ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่..
        โดยจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในช่วงของการเฉลิมฉลองวันครูโลก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร..
  19 เมษายน 2562  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Global Internat..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Global International Pedagogical Forum 2019 ระหว่างวันท..
  19 เมษายน 2562  การโอนจัดสรรเงินงบประมาณด้านการป้องกันแล..
       
  11 เมษายน 2562  การใช้งาน Line Official Account ของกระทร..
       
  9 เมษายน 2562  คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดหนังสั้..
       
  5 เมษายน 2562  รับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการ (Te..
        สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: M..
  3 เมษายน 2562  ว 7/2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการค..
       
  3 เมษายน 2562  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแ..
       
  2 เมษายน 2562  ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานสมัครเข้ารับรางวัล..
        ด้วยองค์การยูเนสโกขอเชิญบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร สมัครเข้าร่วมการเสนอผลงานสมัคร..
  1 เมษายน 2562  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “2nd Inte..
        เครือข่ายความยั่งยืนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศูนย์ศึกษาความยั่งยืนโลกแห่งมหา..
  1 เมษายน 2562  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “Internat..
        มูลนิธิ World Youth Foundation ร่วมกับ Young Environmental Forum และ Internation..
  1 เมษายน 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม “UNE..
        หัวข้อ “Learning and Teaching for Peaceful and Sustainable Societies: From Early..
  1 เมษายน 2562  ขอเชิญนักการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการเสน..
        APCEIU เปิดรับสมัครเข้าร่วมการเสนอผลงานการดำเนินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่เป็นแนว..
  1 เมษายน 2562  สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพ..
       
  29 มีนาคม 2562  ว6/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าร..
       
  29 มีนาคม 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบ..
        ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส (UN..
  28 มีนาคม 2562  คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร..
       
  28 มีนาคม 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อระดั..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจ..
  26 มีนาคม 2562  ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนั..
       
  25 มีนาคม 2562  คุรุสภาเปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตใ..
       
  25 มีนาคม 2562  
   
ค้นพบ 1895 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์