ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร..
       
  23 มกราคม 2563  คุรุสภาเปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับส..
       
  22 มกราคม 2563  ค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2020
       
  16 มกราคม 2563  ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการตามมติค..
       
  10 มกราคม 2563  คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อก..
       
  8 มกราคม 2563  โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้ารถยนต..
       
  6 มกราคม 2563  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี..
       
  3 มกราคม 2563  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำ..
       
  3 มกราคม 2563  คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอ..
       
  2 มกราคม 2563  ขอขอบคุณทีมงานอาชีวะที่ทำงานอยู่ศูนย์บริ..
       
  30 ธันวาคม 2562  คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาช..
       
  26 ธันวาคม 2562  แจ้งโปรแกรมสัมมนา IFSEA2020 Summit และขอ..
       
  25 ธันวาคม 2562  สทศ. เตือนนักเรียนสมัคร - ชำระเงินการทดส..
       
  18 ธันวาคม 2562  คุรุสภาจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO..
       
  13 ธันวาคม 2562  คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร..
       
  12 ธันวาคม 2562  คุรุสภายืนยันอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอ..
       
  9 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็..
        โดยมีรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
  9 ธันวาคม 2562  คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาช..
       
  6 ธันวาคม 2562  คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศ..
       
  4 ธันวาคม 2562  คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอ..
       
  4 ธันวาคม 2562  
   
ค้นพบ 2057 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์