ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผ..
        ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
  24 กุมภาพันธ์ 2560  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการตรวจราชก..
        คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  24 กุมภาพันธ์ 2560  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ข้าราชก..
        คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ..
  24 กุมภาพันธ์ 2560  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งอนุกรรมกา..
        คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง (อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธ..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  ศธ.ขอเชิญร่วมงาน เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
        กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงาน เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ฝึกอาชีพ ตามรอยพ่อ
  14 กุมภาพันธ์ 2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยือนบรู..
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยือนบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษา..
  10 กุมภาพันธ์ 2560  ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเ..
        กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสังกัด ซึ่งดำรงตำแหน่งตาม..
  9 กุมภาพันธ์ 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560
       
  6 กุมภาพันธ์ 2560  ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการสำหรับปีแห่งก..
        ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการสำหรับปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาเซียน - สาธารณร..
  3 กุมภาพันธ์ 2560  ค่าย Kids’ Science 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค..
       
  3 กุมภาพันธ์ 2560  ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประ..
       
  27 มกราคม 2560  ขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการ..
       
  20 มกราคม 2560  ผลการพิจารณายกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ..
       
  17 มกราคม 2560  เชิญชวนสถานศึกษา "ติดตามสถานะของเอก..
       
  16 มกราคม 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนมกราคม 2560
       
  11 มกราคม 2560  การจัดงานวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
        สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดงานวันครูครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2..
  10 มกราคม 2560  เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นปร..
       
  30 ธันวาคม 2559  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวิชาการประจำปี T..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวิชาการประจำปี TK Forum 2017
  30 ธันวาคม 2559  วีดิทัศน์ชุด “GPF & i”
       
  30 ธันวาคม 2559  ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
       
  28 ธันวาคม 2559  
   
ค้นพบ 1438 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์