ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม..
        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศก..
  20 เมษายน 2560  รับสมัคร กรรมการสภาการศึกษา
       
  18 เมษายน 2560  แก้่ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนวจให้รองปลัดก..
        แก้่ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนวจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึ..
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  คำสั่งมอบอำนวจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิกา..
        คำสั่งมอบอำนวจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
  18 เมษายน 2560  คำสั่งการแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยี..
        คำสั่งการแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรว..
  18 เมษายน 2560  คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ..
        คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  18 เมษายน 2560  การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (..
       
  18 เมษายน 2560  (ขยายเวลา) ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษ..
       
  11 เมษายน 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนเมษายน 2560
       
  10 เมษายน 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งคร..
       
  5 เมษายน 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งคร..
       
  1 เมษายน 2560  1 เมษายน 2560 ครบรอบ 125 ปี กระทรวงศึกษา..
       
  1 เมษายน 2560  รายงานข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งคร..
       
  1 เมษายน 2560  เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้ง..
       
  23 มีนาคม 2560  เรื่อง มอบอำนาจใช้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระท..
        เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพภาพมากขึ้นได้มี คำสั่งกร..
  17 มีนาคม 2560  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบอำนาจให้รองปล..
        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่ 408/2560 เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดกระท..
  16 มีนาคม 2560  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งสำนักบูรณาการกา..
        กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาค..
  16 มีนาคม 2560  สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการเปลี่ยนหน่วยง..
        สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเรื่องการเปลี่ย..
  16 มีนาคม 2560  เชิญชมรายการ ฮาร์ดคอข่าว หัวข้อสนทนา &qu..
       
  13 มีนาคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตา..
       
  13 มีนาคม 2560  
   
ค้นพบ 1461 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์