ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Gui..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Guizhou Government Scholarship for Southeas..
  19 เมษายน 2561  การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และการประกว..
       
  18 เมษายน 2561  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Asia-Pacific T..
       
  11 เมษายน 2561  การหารือระหว่างรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ..
       
  5 เมษายน 2561  วารสาร กบข. ฉบับเดือนเมษายน 2561
       
  5 เมษายน 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นป..
       
  3 เมษายน 2561  การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุ..
       
  3 เมษายน 2561  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ ข..
       
  31 มีนาคม 2561  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการเสนอโครงการภายใต้ร..
       
  31 มีนาคม 2561  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพ..
       
  22 มีนาคม 2561  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ทำคุณป..
       
  20 มีนาคม 2561  การประชุมเวทีเยาวชนนานาชาติเรื่อง Creati..
        การประชุมเวทีเยาวชนนานาชาติเรื่อง Creativity and Heritage along the Silk Roads ค..
  19 มีนาคม 2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความ..
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้อำนวยกาสำนักงาน..
  14 มีนาคม 2561  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครสอบคั..
       
  12 มีนาคม 2561  วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 2561
       
  12 มีนาคม 2561  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการและกิจกร..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการและกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านการศึกษา เพื่อการพ..
  9 มีนาคม 2561  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดั..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ของรัฐบาลสาธารณรัฐอ..
  9 มีนาคม 2561  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการค้นคว..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการค้นคว้าวิจัยของ Azerbaijan International Deve..
  9 มีนาคม 2561  ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันเพื่..
        ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันเพื่อเข้ารับรางวัล UNESCO-Madanjeet Singh ปร..
  7 มีนาคม 2561  ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น โครงการ “NIHONGO P..
        ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น โครงการ “NIHONGO Partners” เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงศึ..
  6 มีนาคม 2561  
   
ค้นพบ 1560 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์