ข่าว :: infographicsกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
       
  11 พฤษภาคม 2560  จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ..
       
  11 พฤษภาคม 2560  รายงานสถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2558
       
  8 พฤษภาคม 2560  7 ภัยคุกคามไซเบอร์ที่น่ากลัวที่สุดในโลก
       
  4 พฤษภาคม 2560  10 วิธีเบื้องต้นในการดูแลรักษาเว็บไซต์ให..
       
  4 พฤษภาคม 2560  การบูรณาการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NE..
       
  4 พฤษภาคม 2560  Internet for education
       
  4 พฤษภาคม 2560  วันครู 76 ประเทศ
       
  9 มกราคม 2560  รัฐมนตรี ศธ. แถลงนโยบาย เข้ารับตำแหน่ง
       
  21 ธันวาคม 2559  โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
       
  17 พฤศจิกายน 2559  ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
       
  10 พฤศจิกายน 2559  โครงการห้องเรียนกีฬา
       
  10 พฤศจิกายน 2559  การประชุมความร่วมมืออธิการบดีไทย-อินโดนี..
       
  2 พฤศจิกายน 2559  รมว.ศึกษาธิการ พบผู้บริหารและครู กทม.
       
  2 พฤศจิกายน 2559  ประชุมขับเคลื่อนแผนแก้ปัญหาชายแดนใต้ ปี ..
       
  2 พฤศจิกายน 2559  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแร..
       
  12 ตุลาคม 2559  ความร่วมมือโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครู..
       
  14 กันยายน 2559  สพฐ.ขานรับ นโยบาย รมว.ศธ. เดินหน้านโยบาย..
       
  6 กันยายน 2559  เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ...ฉ..
       
  1 สิงหาคม 2559  ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการยกระ..
       
  21 กรกฎาคม 2559  
   
ค้นพบ 62 รายการ
Back   1  2  3  4 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์