ข่าว :: infographicsค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
       
  18 สิงหาคม 2560  3 ขั้นตอน ภาครัฐช่วยอุทกภัย "ก่อน -..
       
  8 สิงหาคม 2560  เป้าหมายการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุน..
       
  7 สิงหาคม 2560  EchoVE
       
  3 สิงหาคม 2560  แผนปฏิบัติการอาเซียน - จีน เพื่อความร่วม..
       
  3 สิงหาคม 2560  ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาโดยการดู การฟัง ก..
       
  26 กรกฎาคม 2560  ปรัชญาการศึกษา : รากฐานที่ดีที่ถูกต้องใน..
       
  26 กรกฎาคม 2560  ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาตามคำสอนครูอาจารย์
       
  26 กรกฎาคม 2560  การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภา..
       
  24 กรกฎาคม 2560  ศธ. ตั้ง 13 ประเด็น การตรวจราชการประจำปี..
       
  19 กรกฎาคม 2560  STEM คืออะไร ?
       
  19 กรกฎาคม 2560  STAR STEMS
       
  23 มิถุนายน 2560  มดน้อย สะท้อนงาน
       
  23 มิถุนายน 2560  รางวัลการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์และวิศว..
       
  29 พฤษภาคม 2560  กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
       
  11 พฤษภาคม 2560  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ..
       
  11 พฤษภาคม 2560  รายงานสถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2558
       
  8 พฤษภาคม 2560  7 ภัยคุกคามไซเบอร์ที่น่ากลัวที่สุดในโลก
       
  4 พฤษภาคม 2560  10 วิธีเบื้องต้นในการดูแลรักษาเว็บไซต์ให..
       
  4 พฤษภาคม 2560  การบูรณาการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NE..
       
  4 พฤษภาคม 2560  
   
ค้นพบ 76 รายการ
Back   1  2  3  4 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์