ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ..
        สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41
  11 ธันวาคม 2561  การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ..
       
  7 ธันวาคม 2561  ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมรับชมภาพยนตร์..
        ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมรับชมภาพยนตร์สารคดี “FUTURE BABY” โดย Maria Arlamovsk..
  6 ธันวาคม 2561  คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่..
        คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที..
  4 ธันวาคม 2561  นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวง..
       
  3 ธันวาคม 2561  คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดข้อเขีย..
        คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอ..
  29 พฤศจิกายน 2561  ประชุมมอบนโยบายพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา..
        ประชุมมอบนโยบายพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาปฎิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่..
  29 พฤศจิกายน 2561  รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐ..
        รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 141
  27 พฤศจิกายน 2561  ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ ..
        ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  27 พฤศจิกายน 2561  รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิส..
       
  27 พฤศจิกายน 2561  ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12..
       
  26 พฤศจิกายน 2561  ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแถลงข่าว เรื่..
       
  26 พฤศจิกายน 2561  เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เ..
       
  26 พฤศจิกายน 2561  ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแ..
        ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน..
  23 พฤศจิกายน 2561  ว23/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคค..
       
  21 พฤศจิกายน 2561  ว22/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคค..
       
  21 พฤศจิกายน 2561  ว21/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคค..
       
  20 พฤศจิกายน 2561  การคัดเลือก ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงาน..
        การคัดเลือก ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรั..
  19 พฤศจิกายน 2561  ขอเชิญร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กั..
       
  13 พฤศจิกายน 2561  รับสมัคร สอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิ..
        รับสมัคร สอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ ระดับ ม.ปลาย
  13 พฤศจิกายน 2561  
   
ค้นพบ 1782 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์