ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้..
       
  15 กันยายน 2560  คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ..
       
  13 กันยายน 2560  ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การ..
       
  12 กันยายน 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนกันยายน 2560
       
  11 กันยายน 2560  กบข. จับมือ ทรูมูฟ เอช จัดโครงการพิเศษ ม..
       
  8 กันยายน 2560  การสัมมนาโอกาสในการทำงานของบุคลากรภาครัฐ..
       
  7 กันยายน 2560  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา..
       
  7 กันยายน 2560  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งผ..
        คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล..
  10 สิงหาคม 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
       
  9 สิงหาคม 2560  คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
       
  8 สิงหาคม 2560  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่ง..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน SEAMEO-Japan Education for Sustainab..
  3 สิงหาคม 2560  กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนประกวดตราสัญลั..
       
  2 สิงหาคม 2560  การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (..
       
  1 สิงหาคม 2560  ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภา..
       
  18 กรกฎาคม 2560  โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเง..
       
  11 กรกฎาคม 2560  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศ..
       
  11 กรกฎาคม 2560  วารสาร กบข. ฉบับเดือนกรกฏาคม 2560
       
  6 กรกฎาคม 2560  การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึก..
       
  3 กรกฎาคม 2560  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ..
       
  28 มิถุนายน 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
       
  28 มิถุนายน 2560  
   
ค้นพบ 1495 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์