ข่าว :: infographics๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึ..
       
  11 ตุลาคม 2561  ปรัชญการศึกษา : เรียนวิชา หัดทำงาน สร้าง..
       
  10 ตุลาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : วิชาการต้องประสานความคิ..
       
  9 ตุลาคม 2561  ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึ..
       
  5 ตุลาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : เรียนวิชา หัดทำงาน สร้า..
       
  4 ตุลาคม 2561  ๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : รักชาติ ศาสนา พระมหา..
       
  28 กันยายน 2561  ปรัชญาการศึกษา : วิชาการต้องประสานความคิ..
       
  27 กันยายน 2561  ปรัชญาการศึกษา : ความหมายของการให้การศึก..
       
  25 กันยายน 2561  ปรัชญาการศึกษา : การศึกษาเป็นงานสร้างควา..
       
  21 กันยายน 2561  การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy)
       
  13 สิงหาคม 2561  โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(..
       
  6 สิงหาคม 2561  ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
       
  24 กรกฎาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ๔ ..
       
  23 กรกฎาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (4)
       
  19 กรกฎาคม 2561  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)
       
  16 กรกฎาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : ช่วยเหลือเจือจาง ช่วยกั..
       
  13 กรกฎาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (3)
       
  13 กรกฎาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (2)
       
  3 กรกฎาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา :มีความกตัญญูกตเวทีที่กว้..
       
  28 มิถุนายน 2561  ปรัชญาการศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษา
       
  28 มิถุนายน 2561  
   
ค้นพบ 125 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์