ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ..
        มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation – ASEF) เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ..
  21 มิถุนายน 2561  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ..
        JAPANESE GOVERNMENT (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) SCHOLARSHIP FOR 2018 -Rooms for Writte..
  20 มิถุนายน 2561  ประชาสัมพันธ์ โครงการ eGovernment Forum ..
       
  15 มิถุนายน 2561  ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์หญิงสมัครเพื่อเข้ารั..
        ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์หญิงสมัครเพื่อเข้ารับรางวัล L’Oréal-UNESCO For Women ..
  13 มิถุนายน 2561  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโคร..
       
  12 มิถุนายน 2561  รายงานการเข้าร่วมงาน Innovate for a Digi..
       
  11 มิถุนายน 2561  งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 วัน..
       
  11 มิถุนายน 2561  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ..
       
  11 มิถุนายน 2561  กระทรวงวิทย์ฯ เปิดโลกเกษตรยุคใหม่
       
  11 มิถุนายน 2561  ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวา..
        การประกวดวาดภาพสำหรับเยาวชน 3rd International Children’s Art Competition
  8 มิถุนายน 2561  วารสาร กบข. ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
       
  7 มิถุนายน 2561  ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาอบรมและดูงาน ณ สาธา..
       
  7 มิถุนายน 2561  กระทรวงวิทย์ฯ ชวนคิดจัดการ “ขยะ”
       
  7 มิถุนายน 2561  ขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์ บุคลากร และน..
        ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม Grand Xing Imperial เมืองอิโลอิโล ฟิล..
  5 มิถุนายน 2561  ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม..
        ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิ..
  4 มิถุนายน 2561  แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจเกี่ยว..
       
  4 มิถุนายน 2561  กบข. จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก แจงผลก..
       
  31 พฤษภาคม 2561  คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริ..
       
  30 พฤษภาคม 2561  ขอเชิญท่านที่สนใจสมัคร Young Professiona..
       
  30 พฤษภาคม 2561  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “UNESCO International Literac..
  25 พฤษภาคม 2561  
   
ค้นพบ 1602 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์