2560  



คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งอนุกรรมกา..
        คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธ..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  



ศธ.ขอเชิญร่วมงาน เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
        กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงาน เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ฝึกอาชีพ ตามรอยพ่อ
  14 กุมภาพันธ์ 2560  



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยือนบรู..
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยือนบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษา..
  10 กุมภาพันธ์ 2560  



ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเ..
        กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสังกัด ซึ่งดำรงตำแหน่งตาม..
  9 กุมภาพันธ์ 2560  



วารสาร กบข. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560
       
  6 กุมภาพันธ์ 2560  



ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการสำหรับปีแห่งก..
        ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการสำหรับปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาเซียน - สาธารณร..
  3 กุมภาพันธ์ 2560  



ค่าย Kids’ Science 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค..
       
  3 กุมภาพันธ์ 2560  
   
ค้นพบ 1448 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์