ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ ไทย – จีน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผ..
        (23 สิงหาคม 62) นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้อนรับ Mr. Li Han..
  23 สิงหาคม 2562  กำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดช..
       
  23 สิงหาคม 2562  แจ้งเตือนผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9..
       
  20 สิงหาคม 2562  คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกร..
       
  19 สิงหาคม 2562  สสวท. ชวนน้องๆ สนุกเรียนสนุกรู้ในงานมหกร..
       
  19 สิงหาคม 2562  คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข..
       
  19 สิงหาคม 2562  คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อ..
       
  15 สิงหาคม 2562  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลั..
       
  15 สิงหาคม 2562  สสวท. ชวนครูสมัครร่วมงานประชุมวิชาการ “ก..
       
  14 สิงหาคม 2562  คุรุสภาปรับรูปแบบการออกหนังสืออนุญาตให้บ..
       
  13 สิงหาคม 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับอิ..
        เพื่อเข้ารับการอบรม ณ สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอิหม่าม หรือบุค..
  13 สิงหาคม 2562  สสวท. ชวนน้อง ม.1- ม.6 สมัครแข่งขัน Mini..
       
  8 สิงหาคม 2562  สสวท. ชวนเติมพลังการเรียนรู้วิทย์ คณิตกั..
       
  8 สิงหาคม 2562  สสวท. ชวนนักเรียนประถมศึกษาสมัครสอบ โครง..
        ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. เปิดเผยว่า สสวท. คัดเลือกนักเ..
  8 สิงหาคม 2562  ประกาศผลการประกวดผลงานโครงการลูกเสือไทยส..
       
  7 สิงหาคม 2562  ตรวจสอบรายชื่อเครือข่ายที่เสนอโครงการเพื..
       
  7 สิงหาคม 2562  การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด..
       
  7 สิงหาคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ..
       
  6 สิงหาคม 2562  เชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึง..
       
  5 สิงหาคม 2562  เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์..
       
  5 สิงหาคม 2562  
   
ค้นพบ 2003 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์