ข่าว :: infographicsปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (4)
       
  19 กรกฎาคม 2561  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)
       
  16 กรกฎาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : ช่วยเหลือเจือจาง ช่วยกั..
       
  13 กรกฎาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (3)
       
  13 กรกฎาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : การจัดการศึกษา (2)
       
  3 กรกฎาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา :มีความกตัญญูกตเวทีที่กว้..
       
  28 มิถุนายน 2561  ปรัชญาการศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษา
       
  28 มิถุนายน 2561  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
       
  21 มิถุนายน 2561  ห้องเรียนกีฬา
       
  15 มิถุนายน 2561  ห้องเรียนดนตรี
       
  13 มิถุนายน 2561  ปรัชญาการศึกษา : หนังสือช่วยสร้างสรรค์ชี..
       
  12 มิถุนายน 2561  4 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
       
  8 มิถุนายน 2561  การปฎิรูปและการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐ..
       
  7 มิถุนายน 2561  5 เป้าหมายของการจัดการศึกษา
       
  1 มิถุนายน 2561  TCAS การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุ..
       
  30 พฤษภาคม 2561  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption ..
       
  25 พฤษภาคม 2561  การเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้
       
  24 พฤษภาคม 2561  ปรัชญาการศึกษา : หนังสือคลังวิทยาการ
       
  18 พฤษภาคม 2561  ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพ..
       
  11 พฤษภาคม 2561  คุณธรรม 8 ประการ
       
  10 พฤษภาคม 2561  
   
ค้นพบ 112 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์