ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ...
       
  16 ตุลาคม 2562  แจ้งกำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีก..
       
  15 ตุลาคม 2562  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร..
       
  15 ตุลาคม 2562  ทุนการศึกษาสำรวจอวกาศของนักเรียนไทย
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาสำรวจอวกาศของนักเรียนไทย อายุระหว่าง 13-19 ปี เพื่อ..
  3 ตุลาคม 2562  ขยายเวลาลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชท..
        ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการค..
  13 กันยายน 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนซีมีโอ เรลค์..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนซีมีโอ เรลค์ ประจำปี 2563 ( SEAMEO RELC Scholarships..
  13 กันยายน 2562  5 เหตุผลกับ Coding"ง่ายกว่าที่คิด พ..
       
  13 กันยายน 2562  ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุ..
       
  12 กันยายน 2562  คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร..
       
  11 กันยายน 2562  เกียรติบัตรผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคั..
       
  11 กันยายน 2562  ประกาศรับสมัครช่างภาพอาสาสมัคร เข้าร่วมก..
        ประกาศรับสมัครช่างภาพอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม EIU Photo Class ครั้งที่ 17
  9 กันยายน 2562  สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแห..
        สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer I (Policy & Develo..
  9 กันยายน 2562  แบบรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบก..
       
  6 กันยายน 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของ Bukhara Sta..
  6 กันยายน 2562  คุรุสภารับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา และศึก..
       
  30 สิงหาคม 2562  ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตก..
       
  29 สิงหาคม 2562  สสวท. สอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณ..
       
  29 สิงหาคม 2562  สสวท. ชวนนักเรียนสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัปร..
       
  26 สิงหาคม 2562  ความร่วมมือ ไทย – จีน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผ..
        (23 สิงหาคม 62) นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับ Mr. Li Han..
  23 สิงหาคม 2562  กำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดช..
       
  23 สิงหาคม 2562  
   
ค้นพบ 2021 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์