ข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 14 ..
       
  18 กุมภาพันธ์ 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรั..
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศ..
  15 กุมภาพันธ์ 2562  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธ..
       
  12 กุมภาพันธ์ 2562  ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ ..
       
  12 กุมภาพันธ์ 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 7th..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 7th Young Inventors Challenge (YIC) 2019
  11 กุมภาพันธ์ 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด 5th ..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด 5th Annual ASEAN Youth Video Contest (AYVC)
  11 กุมภาพันธ์ 2562  คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนพัฒนาครู ตามพระราชดำ..
        คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนพัฒนาครู ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ..
  8 กุมภาพันธ์ 2562  สสวท. ประกาศผลภาพถ่ายสภาพอากาศ ฝุ่นละออง..
       
  8 กุมภาพันธ์ 2562  ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบ..
        กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลค..
  8 กุมภาพันธ์ 2562  ขอเชิญร่วมงานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมกา..
       
  6 กุมภาพันธ์ 2562  ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการรับผู้ช่วยสอน..
        ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการรับผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562
  6 กุมภาพันธ์ 2562  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งระหว่างกันในอ..
        ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025
  4 กุมภาพันธ์ 2562  สสวท. อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาก..
        สสวท. อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เปิดลงทะเบียนครูพี่เลี้ยงป..
  4 กุมภาพันธ์ 2562  ขอเชิญผุ้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาต..
        ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ผู้สนใจสามารถศึกษา..
  1 กุมภาพันธ์ 2562  สพฐ. ขอความร่วมมือหยุดการเรียนการสอน ในร..
       
  31 มกราคม 2562  สกอ. ขอความร่วมมือหยุดการเรียนการสอน ในร..
       
  30 มกราคม 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรั..
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 256..
  28 มกราคม 2562  ว 4/2562 หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราช..
       
  28 มกราคม 2562  ว2/2562 หลักเกณฑ์เเละวิธีการพัฒนาข้าราชก..
       
  28 มกราคม 2562  ทุน 2020 Teaching Excellence And Achieve..
        ทุน 2020 Teaching Excellence And Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2563
  25 มกราคม 2562  
   
ค้นพบ 1847 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์