ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภา..
       
  18 กรกฎาคม 2560  โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเง..
       
  11 กรกฎาคม 2560  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศ..
       
  11 กรกฎาคม 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนกรกฏาคม 2560
       
  6 กรกฎาคม 2560  การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึก..
       
  3 กรกฎาคม 2560  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ..
       
  28 มิถุนายน 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
       
  28 มิถุนายน 2560  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กแล..
       
  27 มิถุนายน 2560  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง..
       
  21 มิถุนายน 2560  “มหกรรมรวมพลังเยาวชนเพื่อสันติภาพ รักบริ..
        มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและ..
  8 มิถุนายน 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
        วารสาร กบข. ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
  7 มิถุนายน 2560  กิจกรรมประกวดคำคม หัวข้อ “การบริหารเงินแ..
       
  2 มิถุนายน 2560  โครงการ eGovernment Forum 2017
       
  29 พฤษภาคม 2560  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึ..
       
  24 พฤษภาคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และ..
        ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นก..
  18 พฤษภาคม 2560  รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหาร..
       
  11 พฤษภาคม 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2560
       
  9 พฤษภาคม 2560  อบรมห้องเรียนเคมีดาว : ปฏิบัติการเคมีแบบ..
       
  2 พฤษภาคม 2560  โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในกา..
       
  28 เมษายน 2560  หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธาน..
       
  27 เมษายน 2560  
   
ค้นพบ 1482 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์