ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “SEA..
        ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “SEAMEO Schools’ Network in 2017”
  24 พฤศจิกายน 2560  กบข. แนะนำช่องทางใหม่ในการตรวจสอบยอดเงิน..
       
  21 พฤศจิกายน 2560  โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  การดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุ..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ขอเชิญประชุม ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
       
  15 พฤศจิกายน 2560  คุรุสภาขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมทางว..
       
  15 พฤศจิกายน 2560  ผลงานการประกวดพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันสนับส..
       
  14 พฤศจิกายน 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560
       
  9 พฤศจิกายน 2560  เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการ..
       
  8 พฤศจิกายน 2560  “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
        สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน..
  30 ตุลาคม 2560  สิทธิพิเศษประกันภัยไอโออิ สำหรับสมาขิก ก..
       
  27 ตุลาคม 2560  สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช
       
  9 ตุลาคม 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนตุลาคม 2560
       
  9 ตุลาคม 2560  กำหนดการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถา..
       
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  การประชุม 10th ASEAN Science, Technology..
        การประชุม 10th ASEAN Science, Technology and Innovation Week (ASTIW) ภายใต้หัว..
  4 ตุลาคม 2560  สถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หมา..
       
  4 ตุลาคม 2560  เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น "ร่างกฎหมาย..
       
  3 ตุลาคม 2560  การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (..
       
  29 กันยายน 2560  รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้..
       
  15 กันยายน 2560  คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ..
       
  13 กันยายน 2560  
   
ค้นพบ 1512 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์