ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์คุรุสภาดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ..
       
  14 มิถุนายน 2562  มอบแนวทางดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศ..
       
  13 มิถุนายน 2562  จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเ..
       
  12 มิถุนายน 2562  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเปิดตัวรายงานสรุ..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเปิดตัวรายงานสรุปการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2562..
  11 มิถุนายน 2562  คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้..
       
  10 มิถุนายน 2562  คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร..
       
  10 มิถุนายน 2562  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการประกวด “ค..
       
  10 มิถุนายน 2562  เตรียมความพร้อมรับมือก่อนการระบาด ๓ โรคต..
       
  7 มิถุนายน 2562  ป.ป.ช. เปิดตัวภาพยนต์สั้น “ไม่ขี้โกง คนด..
       
  6 มิถุนายน 2562  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโป..
       
  2 มิถุนายน 2562  กสศ. แจ้งผลจังหวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการ ..
       
  28 พฤษภาคม 2562  ทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme แ..
        ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครรับทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colom..
  27 พฤษภาคม 2562  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอก..
       
  23 พฤษภาคม 2562  ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพ..
       
  22 พฤษภาคม 2562  ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์อบรมทางไก..
       
  22 พฤษภาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมการขับเคลื่อนการ..
       
  17 พฤษภาคม 2562  ประกาศรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการคั..
       
  16 พฤษภาคม 2562  การเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษ..
       
  15 พฤษภาคม 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่..
        ทั้งนี้ รางวัล UNESCO International Literacy Prizes จะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศจากทั่ว..
  13 พฤษภาคม 2562  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Internati..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม International Symposium of Foreign Language Learn..
  8 พฤษภาคม 2562  
   
ค้นพบ 1925 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์