ข่าว :: แนะนำเว็บไซต์มะเร็งเต้านม
       
  21 มกราคม 2554  สำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร
       
  18 มกราคม 2554  บริการอ่านหนังสือฟรี
       
  17 มกราคม 2554  เว็บไซต์การตั้งชื่อมงคล
       
  12 มกราคม 2554  ร้านยาออนไลน์
       
  4 มกราคม 2554  โรงเรียนบ้านผือ
       
  30 ธันวาคม 2553  ไทยไฟลท์ซิม
       
  28 ธันวาคม 2553  เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่า..
       
  30 ตุลาคม 2553  โทรทัศน์ครู
       
  30 กันยายน 2553  คลังความรู้สู่ความเลิศทางวิทยาศาสตร์
       
  29 กันยายน 2553  สังคมคนรักสุนัข
       
  24 กันยายน 2553  ตลาดออนไลน์ซื้อขายสินค้าเกษตร
       
  23 กันยายน 2553  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส..
       
  22 กันยายน 2553  สำนักราชเลขาธิการ
       
  21 กันยายน 2553  การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย
       
  20 กันยายน 2553  สมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
       
  17 กันยายน 2553  ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
       
  16 กันยายน 2553  แหล่งความรู้ด้านไอทีสำหรับ SME ไทย
       
  15 กันยายน 2553  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
       
  14 กันยายน 2553  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
       
  13 กันยายน 2553  
   
ค้นพบ 714 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์