ข่าว :: ข่าวรับสมัคร(ขยายเวลา)รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัต..
       
  25 เมษายน 2561  ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทร..
       
  19 เมษายน 2561  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับสมัครทุน UNESCO/Peop..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับสมัคร ทุน UNESCO/People’s Republic of China The Great Wall C..
  21 กุมภาพันธ์ 2561  สกศ.รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรง..
        ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกก..
  3 มกราคม 2561  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านข้..
       
  29 พฤศจิกายน 2560  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพั..
       
  8 พฤศจิกายน 2560  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของร..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีระดับอุดมศึกษา ประจำป..
  7 พฤศจิกายน 2560  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านพั..
       
  27 ตุลาคม 2560  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการ..
       
  5 ตุลาคม 2560  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รับสมัครจ้างเหมา..
       
  4 ตุลาคม 2560  ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภ..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  4 สิงหาคม 2560  ขอเชิญผู้สนใจสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิ..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
  4 สิงหาคม 2560  สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัด..
        สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติง..
  16 พฤษภาคม 2560  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของร..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาล Guizhou สำหรับนักศึกษาในภูมิภาคเอเ..
  15 พฤษภาคม 2560  การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
        ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถ..
  11 พฤษภาคม 2560  รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว..
       
  11 พฤษภาคม 2560  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็พนักงานราชการทั่วไป
       
  25 เมษายน 2560  สกศ. รับสมัครกรรมการสภาการศึกษา
        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดรับสมัครกรรมการสภาการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่วัน..
  12 เมษายน 2560  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครสอบคั..
       
  14 มีนาคม 2560  สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.รับสมัครพนักงานจ้างเ..
       
  7 มีนาคม 2560  
   
ค้นพบ 312 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์