ข่าว :: infographicsปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ..
       
  30 พฤศจิกายน 2561  ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีความเข้มแข็งทั้งร่..
       
  29 พฤศจิกายน 2561  ปรัชญาการศึกษา:ให้มีปัจจัยดำเนินชีวิตและ..
       
  27 พฤศจิกายน 2561  ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึ..
       
  21 พฤศจิกายน 2561  ปรัชญาการศึกษา:ให้รู้จักคิดอ่าน รู้จักกา..
       
  20 พฤศจิกายน 2561  ปรัชญาการศึกษา : ฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม ..
       
  19 พฤศจิกายน 2561  ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึ..
       
  16 พฤศจิกายน 2561  ปรัชญาการศึกษา : ฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม ..
       
  15 พฤศจิกายน 2561  ปรัชญาการศึกษา: อย่าเอาแต่ได้ รู้จักให้เ..
       
  14 พฤศจิกายน 2561  ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึ..
       
  8 พฤศจิกายน 2561  ปรัชญาการศึกษา :วิชาการอย่ายึดติด รู้จัก..
       
  7 พฤศจิกายน 2561  ปรัชญาการศึกษา : ฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม ..
       
  6 พฤศจิกายน 2561  ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...
       
  2 พฤศจิกายน 2561  ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึ..
       
  1 พฤศจิกายน 2561  ปรัชญาการศึกษา : ไม่สร้างปัญหา ทำตนให้มี..
       
  31 ตุลาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : ครู ขยันอดทนตั้งตนอยู่ใ..
       
  29 ตุลาคม 2561  ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึ..
       
  26 ตุลาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : ไม่สร้างปัญหา ทำตนให้มี..
       
  24 ตุลาคม 2561  ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึ..
       
  18 ตุลาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : เรียนวิชา หัดทำงาน สร้า..
       
  17 ตุลาคม 2561  
   
ค้นพบ 145 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์