ข่าว :: ข่าวรับสมัครขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภ..
        ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  4 สิงหาคม 2560  ขอเชิญผู้สนใจสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิ..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภายในสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
  4 สิงหาคม 2560  สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัด..
        สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติง..
  16 พฤษภาคม 2560  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของร..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาล Guizhou สำหรับนักศึกษาในภูมิภาคเอเ..
  15 พฤษภาคม 2560  รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านพัฒนาเว..
       
  11 พฤษภาคม 2560  การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
        ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถ..
  11 พฤษภาคม 2560  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็พนักงานราชการทั่วไป
       
  25 เมษายน 2560  สกศ. รับสมัครกรรมการสภาการศึกษา
        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดรับสมัครกรรมการสภาการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่วัน..
  12 เมษายน 2560  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครสอบคั..
       
  14 มีนาคม 2560  สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.รับสมัครพนักงานจ้างเ..
       
  7 มีนาคม 2560  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครนักศึกษาใ..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2560  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลรัสเซี..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลรัสเซียประจำปีการศึกษา 2560/2561
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของร..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของร..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษารัฐบ..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษารัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2017-2018
  30 ธันวาคม 2559  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของร..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
  15 ธันวาคม 2559  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูต..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของ Lee Kuan Yew School of Publ..
  9 ธันวาคม 2559  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมชิงทุนอาชีวศึก..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมชิงทุนอาชีวศึกษาระดับ ปวส. (IPEC)
  9 ธันวาคม 2559  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมชิงทุนอาชีวศึก..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมชิงทุนอาชีวศึกษาระดับ ปวส. (IPEC)
  9 ธันวาคม 2559  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมชิงทุนอาชีวศึก..
        ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมชิงทุนอาชีวศึกษาระดับ ปวส. (IPEC)
  9 ธันวาคม 2559  
   
ค้นพบ 302 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์