ข่าว :: ข่าวรับสมัครเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ..
       
  26 ธันวาคม 2562  เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มรายช..
       
  15 ตุลาคม 2562  เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิ..
       
  15 ตุลาคม 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ SEPS
  2 กันยายน 2562  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEM-ED
  2 กันยายน 2562  รับสมัครเปลี่ยน ตําแหน่ง ย้าย รับโอนข้าร..
       
  27 พฤษภาคม 2562  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชก..
       
  27 พฤษภาคม 2562  สถาบันวิทยาลัยชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื..
       
  17 พฤษภาคม 2562  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อ..
       
  15 พฤษภาคม 2562  กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคค..
       
  14 พฤษภาคม 2562  เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางกา..
       
  13 พฤษภาคม 2562  ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติง..
       
  1 มีนาคม 2562  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อ..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2562  คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร..
       
  18 กุมภาพันธ์ 2562  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง..
        ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด..
  21 ธันวาคม 2561  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้..
        ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO SEPS
  8 ตุลาคม 2561  สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแห..
        สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer IV (Planning and P..
  24 สิงหาคม 2561  กศจ.ศรีสะเกษรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ..
       
  17 กรกฎาคม 2561  กศจ.นครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบร..
       
  17 กรกฎาคม 2561  กศจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบแข่งขันเพ..
       
  16 กรกฎาคม 2561  
   
ค้นพบ 347 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์