ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่..
        ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับกา..
  10 สิงหาคม 2561  ประกาศรายชื่อการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังก..
        ประกาศรายชื่อการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 5 วันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ..
  10 สิงหาคม 2561  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Fa..
        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม International Fatih Project Educational Technologies Sum..
  10 สิงหาคม 2561  สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแห..
        สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and P..
  10 สิงหาคม 2561  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการสมัครเพื่อคัดเลือ..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการสมัครเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิ..
  9 สิงหาคม 2561  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuch..
        ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าสมัครทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Prog..
  9 สิงหาคม 2561  เชิญประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาเพ..
        เชิญประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ..
  9 สิงหาคม 2561  คู่มือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริกา..
        คู่มือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนั..
  9 สิงหาคม 2561  ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโร..
       
  9 สิงหาคม 2561  คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้..
        คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ..
  8 สิงหาคม 2561  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ครั..
  7 สิงหาคม 2561  การประกวดผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ..
       
  7 สิงหาคม 2561  ว10/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน..
       
  7 สิงหาคม 2561  ว9/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่ว..
       
  7 สิงหาคม 2561  งาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ที่จังหว..
       
  7 สิงหาคม 2561  สกศ. อบรมข้าราชการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย..
       
  6 สิงหาคม 2561  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปล..
       
  6 สิงหาคม 2561  คุรุสภาแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประก..
       
  6 สิงหาคม 2561  คุรุสภาจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มปร..
       
  6 สิงหาคม 2561  งาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานว..
       
  6 สิงหาคม 2561  
   
ค้นพบ 1676 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์