ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลก..
        ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี ..
  19 ตุลาคม 2561  คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ..
        คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน ..
  18 ตุลาคม 2561  คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อก..
        คุรุสภาเชิญร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562
  11 ตุลาคม 2561  เปิดรับสมัครรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ..
        เปิดรับสมัครรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
  11 ตุลาคม 2561  สอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห..
        สอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ระดับมัธยม..
  11 ตุลาคม 2561  โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้ม..
       
  10 ตุลาคม 2561  รัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ส..
       
  9 ตุลาคม 2561  สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรั..
        สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย เสนอทุนการศึกษาประจำปี ค.ศ. ..
  9 ตุลาคม 2561  รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง (ปรับปรุ..
       
  9 ตุลาคม 2561  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม The 2nd W..
        ด้วย Hellenic National Commission for UNESCO ร่วมกับ the Ministry of Culture and..
  8 ตุลาคม 2561  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหากรรมการศึกษาต..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหากรรมการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 33rd TIE..
  8 ตุลาคม 2561  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้..
        ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SEPS
  8 ตุลาคม 2561  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากร..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Leadership Pr..
  5 ตุลาคม 2561  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบจากหน่วยงานร..
       
  5 ตุลาคม 2561  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบา..
        ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 ที่ได..
  4 ตุลาคม 2561  โครงการประกวด “ครูD7days สำนึกรักชาติ ศา..
       
  4 ตุลาคม 2561  ว17/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคค..
       
  3 ตุลาคม 2561  ว16/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคค..
       
  3 ตุลาคม 2561  รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐ..
        รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 140
  2 ตุลาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ ..
        ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2561
  2 ตุลาคม 2561  
   
ค้นพบ 1740 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์