ข่าว ::ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโ..
        ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร..
  7 กรกฎาคม 2558  ทุน 2015 Teaching Excellence and Achieve..
        มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิ..
  11 ธันวาคม 2556  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก DAAD Scholarsh..
        ทุนดังกล่าวจะเปิดในทุกสาขาวิชา ผู้สมัครรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระด..
  26 สิงหาคม 2556  ขอเชิญผู้สนใจสมัครทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิต..
        ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (เซียร์ก้า) ..
  20 กุมภาพันธ์ 2556  ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบทุนวิจัยของรัฐบาลญี..
        ทุนวิจัยของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (“Japanese Government (Monbukagakusho :..
  12 กุมภาพันธ์ 2556  ประกาศทุนการศึกษา Sukanya Fund Scholarsh..
        ประกาศทุนการศึกษา Sukanya Fund Scholarship ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อศึกษาต่อในส..
  8 กุมภาพันธ์ 2556  รัฐบาลประเทศบรูไนดารุสซาลามจัดสรรทุนประจ..
        รัฐบาลประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้ประกาศมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ระ..
  28 มกราคม 2556  เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ..
        สถาบัน Seoul Institute of Arts เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนด้านศิลปะการแสดง ภาพยนตร์แ..
  23 มกราคม 2556  ประกาศทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐสโลวา..
       
  23 มีนาคม 2555  ผลการสอบสัมภาษณ์ของทุน Teacher Training ..
       
  29 กุมภาพันธ์ 2555  ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลมาซิโดเนีย หมดเขต..
       
  28 กุมภาพันธ์ 2555  ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลรัสเซีย หมดเขต 15..
       
  28 กุมภาพันธ์ 2555  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา New Zealand AS..
       
  28 กุมภาพันธ์ 2555  ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าศึกษ..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2555  ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร..
       
  7 กุมภาพันธ์ 2555  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำป..
        กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น ได้ประกาศมอบทุนฝ..
  19 มกราคม 2555  ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย
        รัฐบาลอินโดนีเซียได้เสนอให้ทุนการศึกษา Darmasiaswa (แบบไม่ได้รับปริญญา) จำนวน ๗๕..
  16 มกราคม 2555  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ..
        กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่..
  6 มกราคม 2555  ผลทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับประกาศนียบัตร ปี ..
        รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศผลการคัดเลือกทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับประกาศนียบัตรประจำปี 2012
  24 ธันวาคม 2554  ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี..
        รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซีย..
  13 ธันวาคม 2554  
   
ค้นพบ 1367 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์